Sámi historjá ja identitehta

Evttohus fáttáide mas sáhttit fállat gaskkusteami.

  • ​Samisk historie og konsekvenser for helse og identitet
  • Historiske traumer, fornorskningssår og internalisert rasisme
  • Identitetsutvikling blant samiske barn og unge
  • Minoritetsposisjon og krenkelser
  • Reindriftssamers leveforhold i Norge

Váldde oktavuođa DjO-ovttadagain.

Gávdnet go dan maid ohcet?