HELSENORGE

Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksne

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en terapiform som hjelper deg å finne en balanse mellom å akseptere de sterke og vanskelige følelsene, og å forandre seg. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og å takle stress. Målet med terapien er at du skal klare å tenke klart i situasjoner der du føler deg overveldet.

Innledning

Før

Før behandling med dialektisk adferdsterapi skal du være innlagt i vår døgnavdeling.

Autisme og Psykose er diagnoser som ekskluderer denne form for behandling.

Under

Behandlingen foregår i gruppe og ved individuell trening.

DBT styrker ferdigheter innen flere områder: i oppmerksomhet, følelsesregulering, relasjoner og det å holde ut når du har det vanskelig.

Pasientene møter til gruppeundervisning 45 minutter én gang i uken der ferdigheter blir gjennomgått. I undervisningstimen får pasientene øve på dagens ferdighet.

Pasientene oppfordres til å øve på ferdighetene de lærer og å øve i det daglige i miljøterapien. Miljøpersonalet kan individuelt hjelpe til med treningen.

DBT-verktøy

Kjedeanalyse: Viser på en hendelse og tolkning av denne knyttet opp mot uhensiktsmessige mestringsstrategier. Under kjedeanalysen vil vi kunne se hvilke ferdigheter du skal trene på for å ikke la deg overvelde av følelser, der målet er at dutar kontroll og at uhensiktsmessige mestringsstrategier brytes.

Samarbeidsavtale og kriseplan: Her er dine erfaringer og tidlige varseltegn nedskrevet. I denne står ferdigheter du har erfaring med og som hjelper deg med å nedregulere deg når du har det vanskelig.

Det vil bli foretatt en vurdering før utskrivelse sammen med deg om du skal søkes videre til DBT gruppeterapi der behandlingen er poliklinisk.

Etter

Det er viktig at du tar i bruk de ferdighetene du har trent på og som er nedskrevet i samarbeidsavtalen / kriseplanen som ble utarbeidet under innleggelsen. Dette er et verktøy som kan støtte deg til å mestre hverdagen etter utskrivelse.

Kontaktinformasjon

Gávdnet go dan maid ohcet?