Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Sykepleier- kir/ort Hammerfest
  15.04.2021

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig vikariat i 100% stilling for sykepleier, med varighet til 31.12.2021. Tiltredelse snarest. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ...

 • LiS 3 radiologi
  15.04.2021

  Har du lyst til å bli Radiolog? Ønsker du å komme til Kirkenes? da er du rette kandidaten for oss!Vi har en ny og "strålende" røntgen avdeling med ett godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Hos oss er det 2 ledige varighet  i 1,5 år med mulighet ...

 • Fagrådgiver 
  14.04.2021

  Har du den rette kompetansen til å jobbe i HAVO?Vi har ledig 100 % vikariat ut 2021 som fagrådgiver med kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).HAVO har i dag spesialisert kompetanse på ASK. I og med at vår kollega skal være...

 • Administrasjonssekretær
  14.04.2021

  Ved Klinikk Kirkenes har vi ledig 1 x 100% fast stilling for administrasjonssekretær!Administrasjonssekretær ved Kirkenes Sykehus er en nyopprettet stilling ved Kirkenes Sykehus.Som administrasjonssekretær vil du ha en arbeidshverdag med mangfoldige...

 • LIS2 indremedisin-geriatri-hjerte-lunge-nyresykdommer - Medisinske leger Kirkenes
  13.04.2021

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! I tillegg til å jobbe i kanskje landets beste lille medisinske avdeling, kan vi i sommer friste med midnattssol, kongekrabbefiske, laksefis...

 • Psykologspesialist/ Psykolog
  12.04.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF.Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og ...

 • Helsesekretær eller Sekretær
  12.04.2021

  Vi har ledig vikariat stilling som helsesekretær eller sekretær med tiltredelse snarest. Søk! Oza!Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesial...

 • Sykepleier på natt
  12.04.2021

  Enhet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 9 senger. Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert tilnærming. De alle fleste av våre pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander et...

 • Psykologspesialist, Barn og unge
  12.04.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Sykepleier - Medisinsk sengepost
  12.04.2021

  Vi søker ny kollega! Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: slag/geriatri, hjerte/kar, lunge/kreft og andre generelle diagnoser.Vi har ledig 1 x 100...

 • Innkjøpskonsulent/bestiller
  11.04.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for innkjøpskonsulent/bestiller. Høres dette ut som noe for deg? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!For å styrke vår innkjøpsavdeling søker vi nå etter en medarbeider til vårt team. Innkjøpsavdelinge...

 • Ferievikar - Pasientreiser
  11.04.2021

  Ved Pasientreiser har vi ledig sommervikariat i 100% stilling. Tiltredelse etter avtale.

 • Renholder - tilkallingsvikar
  11.04.2021

  Vi søker renholder!Til Klinikk Hammerfest søker vi nå etter tilkallingsvikar/helgevikar/ferievikar innen renhold. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! M...

 • Sommervikar - Medisinsk sengepost og dialyse, Kirkenes
  11.04.2021

  Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33.Vi søker sykepleiere og helsefagarbeider for jobb i sommer. Er du under relevant utdanning (eksempelvis sykepleierstudent eller medisinerstudent) er du hjertelig velkommen til å søke også....

 • Sykepleier - AMK Finnmark
  08.04.2021

  Liker du å utfordre deg selv faglig? Er du flink å holde hodet kaldt når du har flere arbeidsoppgaver samtidig? Da kan det være at AMK er plassen for deg. Vi har ledig to faste 100% stillinger. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker deg velkommen ...

 • Sommervikar - Sykepleier
  08.04.2021

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk/øye poliklinikk er det behov for sykepleier i sommer fra uke 26 - 34. Perioden kan deles opp, og det kan bli behov for flere enn 1 sykepleier i perioden.&...

 • Sommerhjelpere - utearbeid 2021
  08.04.2021

  Enhet Drift og Vedlikehold Hammerfest søker etter sommerhjelpere til utomhus og vedlikehold for sommeren 2021.Søkeren må være fylt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år.

 • Spesialutdannet sykepleier
  06.04.2021

  Vi har ledig 100 % fast spesialsykepleierstilling i LAR ved Voksen psykiatrisk poliklinikk i Alta.Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam. Alta ligg...

 • Spesialsykepleier, preoperativ poliklinikk
  06.04.2021

  Vi har nå ledig en fast 50% stilling for deg som er anestesi- eller intensivsykepleier!Stillingen er faglig underlagt enhetsleder for anestesileger og administrativt plassert under avdelingsleder for akuttavdelingen. Preoperativ poliklinikk (POP) ha...

 • Psykologspesialist
  05.04.2021

  Vi har ledig fast stilling som Psykologspesialist med tiltredelse snarest.Psykisk helsevern og avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta har ledig 100% stilling som psykologspesialist ved Døgnenhet for rus og avhengighetsbehandling. Alta lig...

 • Psykologspesialist
  05.04.2021

  VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, ruspoliklinikk og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmu...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  30.03.2021

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  30.03.2021

  Vi søker en engasjert sykepleier til poliklinikken! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk ble slått sammen til en stor felles p...

 • Overvekts sykepleier 
  29.03.2021

  Vi har ledig 1 x 50% vikariat med varighet til 17.04.2022!Ved sengepost- og poliklinikk barn, er det ledig 50% dagstilling som overvekts sykepleier. Det vil være mulighet for større stillingsprosent, men da som sykepleier i barneenheten, der 3-delt ...

 • Ressurskoordinator AMK. Kombinasjonsstilling med 50 % i bilambulansetjenesten
  28.03.2021

  Ved AMK-Finnmark har vi ledig 1 x 100% kombinasjonsstilling (50% AMK, 50% bilambulansetjenesten).AMK-Finnmark er lokalisert i Kirkenes, og er samlokalisert med brann og politi. AMK Finnmark håndterer alle 113 samtaler i fylket, samt legevakttjenes...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  28.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat med varighet ut 2021!Vi søker en engasjert sykepleier til kreft og infusjonsenheten vår! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kiru...

 • Overlege/Spesialist i psykiatri
  24.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat for psykiater ved VPP Tana!Liker du faglige utfordringer og en spennende arbeidsplass? Da bør du vurdere å komme til oss!Det lyses ut et vikariat på 7 måneder der det eventuelt åpnes opp for pendlervirksomhet/hjemmekon...

 • Overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer - Gynekologiske leger Hammerfest
  23.03.2021

  Ved Enhet for Gynekologiske leger har vi ledig 100% vikariat i 14 mnd.  for overlege i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.Tilsetting snarest eller etter avtale. Klinikk Hammerfest har et opptaksområde på 45 000 innbyggere hvor store...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  21.03.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk
  21.03.2021

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Leger til covid-19 testsenter
  18.03.2021

  Klinikken har i forbindelse med covid-19 opprettet et testsenter hvor vikarer og ansatte kan få gjennomført covid-19 test i henhold til gjeldende retningslinjer. Klinikken tilsetter i den forbindelse to leger, gjerne leger som venter på LIS1 stillin...

 • Barnesykepleier/spesialsykepleier 
  18.03.2021

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest har vi ledig:1 x 100% og 1 x 50% fast stilling som Barnesykepleier. Sykepleiere med annen videreutdanning kan også være aktuelle for stillingen. Barneavdelingen har hele Finnmark som i...

 • Overlege i indremedisin
  17.03.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Bioingeniør
  16.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for bioingeniør ved Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Kirkenes.Tiltredelse etter avtale.

 • Praksiskonsulent (allmennlege) - prehospitale tjenester
  15.03.2021

  Klinikk prehospitale tjenester er spydspissen i spesialisthelsetjenesten og utgjør sammen med kommunehelsetjenesten de viktigste leddene i den akuttmedisinske kjeden. For å bedre og utvikle samhandlingen, øke pasientsikkerhet og ...

 • Lege i Spesialisering
  14.03.2021

  LIS leger ved SANKS får godkjent 4 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri, eventuelt 2 år i spesialiteten voksenpsykiatri, eller 1 år sykehustjeneste i spesialiteten allmennmedisin. LIS legen har anledning til å rotere mellom de forskjellige ...

 • Læring- og mestringskoordinator (LMS)
  14.03.2021

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Sykepleier - enhet poliklinikk og dagbehandling Kirkenes
  14.03.2021

  Vi har ledig 1 x 100% vikariat med varighet ut 2021!Vi søker en engasjert sykepleier til poliklinikken! Ønskelig med tiltredelse snarest.Klinikk Kirkenes flyttet for 2 år siden inn i nytt sykehusbygg hvor gynekologisk, kirurgisk og medisin...

 • Prosjektsjef nye Hammerfest sykehus
  01.03.2021

  Finnmarkssykehuset HF er i gjennomføringsfasen med nye Hammerfest sykehus og søker prosjektsjef med byggteknisk kompetanse, og erfaring fra prosjektledelse av store byggeprosjekter. Som prosjektsjef vil du i samarbeid med Sykehusbygg HF gjennomføre ...

 • Spesialergoterapeut eller ergoterapeut
  27.01.2021

  Samiske helsetjenester utvikles nå!Vi har ledig spesialergoterapeut eller ergoterapeut stilling i geriatrisk team.Vi og våre pasienter trenger deg med på laget! Oza! Søk! Avdeling Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklini...

 • LIS allmennpsykiatrisk poliklinikk
  17.01.2021

  DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Vi har ledig stilling som lege i spesialisering, ved VPP Tana.&...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  17.12.2020

  Vil du jobbe i en av Norges mest moderne sykehus i verdens nordligste by?Er du intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb, med fantastisk nat...

 • Sommervikariat på Poliklinikken Kirkenes Sykehus - Sykepleier, Sykepleierstudent.
  15.10.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og ...


Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Gávdnet go dan maid ohcet?