Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Regnskapskonsulent
  11.08.2020

  Vi søker en ny kollega! Vi har ledig regnskapskonsulent stilling.Søk stillingen!Regnskapsavdelingen har ansvaret for den løpende regnskapsførsel, kontroll, avstemming og rapportering av regnskapet for Finnmarkssykehuset HF. Avdelingen er en del av s...

 • Midlertidig utdanningsstilling som Familieterapeut
  09.08.2020

  Sámi klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Sykepleier - medisinsk sengepost og dialyse Kirkenes
  09.08.2020

  Medisinsk sengepost ved Kirkenes sykehus søker nye kolleger og har ledig følgende stillinger for sykepleiere: 1 stilling 100% fast, samt 1 vikariat på 1 års varighet.Tiltredelse snarlig eller etter avtale.Medisinsk sengepost er en generell medisinsk...

 • Sykepleier kir/ort Hammerfest
  06.08.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig 100% fast stilling for sykepleier.Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH ...

 • Overlege/ Barnepsykiater
  06.08.2020

  Vi søker en ny kollega til en overlegestilling. Er du den rette søkeren for oss? Søk stillingen!BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pa...

 • Sykepleier kir/ort Hammerfest
  05.08.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Vi har ledig 100% fast stilling for sykepleier.Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH ...

 • Sykepleiere/ Vernepleiere med relevant videreutdanning 
  05.08.2020

  Døgnenheten Alta PHV er en allmennpsykiatrisk enhet med 12 sengeplasser lokalisert i klinikk Altas lokaler midt i Alta by. All behandling er basert på frivillighet. Det planlegges ytterligere økning av sengeplasser i årene som kommer. Døgnenhet...

 • Spesialist i klinisk pedagogikk
  05.08.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er sa...

 • Psykologspesialist
  05.08.2020

  VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmulighet...

 • Driftstekniker/ Vaktmester
  30.07.2020

  Vi søker ny medarbeider! på laget! Er du den rette søkeren for oss! Søk stillingen!  Service, drift og eiendom har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset .Oppdraget innebærer drif...

 • Vikariat i stilling som LIS 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering
  30.07.2020

  Vi søker ny kollega! Vi har ledig et års vikariat i stilling som LIS 3 i fysikalsk medisin og rehabilitering.  Tiltredelse snarest. Søk stillingen!Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER. Avdeling ReHabilitering er foretaksovergr...

 • Helsefagarbeider/Hjelpepleier
  30.07.2020

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Vi har ledig vikariat som hjelpepleier/ helsefagarbeider med tiltredelse etter avtale.Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/b...

 • Sykepleier
  29.07.2020

  Medisinsk sengepost er en generell indremedisinsk enhet. Sengeposten har totalt 33 sengeplasser, som er inndelt etter diagnosegrupper: Slag/geriatri, Hjerte/kar, Lunge/Kreft og andre generelle diagnoser.Vi har behov for nye kollegaer! Vi har le...

 • Fagutviklingssykepleier
  29.07.2020

  Ved medisinsk sengepost blir det ledig fast stilling som fagutviklingssykepleier i 100%. Stillingen er en dagtidsstilling med jobb hver tredje helg. Ved interne søker kan det bli ledig stilling som sykepleier på sengepost. Tiltredelse snarlig eller ...

 • FDV-Koordinator
  28.07.2020

  Brenner du inne med en utviklerspire? Vil du være med på å videreutvikle eksisterende bygningsmasse? Vi har nå ledig stilling som FDV-koordinator.Avdelingen for forvaltning og utvikling er organisert under Service, drift og eiendom. Avdelingen har s...

 • Kvalitets- og samhandlingsrådgiver
  27.07.2020

  Klinikk Alta tilbyr spesialisthelsetjenester for pasienter i Vest-Finnmark for kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Vi tilbyr spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Klinikken er samlokalisert med Alta kommun...

 • Sykepleier 
  26.07.2020

  Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 8 senger. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet.Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt h...

 • Helsefagarbeider 
  26.07.2020

  Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med 8 senger. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet.Enheten gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering. De aller fleste av våre pasienter har hatt h...

 • Fagsykepleier  
  22.07.2020

  Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år. Avdelingen består av; 2 fødestuer, 4 observasjonssenger og 5 barselsenger, samt 5 gynekologiske sengeplasser. Brenner du fo...

 • Ambulansearbeider - Vikariat 100 %
  21.07.2020

  Det flerkulturelle Tana er en naturperle midt i Øst-Finnmark. Her kan du få et mangfold av autentiske og eksotiske opplevelser med basis i naturen og det flerkulturelle.Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv frit...

 • Kommunekoordinator/prosjektmedarbeider
  20.07.2020

  Klinikk Hammerfest vil i samarbeid med kommunene starte opp et pasientsentrert helsetjenesteteam. Teamet skal på tvers av organisasjonene jobbe for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og vil bestå av ansatte ...

 • Lege i spesialisering indremedisin - Medisinske leger Kirkenes
  19.07.2020

  Ved medisinsk avdeling har vi fra september 2020 ledige stillinger (fast og vikariat med mulighet for forlengelse) som LIS2 (indremedisin). Vi har i vår avdeling 10 LIS2 stillinger, og todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ikke behøver å ...

 • Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
  19.07.2020

  BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har lokaler på sykehuset og er samlokalisert med VPP Kirkenes. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sy...

 • Rekrutteringsstillinger barnesykepleie
  19.07.2020

  Barneavdelingen ønsker å rekruttere barnesykepleiereVi søker etter deg som ser etter nye utfordringer og som kan tenke deg å ta videreutdanning innen barnesykepleie. Er du autorisert sykepleier med interesse for å arbeide med barn –da har ...

 • Barnesykepleier/spesialsykepleier 
  18.07.2020

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest har vi ledig 1 x 100% fast stilling som Barnesykepleier. Sykepleiere med annen videreutdanning kan også være aktuelle for stillingen.Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi ...

 • IKT-Rådgiver/IKT-Bestiller
  15.07.2020

  Ønsker du å bo og leve i et ekte nord-norsk eventyr? Er du en person som elsker friluftsliv? Da vil du stortrives i et mekka av jakt, fiske, scooter-turer, fantastiske turområder og nordlyset som lyser opp en allerede vakker naturopplevelse. I tille...

 • Overlege/ Psykiater
  06.07.2020

  Ved døgnenheten i Tana er det ledig fast stilling som psykiater.Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne, har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personale samt et aktivt og dynamisk miljø. Vi samarbeider med kommunehelsetj...

 • Overlege innen radiologi
  28.06.2020

  Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, har ledig stilling som overlege innen radiologi. Vi er en avdeling som i dag består av 5 overleger, 2 LIS leger, 11 radiografer og 3 sekretærer. Avdelingens maskinpark består av MR 1,5 Tesla, CT, Ult...

 • Prosjektleder
  25.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse,...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
  25.06.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Overlege i psykiatri
  22.06.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Overlege til Habiliteringstjenesten for voksne
  18.06.2020

  Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Vi har ledig overlegestilling med tiltredelse snarest / etter avtale.I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig...

 • Jordmor
  11.06.2020

  Vi har 2 ledige stillinger som jordmor med tiltredelse snarest. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur so...

 • Fagutviklingssykepleier-kirurgisk/ortopedisk sengeenhet
  11.06.2020

  Vi søker ny kollega. Vi har ledig vikariat 100% stilling som fagutviklingssykepleier. Søk stillingen! Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt...

 • Øyelege
  11.06.2020

  I vårt nye flotte sykehus i Kirkenes har vi ledig stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Mindre stillingsandel kan vurderes. Poliklinikken har ortoptist og optiker som jobber tett med øyelegen. I tillegg samarbeider vi tett med øyepoliklin...

 • Øre- nese- og hals spesialist 
  10.06.2020

  Vi har ledig en 100% og en 50% fast stilling som overlege innen øre-nese-halssykdommer ved klinikk Kirkenes kirurgiske leger.Tiltredelse snarest.Enheten har 1,5 ØNH lege stilling. Innen fagfeltet øre-nese- og hals har vi ca. 2500 poliklini...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...

 • Samisk tolk - Harstad 
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - Narvik
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - UNN Tromsø
  25.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...


Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Gávdnet go dan maid ohcet?