Oktavuođadieđut

SÁNAG Kárášjohka, mánát ja nuorat: 78 95 75 00
SÁNAG Kárášjohka, rávisolbmot: 78 94 76 50
Psyhkalaš dearvvašvuođa ja sorjjasvuođa jándorovttadat:  78 94 76 00

(árgabeivviid dii. 08.00 - 15.30)

E-boasta: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no


Sámi klinihkka
78 46 87 70
SAMI-post@finnmarkssykehuset.no

Media gulahallan


Amund Peder Teigmo

Klinihkkahoavda, Sámi klinihkka
78 46 87 70 |M 918 39 178
Amund.Peder.Teigmo@finnmarkssykehuset.no


Henriette Joks
Giella- ja diehtojuohkinráđđeaddi
T 78 94 75 15 | M 941 68 134 | henriette.joks@finnmarkssykehuset.no

SÁNAG fállá:

SÁNAG fállá guorahallama ja divššu spesialistadásis mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide psyhkalaš dearvvašvuođasuddjemis ja gárrendilledivššus.
SÁNAG váldokantuvrrat leat Kárášjogas ja Leavnnjas. Našunála bargojoavku lea fálaldat erenoamážit sidjiide geat ásset olggobeale Finnmárkku. Geahča oktavuođadieđuid vuollelis.

SÁNAG lea gealbobálvalus mii fállá e.e. gaskkusteami, oahpahusa ja hospiterema. Váldde oktavuođa DjO-ovttodagain jus háliidat eanet dieđuid.


Čujuhusdieđut

Buohkat Norggas sáhttet čujuhuvvot SÁNAG:ii, jus sii dáhttot. Dáhto iežat fástadoaktára čujuhit dahje riŋges vuostáiváldimii bagadus oažžut.

Čujuheaddji instánsa olggobeale Davvi Dearvvašvuođa sáhttá sáddet čujuhusaid juogo elektrovnnalaččat dahje boasta mielde.

Geahča mo galggat čujuhit SÁNAG:ii

Oktavuođádieđut Našunála bargojovkui

Ásat go olggobeale Finnmárkku ja háliidat ságastallat terapevttain geas lea kulturgelbbolašvuohta?
Našunála bargojoavku fállá veahki olbmuide geat háliidit terapevtta mas lea sámi kultuvrra ja servvodatbeliid birra gelbbolašvuohta. Joavkkus lea maid erenoamážit guovddážis sápmelaččat geat ásset olggobeale Finnmárkku. Našunála bargojoavkkus leat kántorbáikkit Hábmeris, Oslos, Snåases ja Plassjes.

Jearaldagat mat gusket dikšofálaldagaide, čujuhusaide dahje oahpahusaide, váldde oktavuođa SÁNAG jođiheddjiin:

E-boasta: Edit.Johnsen@finnmarkssykehuset.no

Loga eanet Našunála bargojoavkku doaimmaid, bargiid ja kantorsajiid birra dás:

Eanet Našunála bargojoavkku birra

Čujuhusat Našunála bargojovkui: geahča čujuhusdieđuid
(Čujuhusat Našunála bargojovkui sáddejuvvojit juogo SÁNAG Kárášjohkii, doppe juhket áššiid bargojovkui)

Oktavuođadieđut DjO-ovttadahkii

SÁNAG:s lea sierra dutkan ja ovdánahttinovttadat mas lea ovddasvástádus dutkan, fága ja bálvalusovdánahttinbargguid badjel. Jearaldagat mat gusket gaskkusteapmái, oahpahusaide ja hospiteremii sáddejuvvojit:
SANKS-FOU@finnmarkssykehuset.no

Eanet DjO- ovttadaga birra

Galledan -ja boastačujuhusat

Mánát ja nuorat:
(MNP, SNJ/FSD, NPO ja bearašovttadat)
SÁNAG Kárášjohka
Stuorraluohkká 34
9730 Kárášjohka
T 78 94 75 00

Boastačujuhus:
SÁNAG Kárášjohka 
Poastaboksa 4
9735 Kárášjohka

Rávisolbmot:
(RPP)
SÁNAG Kárášjohka
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Kárášjohka
T 78 94 76 50

Boastačujuhus:
SÁNAG Kárášjohka
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Kárášjohka

Rávisolbmot:
(Psyhkalaš dearvvašvuođa ja darváneami jándorovttadat)
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Kárášjohka
T 78 94 76 00 

Boastačujuhus:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Finnmarksklinikken
Postboks 1294
9505 Alta

sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no

Sámi klinihkka 
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Kárášjohka
T 78 46 87 70

Boastačujuhus:
Sámi klinihkka
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Kárášjohka

Čuovo min facebookas

Facebook logo

 Čuovo min Facebook:s


Gávdnet go dan maid ohcet?