HELSENORGE
Boras­dávdda čielggadan­áigodat

Metastásat

Det er mellom 500-900 pasienter med metastaser med ukjent primærtumor i Norge per år.

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Gávdnet go dan maid ohcet?