Neahttabáikki birra

  • Diehtočoahkut

    Dát neahttabáiki geavaha diehtočoahkuid válljen dihte giela ja čohkket statistihka. Diehtočoahkut sáhttet guorrat du interneahttageavaheami, muhto mii eat goassige seastte dieđuid mat sáhttet identifiseret du persovnnalaččat.

  • Doaimmahus ja govat

    Ovddasvástideaddji doaimmaheaddji gulahallanhoavda Ivar Greiner. Medisiinnalaš fágadoaimmaheaddji Harald G. Sunde.

  • Personsuodjalus

    Personsuodjalusain oaivvilduvvo dán oktavuođas mo neahttasiidu čohkke ja geavaha dieđuid mat bohtet sis geat galledit neahttabáikki.

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.