Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Prosjektleder - Stabilisering og rekruttering
  21.10.2021

  Vi har nå ledig stilling som prosjektleder stabilisering og rekruttering.Vi søker en fremoverlent prosjektleder som ønsker å bidra til at foretaket lykkes med sin satsning på stabilisering og rekruttering.Vi, som mange andre arbeidsgivere i Norge, o...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost, Hammerfest sykehus
  21.10.2021

  Vi søker ny kollega! Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser.Vi har ledig: 1...

 • Lærlingekoordinator/HMS Konsulent 
  20.10.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for Lærlingekoordinator/HMS Konsulent!Stillingen er underlagt Avdeling HMS, rekruttering og ressursstyring. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges ...

 • Spesialutdannet sykepleier/ sykepleier/ vernepleier, Klinikk Alta
  19.10.2021

  Vi søker spesialsykepleier/sykepleier eller andre med helse- og sosialfaglig utdanning ved Døgn TSB, Klinikk Alta.Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam...

 • Overlege i Anestesi - Hammerfest sykehus
  19.10.2021

  Hammerfest sykehus, Enhet for Anestesileger med Base Lakselv luftambulanse, har ledig fast 100% fast stilling som overlege i anestesiologi. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet om å undervi...

 • Lege i spesialisering (LIS 3) - Klinikk Alta
  18.10.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for lege i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin. Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med rusproblematikk. Avdeling for a...

 • Miljøterapeut
  18.10.2021

  Vi trenger flere flinke og engasjerte kollegaer! Ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig 1 x 50 % vikariat i stilling som miljøterapeut!Vikariatet har varighet tom. 05.07.2022.Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdi...

 • Sykepleier - Kir/Ort, Hammerfest sykehus
  17.10.2021

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig 2 x 100% faste stillinger for sykepleier. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastiskkirurgi, karkirurgi, ...

 • Sykepleier - Dagkirurgisk enhet, Hammerfest sykehus 
  14.10.2021

  Her lærer du mer - bli med oss på reisen mot nye Hammerfest sykehus! Her lever du mer - opplev fantastiske Hammerfest i kombinasjon med en spennende jobb!Her betyr du mer - som fagperson for pasientene!Vi har ledig 1 x 100% fast ...

 • Psykolog, BUP Alta
  13.10.2021

  Vi søker etter en ny medarbeider! Vi har ledig 1 x 100% vikariat for psykolog med tiltredelse snarest.  Vikariatet har varighet på 6 måneder, med mulighet for fast ansettelse. BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne-...

 • Rådgiver
  13.10.2021

  Vil du jobbe hos oss som rådgiver med hovedfokus på forvaltning av elektronisk kurve - MetaVision?Stillingen er organisatorisk plassert ved Kvalitetsavdelingen i Senter for Fag, Forskning og Samhandling ved Finnmarkssykehuset HF. Avdelingen har blan...

 • Flysykepleier - Luftambulansen Alta
  13.10.2021

  Søker du etter nye utfordringer?Alta luftambulanse søker to nye kollegaer til flysykepleier stillinger. For å inneha stillingen må den kombineres med klinisk stilling på anestesi- eller intensivavdeling.Ambulanseflytjenesten er en del...

 • Ambulansearbeider - Alta bilambulanse
  13.10.2021

  Ved ambulansestasjonen i Alta har vi ledig 1 x 100 % vikariat for ambulansearbeider. I Alta har vi ca. 3500 ambulansetransporter i året. Vi har tre døgn-ambulanser, og en ny flott stasjon rett ved helsesenteret. Tiltredelse snarest e...

 • Helsesekretær
  12.10.2021

  Vi har ledig fast stilling som helsesekretær eller sekretær med tiltredelse 01.01.2022. Søk! Oza!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesiali...

 • Tilkallingsvikarer søkes, Klinikk Alta
  12.10.2021

  Vi Søker spesialsykepleiere/sykepleiere eller andre med helse- og sosialfaglig utdanning ved Døgn TSB, Klinikk Alta.Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederte...

 • Overlege/Spesialist i psykiatri 
  11.10.2021

  Barentshavet kaller! Har du lyst å oppleve ett år i Finnmark? Liker du faglige utfordringer og vil samtidig oppdage en av de mest spennende regionene i Norge med nye kulturopplevelser og fantastisk natur? Da bør du vurdere å komme til oss!Det lyses ...

 • Energi-ingeniør
  11.10.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for Energi Ingeniør! Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen. Forvaltning og Utvikling driver eiendomsledelse og utvikling av foretakets bygg. Energi Ingeniøren skal lede arbeidet med energiledelse i...

 • Intensivsykepleiere - Hammerfest sykehus
  11.10.2021

  Her lærer du mer - bli med oss på reisen mot nye Hammerfest sykehus! Her lever du mer - opplev fantastiske Hammerfest i kombinasjon med en spennende jobb!Her betyr du mer - som fagperson for pasientene!Vi har ledige stillinger fo...

 • Behandler på Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Hammerfest sykehus
  11.10.2021

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi er er organisert under Hammerfest sykehus og yter generelle polikliniske tjenester til tre kystkommuner; Nordkapp, ...

 • Intensivsykepleiere - Kirkenes sykehus
  10.10.2021

  Her lærer du mer - bli med oss i et helt nytt og toppmoderne sykehus!Her lever du mer - opplev fantastiske Kirkenes i kombinasjon med en spennende jobb!Her betyr du mer - som fagperson for pasientene!Vi har ledige stillinger for inten...

 • Kvalitets- og samhandlingskonsulent, Prehospitale tjenester
  10.10.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for Kvalitets- og samhandlingskonsulent!Prehospitale tjenester er spydspissen i spesialisthelsetjenesten, og utgjør sammen med kommunehelsetjenesten de viktigste leddene i den akuttmedisinske kjeden. Målsettingen ...

 • Ambulansearbeider
  10.10.2021

  Ved ambulansestasjonen i Vardø har vi ledig 2 x 100% vikariater som ambulansearbeider!Det ene vikariatet har varighet til og med 01.09.2022, det andre vikariatet har varighet til og med 01.12.2022. Begge vikariatene er med mulighet for fast ans...

 • Fagutviklingssykepleier, Hammerfest sykehus
  09.10.2021

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig fast stilling som fagutviklingssykepleier, søk da vel!Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi,...

 • Ambulansearbeider
  07.10.2021

  Ved Enhet Vadsø Bilambulanse har vi ledig vikariat i 100% stilling som ambulansearbeider med autorisasjon.Vadsø har en nydelig natur med fjord, fjell og elver. I kommunen er det ca. 6200 innbyggere, og vi har et eget helsesenter med godt erfarn...

 • Rådgiver bil- og båtambulanse, Prehospitale tjenester
  03.10.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat som rådgiver ved bil- og båtambulansen!Prehospitale tjenester søker en kunnskapsrik rådgiver, med relevant erfaring og egenskaper som kan inngå i vårt team.Vikariatet har varighet til og med 01.10.2022.Tiltredelse ette...

 • Lege i spesialisering, LIS 3 Radiologi - Hammerfest sykehus
  29.09.2021

  Enhet Radiologiske leger, Hammerfest sykehus, har ledig 1 x 100% vikariat som Lege i spesialisering i radiologi fra og med 01.01.2022. Vikariatet har varighet på 6 måneder, med mulighet for fast ansettelse. Siste del av spesialiseringsløpe...

 • Psykiatrisk sykepleier/Terapeut - Voksen Psykiatrisk Poliklinikk (VPP)
  23.09.2021

  Vi har ledig vikariat for psykiatrisk sykepleier/terapeut! Psykologer oppfordres også til å søke på stillingen.I Karasjok vil du få fantastiske friluftsmuligheter, kombinert med en spennende stilling. Her kan du få en aktiv fritid, eller rett og sle...

 • LIS2 indremedisin - Kirkenes sykehus
  23.09.2021

  Ønsker du et eventyr i Nord-Norge med god lønn- kun to timer unna Oslo? Med daglige direkteavganger med SAS og Norwegian fra Kirkenes til Oslo er drømmen din bare en kort flytur unna! Vår tjenesteplan har både lengre og kortere friperioder. Vi tilby...

 • Vikarer - LIS2 og fastleger søkes til kortere og lengre vikariater ved Medisinsk avdeling i Kirkenes! 
  23.09.2021

  Vi søker vikarer til Medisinsk avdeling ved Kirkenes sykehus! Er du LIS2 eller fastlege, og ønsker et kortere eller lengre engasjement? Da håper vi du søker på vikarstilling hos oss! Her kan du selv bestemme lengden på vikariatet ut i fra hva som pa...

 • Psykolog
  20.09.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus som er ett av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken...

 • Sykepleier - Enhet poliklinikk og dagbehandling 
  19.09.2021

  Vi søker en engasjert sykepleier til kreft og infusjonsenheten vår!Ønskelig med tiltredelse snarest.Kirkenes sykehus flyttet for 3 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk ble slått sammen til en sto...

 • Overlege/Psykiater
  15.09.2021

  Ønsker du nye utfordringer? Vi søker en ny kollega!  Døgnenheten Tana har ledig fast stilling for psykiater. Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personal...

 • Psykologspesialist
  13.09.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus som er ett av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken...

 • Psykolog eller Behandler med erfaring 
  09.09.2021

  Ved DPS Øst-Finnmark, VPP Tana har vi ledig 1 x 100% vikariat, foreløpig ut 2022 for psykolog eller behandler med erfaring. Psykologistudenter oppfordres også til å søke.DPS Øst-Finnmark -Avdeling for voksen - yter spesialisthelsetjen...

 • Sommervikariat som sykepleier på Poliklinikken - Kirkenes Sykehus
  06.09.2021

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Kirkenes sykehus har flyttet for 3 år siden inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurg...


Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Gávdnet go dan maid ohcet?