HELSENORGE

Geavaheaddjiiskkadeapmi

Sámi klinihkka/ SÁNAG háliida buoridit geavaheaddjimielváikkuheami ja bajidit kvaliteahta otná dikšufálaldagain.  Dán siiddus oaččut dieđuid iskkadeami ulbmila ja oasálastima birra.

Geavaheaddjiiskkadeapmi čađahuvvo buot ovttadagain Sámi klinihkas/SÁNAG:s. 

Máhcahagat geavahuvvojit buoridit min fálaldagaid, ja muđui maid buoridanbargguide Sámi klinihkas/ SÁNAG:s. Čoahkkáigeasu máhcahagain maid geavahuvvo fága – ja/ dahje fálaldatovdánahttinprošeavttain SÁNAGs.

Liŋkkat geavaheaddjiiskkademiide: 

Psyhkalaš dearvvašvuohta ja sorjjasvuohta.
Rávisolbmot, pasieanta/geavaheaddji, váhnemat/ovddasteaddjit dahje oapmahaččatMánát/nuorat, pasieanta/geavaheaddji (MNP, NPO, Bearašovttadat) ​

Somatihkka 
Geriatriija (oapmahaččat) 

Oasálastin lea eaktodáhtolaš  

Oasálastin lea eaktodáhtolaš ja namaheapme. Dat ii váikkut negatiivvalaččat du dikšui SÁNAG:s jus it hálit oasálastit.

Gos gávnnan eambbo dieđuid?

Jus dus leat gažaldagat mat gusket geavaheaddjiiskkadeapmái, váldde oktavuođa:Gávdnet go dan maid ohcet?