HELSENORGE

Váldit CT vuovddas

CT lea rastačuohpastaga govven áigeguovdilis rumašoasis, røntgensuotnjariiguin. Dihtorprográmma veahkeha govaid vurket.