Jon Petter Stoor

Ph.d-studeanta

Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.

 

Jon Petter Stoor lea ph.studeanta mii lea guoskevaš SÁNAG:i  ja sámi dearvvašvuođadutkamii Romssa universitehtas. Son lea ovdal bargan psykologan Našunála bargojoavkkus SÁNAG:s.

Dutkama fáddá lea: Stories about life and death – Exposing the bereaved person's narratives as way to understand suicide among young Sámi men.
Bagadalli lea: Anne Silviken, psykologspesialista ja dutki, UiT ja SÁNAG.

Selvmord er et alvorlig samfunnsproblem i akrtiske områder og det er sælig høye selvmordsrater blant urfolk, og da særlig unge menn (15-24 år). Generelt sett har vi begrenset kunnskap om bakgrunnen for at unge samiske menn dør i selvmord, og vi trenger særlig økt forståelse av kontekstuelle faktorers betydning for utvikling av suicidalitet.

Trykk her for mer informasjon.

Stoor har som et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet gjennomført en plan for selvmordsforebygging i Sápmi 2017.

Publiserte fag- og forskningsartikler:

  • Stoor Jon Petter; Kaiser, Niclas; Jacobsson,Lars; Renberg, Ellinor Salander; Silviken, Anne (2015) ''We are like lemmings'': making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden. International Journal of Circumpolar health Vol 74 (2015)
  • Redvers, j.,Bjerregaard, P., Eriksen, H., Fanian, S., Healev, G., jong, M., Larsen,C. V. L., Linton, J., Pollock, N., Silviken, A., Stoor, P., Chatwood, S. (2015). "A scoping review of indigenous suicide prevention in circumpolar regions." Circumpolar health journal. 2015 Vol. 74 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27509
  • Stoor, Jon Petter Anders (2015) "Varför söker svenske samer vård i Norge?- om kultur og kontext i samisk psykiatri" Socialmedicinsketidsskrift. 2015 årg. 92 (1): 26-38

Gávdnet go dan maid ohcet?