Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved Ungdomspsykiatrisk avdeling er det ledig 100% vikariat for Psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse snarest og frem til 04.11.2018. Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnav...

 • Lege i spesialisering

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia...

 • Lege i spesialisering

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...

 • Psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Klinisk barnevernespedagog/ klinisk sosionom

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Spesialist i geriatri/geriater

  Klinikk Hammerfest ved Enhet Medisinske leger har ledig en fast 100% stilling som geriater/spesialist i geriatri. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt. Tilsetting etter avtale. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påst...

 • Enehetsleder anestesi

  Ved Avdeling akuttmedisin, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Enhetsleder for anestesi har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enheten har 14 ansatte, 12 anestesisykepleiere, 1 hjelpepleier...

 • Sykepleier

  Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger for sykepleier: 1 x100 % vikariat fra 01.01.18 - 31.03.19. 1 x 40 % fast stilling og 60 % vikariat. Det er ønskelig å ansette samme person i den faste stillingen og vikariatet på 6...

 • Enhetsleder

  Avdeling ReHabilitering er i medvind, vi skal utvide kapasiteten, styrke tilbudet og tilpasse oss flytting inn i nye Kirkenes sykehus. Vil DU være med på dette? Avdelingen er den enste i Finnmarkssykehuset og derfor foretaksovergripende. Den består ...

 • Audiograf

  Vi har ledig et 80% svangerskapsvikariat for audiograf ved spesialistpoliklinikken i Alta. Vikariatet har en forventet varighet fram til 1. Juni 2018 Oppstart er snarest mulig.

 • Overbioingeniør

  Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig fast 100% stilling som overbioingeniør. Vi har 16,5 stillinger i et aldersmessig blandet miljø og en kjønnsfordeling som er tilnærmet lik mellom begge kjønn. Enheten har...

 • Stipend og jobb til tredjeårs biongeniørstudent

  Vi lyser ut stipend á kr. 50.000,-, samt fast jobb, til tredjeårs bioingeniørstudent mot ett års bindingstid ved Klinikk Hammerfest. Halvparten av stipendet tildeles ved kontraktinngåelse, resten utbetales ved tiltredelse i stillingen. Det er flere...

 • Ambulansearbeider

  Vadsø bilambulanse har ledig ett 100% vikariat som ambulansearbeider med autorisasjon. Det flerkulturelle Vadsø er en naturperle i Øst-Finnmark. Her kan du få et mangfold av autentiske og eksotiske opplevelser med basis i naturen og det flerkulture...

 • Driftstekniker/Enhetsleder

  Ved avdeling TDS (Teknikk, Drift og Service) Øst, er det ledig en 100% stilling som Driftstekniker/enhetsleder for Drift/vedlikehold og renholdsavdeling ved Tana Helsesenter. Enhetene består av 2 Driftsteknikere og 4 renholdere.

 • Sykepleier/Vernepleier

  Vi har ledig 50 % midlertidig prosjektstilling for sykepleier/vernepleier, med mulighet for utvidelse til 70 % stilling om ønskelig. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir un...

 • Drifts- og eiendomssjef i Finnmarkssykehuset

  Drifts - og eiendomssjef har ansvaret for Klinikk service, drift og eiendom (SDE). Dette omfatter områdene innenfor drift og vedlikehold, forvaltning og utvikling, medisinsk teknikk og IKT, sentralbord, kjøkken og renhold i Finnmarkssykehuset. Still...

 • Ambulanse Personell

  Ved Ambulanse stasjonen i Hasvik er det en ledig stilling som Ambulanse personell. Stedet har en døgn Ambulanse som har ca 250 oppdrag i året. Søkere med fagbrev og autorisasjon vil bli foretrukket Lokal tilhørighet er en fordel. Den som blir ansatt...

 • Ambulansearbeider

  Tana bilambulanse har ledig en 100% fast stilling som ambulansearbeider med autorisasjon

 • sykepleier/ sosionom/ ergoterapeut med videreutdanning

  Døgnenheten Tana har 2 ledige prosjekt stillinger Tiltredelse snarest og ut 2018, med mulighet for utvidelse til midten av 2019. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir unde...

 • Psykiatrisk sykepleier/vernepleier

  Vi har ledig 100% fast stilling som behandler ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Hammerfest med tiltredelse snarest Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfe...

 • Psykologspesialist / Psykolog

  Ved DPS Vest- Finnmark, BUP Hammerfest er det ledig en 100% fast stilling med tiltredelse snarest. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!

 • Overlege i psykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi ledig 100% fast stilling for sykepleier med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings-...

 • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller rus

  Ved Døgnenheten Tana har vi ledig vikariat i 100% stilling for sykepleier med relevant videreutdanning. Tiltredelse snarest og tom 27.08.2018 DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, ...

 • Spesial Ergoterapeut/ Ergoterapeut

  Ved DPS Vest Finnmark, Døgnenheten Alta er det ledig vikariat stilling som spesial ergoterapeut/ ergoterapeut med tiltredelse snarest. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. He... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus