HELSENORGE
Dutkan, fága ja bálvalusovdánahttin SÁNAG:s

Prošeavttat

Dáppe ovdanbuktojuvvojit dutkamat, fága- ja bálvalusovdánahttin barggut maiguin leat čanastagat SÁNAG:ii. Siidu ođasmahttojuvvo dađistaga go ođđa prošeavttat ilbmet.

​Geavaheddjiidváikkuheapmi sámi perspektiivvas ja konteavsttas

2018-2019

Studie mihttu lea guorahallat mo eanet geavaheddjiidváikkuheapmi sámi geavaheddjiide sáhttá áddejuvvot ja geavahuvvot go deaivvada dearvvašvuođabargiiguin. Studie áigu guorahallat sáhttá go báikkálaš áddejupmi addit ođđa ipmárdusa dasa mii guoská heivehuvvon bálvalusaide psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis sámi geavaheddjiide.

Prošeakta jođihuvvo Norut bokte ja lea ovttasbargu SÁNAG:n, UIT, NAPHA ja RIO. Prošeavtta ruhtada SÁNAG/Finnmárkku buohcciviessu ja Sámediggi.

Loga eanet prošeavtta birra

Gávdnet go dan maid ohcet?