SÁNAG

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus
– psyhkalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

  - Leat dáppe du várás

​SÁNAG fállá guorahallama ja divššu mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide psyhkalaš dearvvašvuođa- ja gárrendilledivššus. SÁNAG:s lea maid našuvnnalaš gealbobálvalusdoaimmat ja ulbmil lea sápmelaččaide oččodit ovttadássásaš fálaldaga psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis ja gárrendilledivššus.

Ođđasat

 • 28.06.2019
  Ođđa klinihkkahoavda

  Amund Peder Teigmo lea ožžon barggu klinihkkahoavdan Sámi klinihkas. 

 • 29.05.2019
  Áidna bonju márkanis?

  Dutkanraporta "Den eneste skeive i bygda?" lea geahčadan mo lea bajásšaddat Norgga gielddain go lea nuorra ja homofiila, gieldda dearvvašvuođabálvalus lea leamaš guovddážis. 

 • 27.02.2019
  Referánsajoavkku čoahkkin

  SÁNAGA fágalaš referánsajoavkkus lea otne guovvamánu 27. beaivve čoahkkin Kárášjogas. Doppe sii guorahallet makkár bohtosiid/doaimmaid našuvnnalaš gealbobálvalus lea ožžon mannan jagi.  

 • 14.11.2018
  Sámi našuvnnalaš geavaheddjiid ráđđi lea ásahuvvon

  Sámi geavaheddjiidovddasteddjiid oktasaščoahkkimis Romssas skábmamánu 2.beaivvi ásahuvvui Sámi našuvnnalaš geavaheddjiidráđđi.

 • 03.10.2018
  Ođđa bargi bargagoahtá Plassjes

  SÁNAG Našunála bargojoavku lea ožžon ođđa bargi Plassje kantuvrii. Johan Inge Greff bargagoahtá terapevtan ja Plassjes leat dál guokte bargi.

 • 03.09.2018
  Doarjja dutkamiidda ja ovdánahttinbargguide 2019

  Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarju...

 • 11.07.2018
  Govat Sámi dearvvašvuođasiidda huksenbarggus

  Dál leat huksegoahtán Sámi dearvvašvuođasiidda Kárášjohkii. Dás beasat oaidnit moadde gova huksenbarggus ja tevnnega mo boađus galggašii šaddat.

 • 26.06.2018
  OMEGA-3 ja ADHD dutkus ohcá oasseváldiid

  Leago du mánás ADHD dahje ADD ja lea gaskal 6-16 jagi? Dis lea dál vejolašvuohta searvat dutkanprošektii mas ulbmil lea geahččat makkár váikkuhus omega-3 lea ADHD ja ADD dovdomearkkaid vuostá.

 • 23.05.2018
  SÁNAG vuostáiváldá álgoálbmotjođiheddjiid

  Álgoálbmotjođiheaddjit gullevačča New Zealand, Australia ja Canada galledit SÁNAG:a miessemánu 27.-29 b..

 • 25.04.2018
  Veahkehit buoredit SÁNAG doaimma

  SÁNAG:s lea našuvnnalaš ovddasvástádus ovdánahttit dearvvašvuođabálvalusaid sápmelaččaide. Ovdánahttinbarggu olis lea dárbbašlaš gullat mo geavaheaddjit vásihit bálvalusaid.

 • 20.04.2018
  Našunála bargojoavku ožžon ođđa bargi Plassjii

  SÁNAG ásaha vuosttaš geardde kántursaji Plassjii, máttasápmái. Našunála bargojoavku oažžu de ođđa bargi, namalassii Hanne Svinsås Magga guhte bargagoahtá terapevtan.

 • 18.04.2018
  SÁNAG lea geavahišgoahtán Skype

  SÁNAG fállá dál dikšoságastallamiid Skype for business bokte. Min pasieanttaiguin lea dál vejolašvuohta oažžut dikšoságastallamiid Skype bokte.

 • 09.04.2018
  Stoor oažžu stipeandda

  SÁNAG psykologa ja stipendiáhtta, Jon Petter Stoor juolluduvvo Fulbright Arctic Initiative stipeandda. Dát lea illusáhka vuosttažettiin Stoorii muhto máiddái SÁNAG:i.

 • 28.03.2018
  SÁNAG veahkeha “ADHD OMEGA 3” dutkosa čađaheapmái

  Mánáid- ja nuoraidpsykiatriija poliklinihkka SÁNAG:s veahkeha čađahit dutkosa "ADHD OMEGA 3". Dutkosa ulbmil lea guorahallat váikkuha go omega-3 ADHD ja ADD dovdomearkkaide.   

 • 02.02.2018
  Kursa geavaheddjiidváikkuheames

  Dán váhko lágiduvvui kursa ja čoahkkin SÁNAG geavaheddjiidráđi ja jođiheaddjijoavkku várás. Dás ožžo eanet dieđuid ja oahpahusa mo sáhtášii geavaheddjiidváikkuheapmi geavahuvvot eanet.

 • 19.01.2018
  Orut go Ruoŧas dahje Suomas ja háliidat veahki SÁNAG:s?

  SÁNAG vuostáiváldá pasieanttaid geat leat čujuhuvvon Region Jämtland Härjedalen (Region JH) Ruoŧas ja Lappland leanas Suomas (Lapin sairaanhoitoriiri (LSHP)). Dán dahkat ovttasbargošiehtadusa olis.

 • 20.12.2017
  Hala soapmásiin!

  Hala soapmásiin, dahje oza veahki jus vásihat lossadili.

 • 28.11.2017
  Dalle go iežas oaivi ii jorggihan,- Jon Rønningen muitala

  Mus lea dál diagnosa mii dagaha álkibun gieđahallat dávdda ja dat addá muhtin ládje oadjebas dovddu. Lea álkit sihke munnje, bearrašii ja iežan birrasii dohkkehit dán go diehtit diagnosa, muitala Jon Rønningen.

 • 23.11.2017
  Buoredit fálaldagaid sápmelaččaide

  Čákčát lea SÁNAG álggahan ovttasbarggu Amathea vuođđudusain. Ulbmil lea buoredit sápmelaččaid dearvvašvuođafálaldagaid.

 • 21.11.2017
  Dearvvašvuođadeaivvadeamit Oslos ja Bergenis

  SÁNAG sávvá bures boahtin sápmelaččaide ja dearvvašvuođabargiide dearvvašvuođadeaivvademiide Bergenii ja Osloi juovlamánu 5.-7.beivviid. SÁNAG dáhttu čalmmustahttit doaimmaset maiddái olggobeale sámi váldoguovlluid. Dán geažil lágiduvvojit...

 • 15.11.2017
  Ságas Skype bokte SÁNAG:n

  SÁNAG fállá dál divššu Skype bokte. Don sáhtát dál ságastallat terapevttain ruovttus dahje eará sajis gos bállet leahkit ráfis. Ságastallan lea oadjebas ja sihkar.

 • 30.08.2017
  Doavttirstudeanttat oahpahusas SÁNAG Kárášjogas

  SÁNAG vuostáiválddii gávcci viđátjagi doavttirstudeanttaid geat leat válljen oahpu gazzat Finnmárkku modealla bokte.

 • 30.08.2017
  Rabas beaivi Finnmárkku klinihkas Kárášjogas

  Háliidat go don oahpásmuvvat Finnmárkku klinihkii dahje gullat darvánanvattisvuođaid divššu birra? Dál de lea vejolašvuohta. SÁNAG - Finnmárkku klinihkka bovde buot berošteddjiid boahtit rabas beaivvedoaluide.

 • 29.08.2017
  Doarjja dutkamiidda ja ovdánahttinbargguide 2018

  Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide. Ulbmil ruđain lea doarjut proš...

 • 18.08.2017
  Našunála bargojovkui ođđa mielbargi

  SÁNAG:a našunála bargojoavku lea ožžon ođđa mielbargi borgemánus. Mii sávvat Per Martin Westerfjellii bures boahtin. Son bargagoahtá bargojoavkku Snoasa kantuvrras.  

 • 09.08.2017
  Riikkaidgaskasas álgoálbmotbeaivi

  Otne, ON:a riikkaidgaskasaš álgoálbmotbeaivvi, libarda sámi leavga.

 • 07.07.2017
  SÁNAG oahpaha ođđa sámi dutkiid

  Astrid M. A. Eriksen lea disputeren Romssa Universitehtas doaktáriin dearvvašvuođadiehtagis. SÁNAG lea ilus go ásahus váikkuha skuvlet eambbo sámi dutkiid.

 • 05.07.2017
  Finnmárkku buohcciviessu ásaha sámegiela lávdegotti

  Finnmárkku buohcciviessu lágidii Kárášjogas sámegiela giellalávdegotti álggahančoahkkima bearjadaga geassemánu 30.b.

 • 05.07.2017
  Mearkkašahtti dutkanovttasbargu boazodoalu árgabeaivvi birra

  Boazosápmelaččat leat iežaset bargoárgabeaivvi psykososiála beliid kárten dearvvašvuođadutkiiguin fárrolaga. Dutkanprošeakta sáhttá gártat mállen mo boahtteáigge álgoálbmotdutkosat galggašedje doaimmahuvvot.

 • 30.06.2017
  Oahpistankursa SÁNAG:a ođđa bargiide

  Kurssas besset ođđa bargit gullat ja oahpat mo SÁNAG vuhtiiváldá sihke kultuvrra ja dearvvašvuođa, muitala kursaovddasvástideaddji Renathe Aspeli Simonsen.

 • 28.06.2017
  Austrálalaš guossi galledii SÁNAG:a

  Mii leat goabbátlaganat ja lihkká ovttalaganat, muitala SÁNAG:a Ann-Karin Furskognes maŋŋil go Austrálalaš álgoálbmoguossi galledii SÁNAG:a.

 • 07.06.2017
  Rabas beaivi Rávisolbmuid psykiatriija poliklinihkas Leavnnjas

  Háliidat go don oahpásmuvvat Guovllupsykiatriijaguovddážii dahje gullat makkár vuoigatvuođat oapmahašagiiguin leat? Dál de lea vejolašvuohta. SÁNAG/ GPG Gaska- Finnmárkku bovde buot berošteddjiid boahtit rabas beaivvedoaluide Leavnnjas, duo...

 • 16.05.2017
  Fágalaš nannen ja ovttasdoaibman gaskkal FSD ja rávisolbmuidpsykiatriija

  SÁNAG:s Kárášjogas barget dál ovttastahttin ja ovttasdoaibman proseassain gaskkal rávisolbmuidpsykiatriija ja fágaidrasttildeaddji spesialiserejuvvon gárrendilledivššu ( FSD). Dál lea siskkildas fágalaš gealboovdánahttin álggahuvvon. Dáid...

 • 04.04.2017
  Hárjáneame hupmat dan birra - jávohisvuođa kultuvra rievdame?

  Mun láven hupmat jávohisvuođa birra Sámis. Láven muhtomin dadjat ahte mis lea jávohisvuođa-kultuvra. Dat mearkkaša ahte vissis áššiid birra eat láve, eat ge leat hárjánan hupmat. Mii eat leat hárjánan hupmat psyhkalaš váttisvuođaid birra, d...

 • 14.03.2017
  Iešsoardineastadeami plána sápmelaččaid várás

  Vuosttas iešsoardineastadanbargoplána sápmelaččaid várás lea dál gárvvis. Plánas ovdanbuktojuvvojit 11 strategiijat mas guovddážis lea buoridit sápmelaččaid psyhkalaš dearvvašvuođa ja hehttet iešsoardima. Plána lea vuođđuduvvon dieđalaš máh...

 • 10.03.2017
  SÁNAG rahkada e-oahpahusprográmma kulturáddejumis

  Bargojoavku SÁNAG:is lea hábmegoahtan e-oahpahusprográmmá dearvvašuođa ja fuoláhusbargiid várás.  Mihttun dás lea lasihit bargiid kulturáddejumi máhtu go deivet sámi pasieanttaid ja geavaheddjiid. 

 • 09.03.2017
  SÁNAG oassálasttii Tråante 100 jagi ávvudoaluin

  2017 lea sámi álbmoga ávvujahki dan dáfus ahte dáhpáhuvvet 100 jagi doalut miehtá Sámi, olles jagi. Ávvudeamit álggahuvvojedje Troandimis, Tråante lullisámegillii, guovvamánus.

 • 08.03.2017
  Jus duostat jearrat, de dustet olbmot vástidit

  Ođđa dutkanraporta mas fáddá lea veahkaválddi birra lagaš oktavuođain sámi servvodagas almmuhuvvui Sámedikkis riikkaidgaskasaš nissonbeaivvi.

 • 20.01.2017
  Mánáiddearvvašvuođabálkkašupmi SÁNÁG:ii

  Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš- psyhkalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG) oažžu Barnehelsepris 2017. Bálkkašupmi geigejuvvo Bergenis bearjadaga.

 • 08.11.2016
  Álgoálbmotdearvvašvuohta guovddážis go fágačeahpit deaivvadit riikkaidgaskasaš konferánsii Austrálias

  Álgoálbmotdearvvašvuođa njunuš fágačeahpit deaivvadit The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 mii lágiduvvo i Melbournes skábmamánu 8. – 10.b.. SÁNAG jođiheaddji Gunn Heatta searvá maiddái dán lágideapmái.

 • 11.10.2016
  Garra árgabeaivi lea giksin boazodolliide, liikká loktet barggus, nu boahtá ovdán dutkosis

  Heajos beaggin, vealaheapmi, ekonomiija, boraspiret ja sisabahkkemat leat boazodolliide stuorra giksin, liikká loktet eatnašat barggus. Dán čájeha ođđa dutkan boazodolliid árgabeaivvi birra.

 • 06.07.2016
  Doavtterstudeanttat váldet osiid oahpus “Campus Finnmárkkus”

  Boahtte jagi rájes ožžot doavtterstudeanttat geat leat čadnojuvvon Romssa universitehtii hárjehallansaji Hámmárfeasttas, Álttás ja Kárášjogas.

 • 23.06.2016
  Ruoŧa ráđđehus oaččui raporta mas leat guorahallan sápmelaččaid psyhkalaš dili

  - Juohke nubbi nuorra sámi nisu Ruoŧas lohká alddis leamašan iešsorbmenjurdagat. Dát boahta ovdán ođđa raportas sápmelaččaid birra Ruoŧas.

 • 29.01.2016
  SÁNAGis fitne ruoššabeale guossit

  Gaskavahkku fitne Kárášjogas guossit Sakha-guovllus Ruoššas. Joavku lei mátkkošteame Davvi-Norggas oahppan dihte mo dearvvašvuođabálvalusat doaimmahuvvojit boaittobealguovlluin.

Oza ođđasiin SÁNAG:is

Dikšu

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.