Cecilie Jávo

Dutkan- ja fágaartihkkalat

Cecilie Jávo bargá ass. hoavdadoaktárin Mánáid- ja nuoraidpsykiatriija poliklinihkas, SÁNAG Kárášjohka