HELSENORGE
Čielggadanáigodaga borasdávdda dikšui

Vuoivvasborasdávda

Teaksta sámegillii boahtá fargga.

Denne kreftformen oppstår primært i leveren og må ikke forveksles med spredningsvulster (metastaser) fra kreft oppstått i andre organer. Primær leverkreft er en sjelden sykdom og mindre enn 150 nye tilfeller oppdages årlig i Norge.

Gávdnet go dan maid ohcet?