Inger Dagsvold

Ph.d-studeanta

Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.

 

Inger Dagsvold lea Ph.d-studeanta guoskevaš SÁNAG:i ja sámi dearvvašvuođadutkamii Romssa universitehtas.
Son lea ovdal bargan DjO-ovttodagas SÁNAG:s.

Dutkama fáddá lea:  Kulturkompetanse i psykisk helsevern for samiske pasienter.
Bagadallit: Bodil Hansen Blix, post- doc vedUiT. Torun Hamrann, professor vedUiT. Psykologspesialist Snefrid Møllersen ved SANKS.

Betydningen av kulturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel.
Samisk befolkning i Norge har rett til språklig og kulturelt tilpassede helsetjenester, men forskning viser at samiske pasienter er mindre fornøyd med tilbudet innen psykisk helsevern enn norske pasienter. Det er ikke tidligere beskrevet hva det innebærer å kulturelt tilpasse helsetilbudet til samer, utover pasientens rett til å snakke samisk eller få bruke tolk. Vi vet lite om terapeuters kunnskap om og integrering av samisk kultur i utøvelse av psykisk helsevern til samiske pasienter, og vi mangler kunnskap om hvilke kulturelt baserte behov samiske pasienter eventuelt har.

Resultater fra studien vil kunne anvendes i kunnskapsproduksjon, undervisning og kompetansebygging for helsepersonell. Trykk her for mer informasjon

Dássážii lea almmuhan guokte artihkkala iežas dutkosis:

  • Dagsvold, I., Møllersen, S., & Stordahl, V. (2016): "You never know who are Sami or speak Sami": Clinicians' experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway, Int J Circumpolar Health, 75: 32588 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ijch.v75.32588
  • Dagsvold, I. , Møllersen, S. og Stordahl, V. (2015) "What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and culture norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health.  Vol (74) 2015 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ijch.v74.26952

Artihkkalat ja girjekapihttalat:

  • Dagsvold, I.J. (2013) Health services for the indigenous sami population in norway. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volume 72 p. 398-398~
  • Dagsvold, Inger (2010) "Det kultursensitive helsemøtet – kunnskapsmessige utfordringer." I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Gávdnet go dan maid ohcet?