Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • overlege i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Sykepleier 100% dagstilling, svangerskapsvikariat, mulighet for fast ansettelse

  Ved spesialistpoliklinikken i Alta blir det ledig et vikariat i hel stilling, da en sykepleier skal ut i svangerskapspermisjon. Her vil du inngå i et team bestående av seks andre sykepleiere, to radiografer, fire sekretærer og en audiograf.

 • Klinisk barnevernespedagog/ klinisk sosionom

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Lege i spesialisering 2.gangs utlysning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...

 • Psykiatrisk sykepleier

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er pr.tiden lokalisert i Lakselv inntil nybygg i Karasjok er ferdigstilt. Barne- og ungd...

 • Sykepleier

  Vi har ledig 100% fast stilling for sykepleier i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest. Ved intern opprykk vil det være mulighet for en annen stillingsprosent.

 • Jordmor

  Ved føde/barsel og gynekologisk avdeling, Klinikk Hammerfest, er det en ledig ett vikariat i 100% stilling som jordmor i perioden 05.02.18 - 19.08.18. Vi har en tredelt turnus med 12 timers helgevakter, og jobb hver 4.helg. Vår avdeling består av...

 • Intensivsykepleier

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter! Vi tilbyr en utfordrende og spennende jobb med en fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organisert under akuttavdelingen og ...

 • Lege i spesialisering, anestesiologi. ID.nr. 9441

  Ved anestesi avdeling er det ledig vikariat i 100% stilling som Lege i spesialisering innen anestesiologi fra 01.03.2018. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske...

 • Sykepleier - rekrutteringsstilling

  Vil du bli vår nye kollega? Vi har ledig en rekrutteringsstilling for sykepleier. Denne stillingen er for deg som ønsker å jobbe med den akutt- kritisk syke pasienten og de nyopererte pasientene. Det legges opp til videreutdanning som Intensivsykep...

 • Ambulansearbeider

  Honningsvåg bilambulanse har ledig en 100% fast stilling som ambulansearbeider med autorisasjon

 • Kokk med fagbrev

  Vi søker etter kokk med fagbrev i 100% fast stilling. Snarlig tilsetting. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten ...

 • Sommervikarer ambulansefagarbeider

  Er du ambulansearbeider eller autorisert helsepersonell med redningsteknisk kurs? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset ved følgende stasjoner; Alta, Hammerfest, Kirkenes, Lakselv, Kautokeino, Karasjok, ...

 • Avdelingsleder Klinikk Alta

  Ønsker du å være leder for Klinikk Alta? Vi lyser ut nyopprettet stilling som avdelingsleder for klinikk Alta. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest og stillingen rapporterer til klinikksjef ved klinikk Hammerfest. Stillingen inngår ...

 • Sommervikar - sykepleier, spesialsykepleier, leger, bioingeniører

  Er du sykepleier, spesialsykepleier, lege eller bioingeniør? Da trenger vi deg i 8 uker fra uke 26 til uke 33. Du kan jobbe i Finnmarkssykehuset i Kirkenes, Hammerfest, Karasjok eller Alta. Vi tilbyr fri bolig i perioden. Brenner du for faget? Ønsk...

 • Psykologspesialist/ psykolog - 2. gangs utlysning

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik...

 • Sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut med relevant videreutdanning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...

 • Sykepleier/ vernepleier/ miljøterapeut med relevant videreutdanning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS er organisert i 7 enheter lokalisert pr dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnenheten for voksne og voksenpsykiatrisk poliklinikk er frem til 2018/2019 lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poli...

 • Overlege -VPP Alta

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta har ledig 100% vikariat som overlege i psykiatri i perioden 01.02.2018 - 31.12.2020

 • Psykologspesialist / Psykolog 2.gangs utlysning

  Ved DPS Vest- Finnmark, BUP Hammerfest er det ledig en 100% fast stilling med tiltredelse snarest. Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus