Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Sykepleiere/helsefagarbeider

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 75 % fast stilling som helsefagarbeider fra d.d. 1 x 100 % vikariat som sykepleier fra d.d. - 31.08.2019 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra 01.03.2019. 1 x 75 % fast stilling s...

 • Intensivsykepleiere

  Vi leter etter deg som er intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer! Vi tilbyr nå flere utfordrende og spennende jobber med fantastisk natur rett utenfor døra: 2 x 100% faste stillinger 2 x 100% vikariater på 1 år - med mulighet for faste ans...

 • Kjøkkenassistent 50% fast

  Ved Medisinsk Sengeenhet med dialyse, er det ledig en 50% fast stilling som Kjøkkenassistent. Stillingen er en turnusstilling med arbeid på ettermiddagstid på hverdager og dagtid hver 2 helg. Medisinsk sengeenhet er en generell indremedisinsk enh...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig tre 100% faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være p...

 • Enhetsleder/Overlege

  Ved enhet Medisinske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som enhetsleder. Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling. Enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder ...

 • Sykepleier - rekrutteringsstilling

  Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har ...

 • Sykepleier

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet er det ledig en 100% fast stilling som sykepleier Arbeid hver 3. helg i 3-delt turnus. Ved internt opprykk kan det bli ledig kortere vikariat. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har...

 • Enhetsleder

  Ved Føde/Gyn sengeenhet er det ledig 100% vikariat som enhetsleder. Stillingen har varighet tom. 31.08.2020,med mulighet for fast ansettelse Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her fi...

 • Sykepleier

  Ved medisinsk sengeenhet, Klinikk Kirkenes har vi ledig en fast stilling, og et vikariat som sykepleier Vikariatet har varighet til 28.02.20 med mulighet for forlengelse.

 • Assisterende enhetsleder

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder. Assisterende enhetsleder jobber dagtid med jobb hver 3. helg, og inneha...

 • Lege i spesialisering indremedisin, vikariat med utsikt til forlengelse

  Ved medisinsk avdeling får vi ledig et svangerskapsvikariat for Lege i spesialisering(indremedisin). Oppstart i stillingen snarest eller etter avtale. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesk...

 • Overlege i indremedisin/spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut to nyopprettede stillinger ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen - 100% stilling som overlege i indremedisin, eventuelt spesialist i allmennmedis...

 • Psykologspesialist/ Psykolog med klinisk erfaring

  DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. VPP Kirkenes er en allmenpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter ...

 • Behandler i Rusteam

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsykia...

 • Overlege innen barne- og ungdomspsykiatri

  Vi har ledig fast 100 % stilling for overlege innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes med tiltredelse snarest. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes ...

 • Praksiskonsulent

  Vi har ledig to 20 % stillinger for allmennleger som vil arbeide som praksiskonsulenter ved Finnmarkssykehuset med oppstart snarest. Vi ønsker å kunne tilsette en praksiskonsulent i Øst-Finnmark og en i Vest-Finnmark. Hovedoppgave er å arbeide for å...

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken ha...

 • klinisk sosionom eller spes. i klinisk pedagogikk

  Bup Alta har ledig 100% fast stilling med tiltredelse snarest mulig. BUP Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner du også Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnen...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved Ungdomspsykiatrisk avdeling er det ledig 100% vikariat for Psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse 01.01.19 og frem til 31.12.2019. Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgna...

 • Samhandlingskoordinator

  Samhandlingskoordinator har ansvar for utvikling og oppfølging av samhandlingsområdet og er en ressurs i samhandling med kommunene. Samhandling har en viktig rolle i foretakets og i regionens strategi mot 2035. Nye Hammerfest sykehus er besluttet,...

 • 100% stilling for psykolog, fast

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP- Alta har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse snarest eller etter avtale. BUP- Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner...

 • Språk- og informasjonskonsulent/rådgiver

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.