HELSENORGE

Min neahttasiiddut sámegillii

Bures boahtin min ođđa neahttasiidduide! Dáid neahttasiidduin galget buot pasieantadieđut gávdnot sihke dárugillii ja davvisámegillii.

 

Praktihkalaš sivaid geažil de almmuhuvvo sisdoallu sámegillii veahá maŋŋelat go dárugillii, go eanaš háviid fertet mii oažžut čállosa jorgaluvvot. Jus lea sisdoallu man váillahat, de mii evttohat ahte geahčastat gávnnatgo dárugielat siidduin maid ozat.

Mii háliidat áinnas gullat mo du mielas leat min neahttasiiddut - sihke dan mii lea buorre ja heittot du mielas! Geavat áinnas ruovttoluottadiehtoskovi masa gávnnat liŋkka dás vuolimusas siiddus - dahje deaddil dákko.

Gávdnet go dan maid ohcet?