Dikšovuogit

Evttohus fáttáide mas sáhttit fállat gaskkusteami.

  • ​Meahceterapiija – utmarksterapi på familieenheten
  • Kulturtilpasset miljøterapi med bruk av samiske verdier på UPA
  • Kulturformulerings intervjuet (KFI) tilpasset samiske forhold
  • Rusbehandling på Finnmarksklinikken i et samisk perspektiv
  • Narrativ terapi som en kultursensitiv tilnærming
  • Bruk av morsmål i terapi

Váldde oktavuođa DjO-ovttadagain.

Gávdnet go dan maid ohcet?