Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Medisinsk teknisk ingeniør
  31.03.2020

  Enheten Medisinsk tekniske tjenester og Behandlingshjelpemidler (MTT/BHM) ved Klinikk Kirkenes består i dag av 7 stillinger. Enheten er organisert i Service, drift og eiendom (SDE) og underlagt avdeling for teknikk, service og drift (TDS). Stillinge...

 • Ergoterapeut eller fysioterapeut - Klinikk Kirkenes
  30.03.2020

  Enhet Kliniske servicefunksjoner (KSF) består av en gjeng livsglade og humørfylte fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og LMS-rådgiver. Vi jobber hardt som juling, men evner likevel å se hverandre, passe på hverandre og hjelpe hverand...

 • Helsefagarbeider - Klinikk Hammerfest
  30.03.2020

  Ved klinikk Hammerfest, føde/barsel avdeling, er det ledig en 20 % helgestilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. 2.års sykepleierstudenter oppfordres til å søke. Vi har en tredelt turnus med arbeid hver 3.helg. Vår avdeling består av sekretærer,...

 • Sykepleier til gynekologisk fagområde - Klinikk Kirkenes
  30.03.2020

  Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og infusjonspoliklinikk. Driften er s...

 • Lege i spesialisering - BUP Alta
  30.03.2020

  BUP Alta er en av fem enheter ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark og er underlagt Klinikk Alta.Vi holder til i 2. etasje i Klinikk Alta (Alta Helsesenter) i samme etasje som voksenpsykiatrisk poliklinikk.Vi trnger ...

 • Klinisk pedagog eller andre med 3 årig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning innen psykisk helsevern og rus.
  29.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Lege i spesialisering - generell kirurgi
  29.03.2020

  Ved kirurgisk avdeling er det ledig to faste 100 % stillinger som Lege i spesialisering innen generell kirurgi. Oppstart så snart som mulig.Utdanningsplan for spesialiseringen finner du HER.Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes so...

 • LIS 3-Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
  29.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Avdelingsleder
  29.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Klinikksjef klinikk Alta
  29.03.2020

  Spennende lederstilling i Finnmarkssykehuset!Vi søker etter en engasjert leder som i samarbeid med de ansatte ønsker å utvikle klinikk Alta. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretakets ledergruppe. Arbeidssted vil være...

 • Sykepleier - sengeenhet Klinikk Alta
  24.03.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved sengeenheten ved Klinikk Alta er det ledig følgende stilling: 2 x 100 % sykepleier vikariat med arbeid hver 3. helg.1 x 82 % sykepleier vikariat med arbeid hver 3. h...

 • FoU konsulent/rådgiver 
  23.03.2020

   Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse...

 • Seniorrådgiver 
  23.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhe...

 • Sykepleier
  22.03.2020

  Vi trenger en ny kollega! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk og medisinsk poliklinikk til en stor, felles poliklinikk inkludert dialyseenhet-, kreft- og inf...

 • Innkjøps konsulent/ bestiller 
  19.03.2020

  Vi søker etter en ny medarbeider til vårt team for å styrke vår innkjøpsavdeling.Vi har ledig 1 års engasjement med mulighet for forlengelse .Innkjøpsavdelingen bistår hele Finnmarkssykehuset med innkjøp og bestillinger av varer og tjenester.&n...

 • Avdelingsleder Budsjett & analyse
  19.03.2020

  Finnmarkssykehuset HF er fylkets største virksomhet med 1600 ansatte, og et budsjett på 2,5 milliarder kroner. Vi har i tillegg pågående byggeprosjekter for 2,3 milliarder kroner. Stillingen som avdelingsleder i Budsjett & analyseavdelingen...

 • Forløpskoordinator - Avdeling medisinsk service, Klinikk Kirkenes
  19.03.2020

  Vi søker forløpskoordinator til avdeling medisinsk service da vår forløpskoordinator søker nye utfordringer internt i klinikk Kirkenes. Forløpskoordinator skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele pakkeforløpet, det vil si utredning, initial beha...

 • Helsesekretær VPP/BUP
  18.03.2020

  VPP/BUP i Hammerfest dekker kommunene Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy. Poliklinikken har et poliklinisk tilbud, men ambulerer til opptakskommunene. VPP/ BUP Hammerfest søker ny kollega!Vi har ledig fast stilling som helsesekretær med tiltred...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren og studenter innen helsefag
  14.03.2020

  I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersone...

 • Sommervikarer poliklinikk - sykepleier, medisinstudent med lisens, sykepleierstudent, helsefagarbeider 
  09.03.2020

  Ønsker du å tilbringe sommeren i nord? Vi har 4 ledige sommervikariater på poliklinikken og ser etter akkurat deg! Klinikk Kirkenes har nettopp flyttet inn i et helt nytt sykehusbygg hvor vi har valgt å slå sammen gynekologisk, kirurgisk o...

 • Overlege i psykiatri
  05.03.2020

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet  er organisert i 7  enheter. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsy...

 • Psykolog/Psykologspesialist
  03.03.2020

  DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. Døgnenheten er en åpen sengepost der alle er frivillig innlagte. Enheten har et tverrfaglig sammens...

 • Overlege i indremedisin
  02.03.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Rådgiver
  01.03.2020

  Barnehabiliteringen er en del av spesialisthelsetjenesten Finnmarkssykehuset, organisert som en enhet under kvinne- og barn avdelingen. Enheten har et tverrfaglig team, målgruppen er barn og unge fra 0 – 18 år med store og eller sammensatt...

 • Samisk tolk - Harstad 
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - Narvik
  27.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Samisk tolk - UNN Tromsø
  25.02.2020

  Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og...

 • Intensivsykepleier - Klinikk Hammerfest
  06.01.2020

  Er du intensivsykepleier og ønsker deg nye utfordringer? Da er du den vi leter etter!Vi  har ledig stilling og tilbyr en utfordrende og spennende jobb med fantastisk natur rett utenfor døra. Intensiv- og dagkirurgisk avdeling er organ...

 • LIS2 indremedisin
  04.09.2019

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin.Tiltredelse snarest etter avtale.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende...

 • Overlege i Indremedisin
  27.06.2019

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger, har ledig fast 100% stilling som overlege i indremedisin.Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale.Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid med UiT... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?