Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Renholder/renholdsoperatør

  Vi søker renholder til fast 100 % stilling i Karasjok. Karasjok kommune er flerkulturell med både finsk og norsk bosetting i tillegg til den samiske. Kommunen har et aktivt kulturliv og et unikt friluftsliv: verdens beste lakseelv, rype/elgjakt, isf...

 • Fagrådgiver

  Det er følgende ledig stilling i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO): 50% fast stilling og 50% vikar ut juni 2020.HAVO har ledig 50% fast stilling som fagrådgiver og et vikariat i 50%. Stillingen(e) kan søkes på separat eller samlet. HAVO er en...

 • Konsulent

  Lønnsavdelingen i Finnmarkssykehuset HF har ledig fast 100% stilling som konsulent. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Stillingen er foretaksovergripende og geografisk plassering for stillingen er i Kirkenes.Stillingen er knyttet til arbeisplan...

 • Overlege innen radiologi - Klinikk Alta

  Vi lyser ut en nyopprettet stilling ved Klinikk Alta.- 100% stilling som overlege i radiologi.For den rette kandidaten kan vi også vurdere andre stillingsbrøker. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk la...

 • Enhetsleder Døgnenheten TSB ALTA

  Vi har ledig fast stilling som enhetsleder innen rus og avhengighetsmedisin. Tiltredelse senest 1. November eller etter avtale.Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for ...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  Vi har ledig 1 års vikariat med tiltredelse snarest. Er du den rette? søk stillingen!DPS Øst-Finnmark, VPP/ Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Kirkenes er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lide...

 • Økonomicontroller

  Finnmarkssykehuset søker en Økonomicontroller. Du vil få en nøkkelrolle for å legge til rette en god økonomisk styring i en av de største virksomhetene i Finnmark. Du vil jobbe med fire kollegaer i avdelingen for budsjett og analyse i senter for øko...

 • Koordinator for Læringssenteret

  Lærings- og mestringssenteret (LMS) har som hovedoppgave å koordinere kurs for pasienter og pårørende. Hensikten er at de som har kronisk eller langvarig sykdom skal få opplæringstilbud som gjør dem bedre i stand til å mestre sin hverdag. Opplæringe...

 • Lege i spesialisering (LIS3) ved SANKS, UPA Karasjok

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr...

 • Overlege psykiatri - Døgnenheten Alta

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprett...

 • Overvektskoordinator

  Ved sengepost- og poliklinikk barn, er det ledig 50 % dagstilling som sykepleier. 

 • Rådgiver eller fagkonsulent

  Vi har 3 ledige stillinger i vårt tverrfaglige team, Barnehabiliteringen i Hammerfest. 2 av stillingene gir mulighet for fast ansettelse.Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet i kvinne- ...

 • Psykologspesialist /psykolog SANKS - Døgnenhet psykisk helse og avhengighet.

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Onkolog - 100% Kombinert stilling knyttet til klinikk og undervisning

  Ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en kombinert stilling som onkolog tilknyttet undervisning på legestudiets 6. studieår ved Finnmarkssykehuset HF.Stillingen er en 90 % klinisk stilling tilkny...

 • Psykologspesialist /psykolog SANKS - Døgnenhet psykisk helse og avhengighet

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Klinisk sosionom/sosionom

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Overlege i psykiatri

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Sykepleier-rekrutteringsstilling

  Sengepost- og poliklinikk barn ønsker nye sykepleierkollegaer som har lyst på videreutdanning i barnesykepleie.Stillingene gir mulighet for utdanning finansiert av Finnmarkssykehuset og oppstart av spesialisering skjer innen 2 år. Vi ser etter deg s...

 • Assisterende enhetsleder

  Vi ser etter deg som er intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer! Vi har ledig en fast stilling som assisterende enhetsleder. Det vil være turnusarbeid med dagarbeid på ukedager med avlastning for enhetsleder, samt stedfortrederansvar for enhet...

 • Fagutviklingssykepleier poliklinikk

  Til vår somatiske poliklinikk søker vi etter fagutviklingssykepleier.Fagutviklingssykepleier vil ha det delegerte ansvaret for den faglige utviklingen i enheten, herunder internundervisninger, oppdatering av prosedyrer i Docmap og faglige retningsli...

 • Behandler i Rusteam 

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta, samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsykiat...

 • Psykolog

  Vi har ledig 100% fast stilling for psykolog innen barne- og ungdomspsykiatri ved BUP Kirkenes.BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Poliklinikken har ...

 • Praksiskonsulent

  Vi har ledig to 20 % stillinger for allmennleger som vil arbeide som praksiskonsulenter ved Finnmarkssykehuset med oppstart høsten 2019. Vi ønsker å kunne tilsette en praksiskonsulent i Øst-Finnmark og en i Vest-Finnmark. Hovedoppgave er å arbeide f...

 • Beredskapsrådgiver

  Beredskapsrådgiver i Finnmarkssykehuset er tillagt det overordnede ansvaret for utvikling og oppfølging av sikkerhets- og beredskaps feltet samt risikostyring. Dette innebærer samarbeid internt i foretaket, på fylkes- og regionnivå. Det forutsettes ...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:- 100% stilling som overlege i indremedisinKlinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hammerfe...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for ...

 • Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta:- 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Klinikk Alta er organisert unde...

 • Lege i spesialisering innen ortopedi

  Ved Ortopedisk avdeling er det ledig to faste stillinger som Lege i spesialisering innen ortopedi.Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for Ortopediske leger, Klinikk Hammerfest...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med Ui...

 • Kommunikasjonsrådgiver i Finnmarkssykehuset

  Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon på alle plattformer i foretaket, herunder strategisk og operativ kommunikasjon, faglig rådgivning, publisering av innhold og utvikling av materiell. I tillegg kommer andre opp...

 • HelseIArbeid 

  Finnmarkssykehuset er nå i gang med å etablere tilbudet HelseIArbeid. , og i den forbindelse søker vi etter flere faste medarbeidere.Vi trenger:DU som er psykologspesialist, gjerne i klinisk psykologi evnt nevropsykologi, dette er en 100% stilling...

 • Terapeut

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Prosjektleder

   Hvis du vil ha en spennende og utfordrende jobb, og brenner for faget er dette stillingen for deg:Nyopprettet prosjektleder stilling ved SANKS - Utredning av FACT teamSamisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i...

 • Psykiater

  Vi har ledig 100 % fast overlegestilling ved Voksen psykiatrisk poliklinikk AltaVPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et s...

 • Sykepleier

  Vi ser etter sykepleier til vikariat i 80 % stilling i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • Vil du være med og utvikle medisinsk avdeling ved Klinikk Hammerfest? Stillingen som enhetsleder for leger er ledig.

  Stillingen som enhetsleder utgjør 40%, enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder for medisinske leger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enhet for medisinske leger...

 • Overlege tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Døgnenhet Alta

  Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprett... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.