Rabas virggit

​Fásta virggit, oasseáiggevirggit ja geassebarggut almmuhuvvojit webcruiter bokte. Deaddil liŋkii Webcruiter dás vuollelis, doppe beasat ohcat virgiid bargosaji ja fágasuorggi ektui.

Rabas virggit Webcruiter:s

Rabas virggit

 • Offentlig godkjent sykepleier

  Vi ser etter sykepleier til fast 75 % stilling i Akuttmottaket ved Klinikk Hammerfest.

 • LIS Øyelege

  Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest, tilbyr LIS-stilling i øyesykdommer. Utdanningen vil finne sted ved Øyeavdelingen UNN-Tromsø. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være Kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest. Tilsetning vil sk...

 • Overlege i kirurgi

  Ved enhet kirurgiske leger, Klinikk Hammerfest, er det ledig fast 100% stilling som overlege i kirurgi. Stillingen inngår i 5-delt vaktsjikt med LIS og turnuslege foran. Vi søker etter en person som har norsk spesialistgodkjenning i generell og gas...

 • Anestesisykepleier

  Anestesienheten ved Klinikk Hammerfest har ledig et vikariat på ett år som anestesisykepleier i 100 % stilling. Det er mulighet for fast ansettelse etter vikariatperioden. Klinikk Hammerfest er et lokalsykehus med akuttfunksjon i Finnmark og vi har...

 • Overlege i Indremedisin

  Klinikk Hammerfest, Enhet for medisinske leger har ledig 2 faste 100% stilling som overlege i indremedisin. Om du ønsker redusert stillingsbrøk er vi åpne for det. Tiltredelse etter avtale. Fra høsten 2017 startet Finnmarkssykehuset et samarbeid ...

 • Sykepleiere

  Ved Medisinsk sengeenhet, Klinikk Hammerfest, er det ledig: 1 x 100% fast stilling som sykepleier ledig fra 17.6.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier ledig fra 5.8.2019. 1 x 100% fast stilling som sykepleier fra 1.6.2019 - 2.gangs utlysning...

 • Overlege innen radiologi - Klinikk Alta

  Vi lyser ut en nyopprettet stilling ved Klinikk Alta. - 100% stilling som overlege i radiologi. For den rette kandidaten kan vi også vurdere andre stillingsbrøker. Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatori...

 • Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet fast stilling

  Ved medisinsk avdeling har vi ledig nyopprettet fast LIS2 stilling(indremedisin), og en av våre LIS2 er nå på vei videre i sin spesialisering i tillegg. Vi har 10 LIS2 stillinger i avdelingen, og har en todeling av vaktdøgnet som innebærer at man ik...

 • Fagutvikler

  Ved Enhet Fysikalsk Medisin og Rehabilitering blir det ledig fast 100% stilling som fagutvikler. Dette er en ren dagstilling og inngår derfor ikke i den direkte pasientbehandlingen. Fysikalsk Medisin og Rehabilitering er en døgnenhet med ni senger...

 • Fagledende fysioterapeut

  Har du lyst å oppleve Finnmark, se dagene bli lysere og lysere, oppleve midnattssol, møte nye mennesker og se fantastisk natur? Da er dette jobben for deg! Vi har spennende og utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø, og vi har akkurat flytt...

 • Systemforvalter

  Ved innkjøpsavdelingen i Finnmarkssykehuset har vi ledig fast 100 % stilling som forvalter til vårt innkjøps og logistikksystem Clockwork. Stillingen er underlagt innkjøpssjef, og inngår i innkjøpsavdelingen som har ansvar for innkjøp og forsyning ...

 • Onkolog - 100% Kombinert stilling knyttet til klinikk og undervisning

  Ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en kombinert stilling som onkolog tilknyttet undervisning på legestudiets 6. studieår ved Finnmarkssykehuset HF. Stillingen er en 90 % klinisk stilling tilkn...

 • Assisterende enhetsleder

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer? Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder. Jobb hver 3. helg. Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pas...

 • Barnesykepleier/Sykepleier

  Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest, har vi ledig 1 x 100% fast stilling som barnesykepleier. Sykepleiere med erfaring fra barneavdeling eller med annen videreutdanning oppfordres også til å søke. Barneavdelingen har hele ...

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning

  Vi har ledig følgende stillinger som vernepleier/ sykepleier med relevant videreutdanning: 1 x 100% fast stilling 2 x 50% fast stilling Oppgi hvilken stillingsprosent du søker. DPS Øst - Avdeling for voksne, Tana, yter spesialisthelsetjeneste...

 • Psykologspesialist/ Psykolog

  BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 i fem kommuner langs kysten av Vest-Finnmark. Poliklinikken består av 11,5 fagstillinger, hvorav 4 psykologstillinger. Det polikliniske tilbudet inkluderer et eget sped...

 • Psykiatrisk sykepleier eller andre med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Renholder/renholdsoperatør

  Vi søker renholder til fast 100 % stilling i Karasjok. Karasjok kommune er flerkulturell med både finsk og norsk bosetting i tillegg til den samiske. Kommunen har et aktivt kulturliv og et unikt friluftsliv: verdens beste lakseelv, rype/elgjakt, i...

 • Klinikksjef Sámi Klinihkka

  Spennende lederstilling i Finnmarkssykehuset Vi søker etter en engasjert leder som i samarbeid med de ansatte ønsker å etablere og utvikle Sámi Klinihkka. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretakets ledergruppe. Arbeid...

 • Ingeniør

  Enheten Medisinsk tekniske tjenester og Behandlingshjelpemidler (MTT/BHM) ved Klinikk Kirkenes består i dag av 7 stillinger. Enheten er organisert i Service, drift og eiendom (SDE) og underlagt avdeling for teknikk, service og drift (TDS). Stillinge...

 • Sommerhjelpere - utearbeid 2019

  Enhet Drift og Vedlikehold Hammerfest søker etter sommerhjelpere til utomhus og vedlikehold for sommeren 2019. Søkeren må være fylt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år.

 • Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som spesialist i allmennmedisin, eventuelt lege som nesten er ferdig med spesialistutdanningen Klinikk Alta er organisert under klinikk Hammerfest, og stillingen er organisatorisk ...

 • LIS2 indremedisin

  Ved Enhet for medisinske leger er det ledig faste stillinger som Lege i Spesialisering i indremedisin. Tiltredelse snarest etter avtale. Gruppe 1 tjeneste fortrinnsvis ved UNN. Etter endt utdanning vil arbeidssted som Legespesialist være på enhet f...

 • Vil du være med og utvikle medisinsk avdeling ved Klinikk Hammerfest? Stillingen som enhetsleder for leger er ledig.

  Stillingen som enhetsleder utgjør 40%, enhetsleder deltar i vaktordning og jobber de resterende 60% som overlege i enheten. Enhetsleder for medisinske leger har faglig og økonomisk ansvar for enheten, samt personalansvar. Enhet for medisinske leg...

 • Overlege i indremedisin Klinikk Alta

  Vi lyser ut nyopprettet stilling ved Klinikk Alta: - 100% stilling som overlege i indremedisin Klinikk Alta er organisert under Klinikk Hammerfest, og stillingene er organisatorisk lagt inn under medisinsk avdeling (enhet medisinske leger) i Hamm...

 • Overlege i psykiatri VPP, SANKS

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete...

 • Miljøterapeut

  Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er fra og med januar 2019 organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatr...

 • Lege i spesialisering (LIS3) ved SANKS, UPA Karasjok

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus (SANKS) er organisert i 7 enheter lokalisert i Karasjok og Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenhete... 

Sáhtát maiddá gávdnat rabas virggiid Finnmárkku buohcciviesus Jucan:s. Doppe sáhtát earret eará bidjat automáhtalaš dieđiheapmái go guoskevaš barggut almmuhuvvojit, ja Jucan:s lea hábmejuvvon nu ahte siiddut heivehuvvojit mobiilii ja neahttabreahttai.

Jucan

Leago dus beroštupmi bargat doavttirin dahje psykologaspesialistan Finnmárkku buohcciviesus?

Doaktáriid rekruteren Finnmárkku buohcciviesus

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.