HELSENORGE

Ođđa Hámmarfeastta buohcciviessu

Hámmárfeastta buohcciviessu lea Oarje-Finnmárkku ássiid báikkálaš buohcciviessu. Buohcciviessu fállá fáhkkabuhcciid medisiinna, kirurgiija, ortopediija, sis-medisiinna, gynekologiija/riegádahttima, čalbme-, njunne- ja čottadávddaid spesialisttaid, čalbmedivššu, mánáid medisiinna ja mánáidhabiliterema. Mánáid medisiidna ja mánáidhabiliteren gokčá olles fylkka. Riegádahttinossodat váldá vuostá risikoriegádahttimiid 32 vahkku rájes miehta fylkkas. Ortopedalaš ossodagas lea Finnmárkku ortopedalaš guovddáš ja das lea doaimmahaga ortopedadoaimma fágaovddasvástádus. Buohcciviesus leat 95 seaŋgga ja 14 hoteallaseaŋgga. Hámmárfeastta buohcciviessu doaibmá hui bures ja lea bures áimmahuššon, muhto ollu teknihkalaš rusttegat leat boarrásat ja daid berre lonuhit viđa jagi áigodaga siste.

Ođđa Hámmarfeastta buohccivissui leat plánejuvvon 90 seaŋgga, 42 poliklinihkalaš lanja ja spesiála lanja ja 9 lanja røntgenii ja radiologii.

Mii dárbbašat sullii 30 000 m2 ođđa vistái. Dása gullet maiddá lanjat psykalaš dearvvašvuođasuddjemii. Ođđa Hámmárfeastta buohcciviessu lea 2020 investerenplánas.

Ođđa Hámmarfeastta buohcciviesu jurddaáigodat álggahuvvui njukčamánus 2016:s, ja plánejuvvo huksegoahtit 2019:s go ovdaprošeakta lea čađahuvvon.

Gávdnet go dan maid ohcet?