Petter Stoor

Dutkan- ja fágaartihkkalat

Ovddeš bargi, Petter Stoor barggai psykologan SÁNAGa guovllukantuvrrain

 
  • Redvers, j.,Bjerregaard, P., Eriksen, H., Fanian, S., Healev, G., jong, M., Larsen,C. V. L., Linton, J., Pollock, N., Silviken, A., Stoor, P., Chatwood, S. (2015). "A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar regions." Circumpolar health journal. 2015 Vol. 74 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27509
  • Stoor, Jon Petter Anders (2015) "Varför söker svenske samer vård i Norge?- om kultur og kontext i samisk psykiatri"Socialmedicinsketidsskrift. 2015 årg. 92 (1): 26-38