Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Enhetsleder/Overlege

  Stillingen som enhetsleder utgjør 40%, enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder for medisinske leger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enhet for medisinske leg...

 • Psykologspesialist/psykolog

  100 % fast stilling, fra 19.08.19 (evt. tiltredelse etter avtale) Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet kvinne- og barn avdelingen. Enheten er et tverrfaglig team med 6 fagstillinger. ...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet f...

 • Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk ...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som overlege i indremedisin Klinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hamm...

 • Barnesykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som barnesykepleier. Sykepleiere med annen spesialutdanning, eller sykepleiere med erfaring fra barneavdeling oppfordres også til å søke. Barneavdelin...

 • Sykepleiere

  Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen de opprinnelige poliklinikkene til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og infusjonspoliklinikk. Vi har nå ledig 2 langtidsvi...

 • Lege i spesialisering

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig vikariat i 100 % stilling som Lege i spesialisering innen generell kirurgi fra snarest tom 01.05.2020, med mulighet for forlengelse. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plas...

 • DIPS Controller økonomi og analyse

  Finnmarkssykehuset HF er fylkets største virksomhet med 1600 ansatte, og et budsjett på 2 milliarder kroner. Vi har i tillegg pågående byggeprosjekter for 4,5 milliarder kroner. Stillingen som Controller ansettes i budsjett & analyseavdelingen og in...

 • Sykepleier

  Ved føde/gyn. avdeling er det ledig en 20 % stilling som sykepleier. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå ...

 • Sykepleier

  Ved føde/gyn. avdeling er det ledig et vikariat i 80 % stilling som sykepleier. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våg...

 • Opplæringsansvarlig DIPS Arena

  Stillingen er en prosjektstilling. Frem til september er dette en 50 % stilling, mens fra 01.09.2019 er den 100% ut 2020. Eventuell forlengelse etter dette vil bli vurdert i løpet av høsten 2020. Opplæringsansvarlig DIPS Arena vil ha som arbeidsfel...

 • Klinisk sosionom 2.gangs utlysning

  Vi har ledig en fast 100% stilling for klinisk sosionom innenfor barne- og ungdomspsykiatrien ved BUP Kirkenes med tiltredelse 01.03.2019. BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasi...

 • Konsulent for elektroniske pasientjournalsystemer

  Ved Klinikk Psykisk helsevern og rus er det ledig vikariat som EPJ-konsulent. Finnmarkssykehuset søker derfor nå etter ny konsulent for våre elektroniske pasientjournalsystemer. Stillingen er en 100% stilling med tiltredelse snarest. Konsulentens ...

 • Sommervikar - sykepleier, spesialsykepleier, leger, bioingeniører, radiografer, assistenter

  Er du sykepleier, spesialsykepleier, lege, radiograf eller bioingeniør? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok eller Alta. Vi tilbyr fri bolig i perioden for autorisert he...

 • Driftstekniker

  Ved enhet for drift og vedlikehold Hammerfest har vi ledig en 100% fast stilling som driftstekniker. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid- da er dette noe for deg!

 • Sykepleier/ Vernepleier med relevant videreutdanning

  DPS Vest-Finnmark Døgnenheten Alta søker etter sykepleiere/ vernepleiere med videreutdanning til tre faste 100% stillinger. Døgnenheten Alta skal utvides med fem sengeplasser i løpet av høsten 2019. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus ...

 • Helsesekretær eller sekretær

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Barnevernespedagog, sosionom eller andre med 3 årig helse- og sosial faglig utdanning 2.gangs utlysning

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Sykepleiere/vernepleiere

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Behandler i Rusteam 2.gangs utlysning

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta, samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsyki...

 • Psykologspesialist /psykolog

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.