HELSENORGE

Triggerfinger

Triggerfinger er en inflammasjon (irritasjon) rundt en eller flere av fingerens bøyesener. Inflammasjonen kan hindre senen i å gli og gi smerter.

Vuordináiggit

Álggahus

​Teaksta sámegillii boahtá fargga. Geahča áinnas siiddu mii lea dárugillii dan botta.
(Vállje «Norsk» válljemiid vuolde bajimusas siiddus.)

Ovdal

Vuollel

Maŋŋil

Váldde oktavuođa

Gávdnet go dan maid ohcet?