Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Miljøterapeut
  21.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Ambulansearbeider
  20.10.2020

  Ved Enhet Vadsø Bilambulanse har vi ledig en 100% fast stilling for ambulansearbeider med autorisasjon.Vadsø har en nydelig natur med fjord, fjell og elver. I kommunen er det ca. 6200 innbyggere, og vi har et eget helsesenter med godt erfarne samarb...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost og dialyse, Kirkenes
  19.10.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for sykepleiere:2 faste stillinger1 svangerskapsvikariat med varighet ut 20212 vikariat med varighet ut september 2021Tiltredelse snarest.Alle stillingene e...

 • Overlege i psykiatri
  18.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Samisk tolk
  18.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen somatikk, rus og ps...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  18.10.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Sykepleier- kir/ort Hammerfest
  15.10.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig vikariat i 100% stilling for sykepleier. Tiltredelse snarest. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plas...

 • Sykepleier- kir/ort Hammerfest
  15.10.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig to faste 100% stillinger for sykepleier. Tiltredelse snarest. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plas...

 • Sommervikariat på Poliklinikken Kirkenes Sykehus - Sykepleier, Sykepleierstudent.
  15.10.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og ...

 • Lege i spesialisering - generell kirurgi
  14.10.2020

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig fast 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurgi. Tiltredelse så snart som mulig eller etter nærmere avtale.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Fantastiske Sør-Varanger kom...

 • Psykologspesialist/Psykolog 
  14.10.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Ambulansearbeider
  14.10.2020

  Ved ambulanse stasjonen i Kirkenes er det ledig en 100 % stilling som ambulansearbeider.Stasjonen har to døgnambulanser med ca. 3200 oppdrag i året.

 • Sykepleier
  13.10.2020

  Medisinsk dagenhet som ligger under Spesialist poliklinikken i Alta, skal utvide tilbudet til infusjonspasientene i Alta og omegn. I den forbindelse lyser vi ut en fast 100% stilling som sykepleier. Medisinsk dagenhet har behandlinger i ukedagene, p...

 • Ambulansearbeider
  13.10.2020

  Vi har ledig stilling som ambulansearbeider ved Kjøllefjord ambulanse.

 • Psykologspesialist
  12.10.2020

  Vårt Distriktspsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi er er organisert under klinikk Hammerfest og yter generelle polikliniske tjenester til tre kystkommuner, Nordk...

 • Avdelingsleder somatiske tjenester 
  12.10.2020

  Klinikk Alta er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Den består av både somatikk og psykisk helsevern og avhengighet. Klinikk Alta åpnet i nybygg høsten 2019, noe som har gitt en betydelig utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnm...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk
  12.10.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Flysykepleier - Luftambulansen Kirkenes
  12.10.2020

  Ved avdeling Kirkenes luftambulanse er det ledig en 50 % fast stilling som flysykepleier, med startdato 1.1.2021. Vi søker fortrinnsvis spesialsykepleier med bakgrunn fra intensiv, for å inneha stillingen må den kombineres med 50% klinisk still...

 • Psykologspesialist/psykolog
  11.10.2020

  Vi søker en ny kollega til 100 % fast stilling som psykologspesialist eller psykolog med tiltredelse 4.januar 2021 eller etter avtale.Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet kvinne- og ba...

 • Flysykepleier - Luftambulansen Kirkenes
  11.10.2020

  Ved avdeling Kirkenes luftambulanse er det ledig et 50 % vikariat som flysykepleier fra 1.11.20 - 9.1.22For å inneha stillingen må den kombineres med 50% klinisk stilling på anestesiavdeling. Internt ansatte med utsjekk som flysykepleier vil bl...

 • Ergoterapeut
  07.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Fysioterapeut
  07.10.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • LIS2 indremedisin
  07.10.2020

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å pås...

 • Rådgiver
  05.10.2020

  Vi søker en ny kollega til en rådgiver stilling. Søk stillingen !Pasientreisekontoret i Finnmarkssykehuset har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon for pasienter i Finnmark. Årlig håndterer vi omtrent 60 000 henvende...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  05.10.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har le...

 • Fagutviklingssykepleier 50 %
  05.10.2020

  Ved enhet intensiv sengepost og dagkirurg i Hammerfest er det stilling som fagutviklingssykepleier. Dette i kombinasjon med stillingsprosent som intensivsykepleier i turnusarbeid.Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavdelingen...

 • Psykiater
  04.10.2020

  Distriktpsykiatrisk senter (DPS) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Vi er er organisert under klinikk Hammerfest og yter generelle polikliniske tjenester til tre kystkommuner, Nordkapp, M...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  04.10.2020

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb med fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organ...

 • Psykologspesialist og psykolog
  30.09.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Psykolog/Psykologspesialist
  29.09.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Overlege i ortopedi
  23.09.2020

  Avdelingen har ledig 100% fast stilling som overlege i ortopedi med oppstart etter nærmere avtale.Mindre stillingsprosenter kan også være aktuelt. Ønskelig med bred ortopedisk erfaring. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommune...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  13.09.2020

  DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud. DPS Øst- Finnmark gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsp...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...


Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Gávdnet go dan maid ohcet?