Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Enhetsleder

  Ved enhet Intensiv og dagkirurgi er det ledig en 100% fast stilling som enhetsleder Intensiv og dagkirurgisk er en enhet i Avdeling for akuttmedisin, der enhetsleder rapporterer til avdelingsleder. Enheten har beredskap for akutte hendelser, medisi...

 • Sykepleiervikariat 75%

  Vi har ledig et 75% vikariat for sykepleier i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • Sykepleier

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengepost er det ledig følgende stillinger: 1 x 100% fast stilling for sykepleier fra 12.12.18 1 x 100% vikariat for sykepleier fra 15.10.18 til 15.10.19 Ve...

 • Lege i spesialisering Radiologi

  Ved enhet Radiologer, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som Lege i spesialisering i radiologi fra 01.09.2018. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet for radiologer, Klini...

 • Enhetsleder anestesi

  Ved Avdeling akuttmedisin, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 100% fast stilling som enhetsleder. Enhetsleder for anestesi har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enheten har 14 ansatte, 12 anestesisykepleiere, 1 hjelpepleier...

 • Intensivsykepleiere

  Vi leter etter deg som er intensivsykepleier og ønsker nye utfordringer! Vi tilbyr nå flere utfordrende og spennende jobber med fantastisk natur rett utenfor døra: 2 x 100% faste stillinger 2 x 100% vikariater på 1 år - med mulighet for faste ans...

 • Sykepleiere

  Vil du være med å forme vår nye poliklinikk i et flott og nytt sykehus? Vi slår sammen alle våre somatiske poliklinikker til en felles poliklinikk. Her vil du som sykepleier ha mulighet til å jobbe innen flere fagområder som indremedisin, kirurgi, o...

 • Overlege i generell kirurgi - Kirurgiske leger (Stillings ID: 4382)

  Ledig 50% stilling som generell kirurg ved Klinikk Kirkenes fra 01.01. 2019. Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfo...

 • Klinisk ernæringsfysiolog

  Avdeling for Rehabilitering er i utvikling. Vi utvider kapasiteten, styrker tilbudet og tilpasser oss flytting til nye Kirkenes sykehus i 2018. Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere. Vil DU væ...

 • Pediatrisk sykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som pediatrisk sykepleier. Sykepleiere med annen videreutdanning oppfordres også til å søke. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi h...

 • Sykepleier

  Ved enhet sengepost og poliklinikk barn er det ledig: 1 x 100% stilling som sykepleier. Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser innenfor fagområdene medisin, kirurgi og ortopedi. I tillegg har avdelingen en enhet ...

 • Jordmor

  Ved føde/barsel og gynekologisk avdeling, Klinikk Hammerfest, er det en ledig ett vikariat i 100% stilling som jordmor. Stillingen er en kombinert stilling hvor 50 % er i svangerskapsomsorgen. Tiltredelse etter avtale. Vi har en tredelt turnus med...

 • Psykiatris Sykepleier 2. gangs utlysning

  Vi har ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier/ vernepleier ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Hammerfest med tiltredelse snarest. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker;...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP- Alta har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/ Psykolog med tiltredelse snarest eller etter avtale. BUP- Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark. Vi holder til i Alta Helsesenter. Her finner...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Klinikksjef klinikk Hammerfest

  Spennende lederstilling i Finnmarkssykehuset Vi søker etter en engasjert leder som i samarbeid med de ansatte ønsker å videreutvikle klinikk Hammerfest. Klinikk Hammerfest gir tilbud innenfor akuttmedisin, kirurgi/ortopedi, indremedisin, gynekologi/...

 • Avdelingsleder

  Service, drift og eiendom (SDE) har ansvaret for alle støttetjenestene, eiendoms- og utstyrsforvaltning i Finnmarkssykehuset HF. Oppdraget innebærer drift, forvaltning og vedlikehold (FDV) og utvikling av bygg og utstyr, i tillegg til støttetjeneste...

 • Behandler i Rusteam 2. gangs utlysning

  Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest. Voksenpsykia...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest ved Medisinske leger har ledig to faste 100% stillinger som overlege i indremedisin. Mindre stillingsbrøk kan også være aktuelt (stillingene kan også deles av flere søkere). Stillingene er ledige fra d.d, men tiltredelsestidspunk...

 • Enhetsleder/Overlege

  Ved enhet Medisinske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig stilling som enhetsleder. Stillingen som enhetsleder utgjør 40% av en 100% stilling. Enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder ...

 • Sykepleiere

  Ved medisinsk sengepost, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100 % vikariat som sykepleier fra d.d. - 31.08.2019 (3.gangs utlysning). 1 x 100% vikariat som sykepleier fra 29.11.18 - 28.08.19. 1 x 100 % fast stilling som sykepleier fra d.d. (2.g...

 • Lege i spesialisering

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.d.d i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk ...

 • Psykologspesialist /psykolog

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk enhet, familieenheten og døgne...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykia... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.