HELSENORGE
Røntgen Thorax / Álttá spesialistadoavttirguovddáš

Geahppáid røntgen ved Alta helsesenter

Røntgen thorax váldo dalle go galgá árvvoštallat geahppáid, raddecuocca ja raddevuovddas lanja mii lea gaskal dan guovtti geahpesseahka ja váimmu.

 

Álggahus

Røntgen thorax lea dat røntgeniskkus mii čađahuvvo dávjjimusat.

Čujuhusat ja árvvoštallamat

Lea du doavttir gii sádde čujuhusa dohko.

Ovdal

Iskkadeapmi ii gáibit ráhkkaneami.

Vuollel

Ovdal iskkadeami bivdit mii du nuollat báiddiid ja váldit eret čiŋaid. Čižžedoalaniid ferte váldit eret, muhto dus sáhttá leat baskkes báidi badjelis. Guhkes vuovttaid ferte čatnat/čohkket oaivvi nala.  Dábálaččat govvejuvvojit guokte gova, dábálaččat go čuoččut. Mii bivdit du rohttet vuoiŋŋahaga garrasit sisa ja doallat vuoiŋŋahaga go govvet. Dalle ferte čuožžut áibbas jaska. Soames váttuid dihte sáhttá leat áigeguovdil govvet lassi govaid.

Iskkadeapmi ádjána moadde minuhta ja dat lea bákčasiid haga.

Maŋŋil

Iskkadeapmái ii dárbbaš erenoamáš čuovvoleami. Govaid dulko rádiologa (røntgendoavttir) ja vástádus sáddejuvvo čujuheaddji doaktárii.

Váldde oktavuođa

Geavatlaš dieđut

Covid-19: informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

For alle pasienter som har time på våre klinikker så gjelder følgende anbefalinger: 

  • Sprit eller vask hender 
  • Følg de ansattes råd og anbefalinger
  • Generelt, følg godt koronavett

Det er ikke påbudt med bruk av munnbind for våre pasienter. Hvis du likevel ønsker å ha på munnbind så vil dette være tilgjengelig ved våre hovedinnganger.  ​

Besøk

Bes​øk skal avklares først med avdelingen. Ring 78 96 70 00 og følg talemenyen til du kommer til aktuell avdeling. ​​
Gávdnet go dan maid ohcet?