Kulturáddejupmi, kulturgelbbolašvuohta ja máhttu

Evttohus fáttáide mas sáhttit fállat gaskusteami.

  • ​Kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere
  • Kommunikasjon og samhandling i et samisk kulturelt perspektiv
  • Kulturelle utfordringer i å arbeide i samiske områder
  • Kultursensitivitet i samisk pasientarbeid
  • Kultursensitivitet i Forskning

Váldde oktavuođa DjO-ovttadagain.

Gávdnet go dan maid ohcet?