HELSENORGE

Forebygging av selvmord og selvskading

RVTS Nord, NAPHA, RKBU Nord, SANKS og Vivat selvmordsforebygging arrangerer konferanse om Forebygging av selvskading og selvmord.

Konferanse arrangeres i Alta 1-2.april og i Vadsø 15-16.april

Konferansen arrangeres som en del av arbeidet med implementering av Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading. 

Konferansen vil ta for seg ulike perspektiver av selvmordsforebygging og selvskading. Dag to består av parallellsesjoner, hvor du kan velge selv hva du vil være med på.

For mer informasjon og påmelding til konferansene se her:
Konferanse om Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene – AltaKonferanse Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene – Vadsø