Ossodagat

Ossodagat, ovttadagat ja dikšonbáikkit

Oza ossodaga

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestA
Akuttmedisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenesAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesA
Akuttmottaket, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestAkuttmottaket, HammerfestA
Akuttmottaket, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenes/akuttmottak-kirkenesAkuttmottaket, KirkenesA
Álttá Jándorovttadathttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/dognenheten-altaÁlttá JándorovttadatA
Álttá RPPhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-altaÁlttá RPPA
Álttá spesialistadoavttirguovddášhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/spesialistpoliklinikken-i-altaÁlttá spesialistadoavttirguovddášA
Ambulánsa (Prehospitála bálvalusaid Klinihkkabálvalus)https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenesterAmbulánsa (Prehospitála bálvalusaid Klinihkkabálvalus)A
Ambulant rehabiliteringsteamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/ambulant-rehabilitering-kirkenesAmbulant rehabiliteringsteamA
Ambulant team Midt / Østhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjok/ambulant-team-midt-ostAmbulant team Midt / ØstA
Árvvoštallanjoavku gárrendillihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/vurderingsteam-rusÁrvvoštallanjoavku gárrendilliA
Audiograf, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/audiograf-hammerfestAudiograf, HammerfestA
Audiográfa, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfest/audiograf-hammerfestAudiográfa, HámmarfeastaA
Kir/ort - føde/gyn avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesA
Medisinsk service, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenesMedisinsk service, KirkenesA
ReHabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabiliteringReHabiliteringA
Báhppa, Hámmarfeastta buohcciviessuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/sykehusprest-hammerfestBáhppa, Hámmarfeastta buohcciviessuB
Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/bup-altaBarne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, AltaB
Barnehabiliteringenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnehabilitering-hammerfestBarnehabiliteringenB
Barnepoliklinikken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepoliklinikk-hammerfestBarnepoliklinikken, HammerfestB
Barnesengeposten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnesengepostBarnesengeposten, HammerfestB
Beaivekirurgiija, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/dagkirurgi-kirkenesBeaivekirurgiija, GirkonjárgaB
Beaivekirurgiija, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfest/dagkirurgi-hammerfestBeaivekirurgiija, HámmarfeastaB
Beallje-njunne-čottadávddaid poliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/ore-nese-hals-poliklinikk-kirkenesBeallje-njunne-čottadávddaid poliklinihkka, GirkonjárgaB
Beallje-njunne-čottadávddaid poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfest/ore-nese-hals-poliklinikk-hammerfestBeallje-njunne-čottadávddaid poliklinihkka, HámmarfeastaB
Bearašovttadat Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/familienheten-karasjokBearašovttadat KárášjohkaB
Blodbanken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/blodbanken-hammerfestBlodbanken, HammerfestB
Blodbanken, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/blodbanken-kirkenesBlodbanken, KirkenesB
Borasdávdapoliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesBorasdávdapoliklinihkka, GirkonjárgaB
Borasdávdapoliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfest/kreftpoliklinikk-hammerfestBorasdávdapoliklinihkka, HámmarfeastaB
BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestBUP HammerfestB
BUP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjokBUP KarasjokB
BUP Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/bup-kirkenesBUP KirkenesB
Čalbmepoliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/oye-poliklinikk-kirkenesČalbmepoliklinihkka, GirkonjárgaC
Čalbmepoliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfest/oyepoliklinikk-hammerfestČalbmepoliklinihkka, HámmarfeastaC
Dagkirurgi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfest/dagkirurgi-hammerfestDagkirurgi, HammerfestD
Dagkirurgi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/dagkirurgi-kirkenesDagkirurgi, KirkenesD
Davvisámegiel dulkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks-fou/samisk-tolketjenesteDavvisámegiel dulkaD
Jándorovttadat, Deatnuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-ost-finnmark/dognenheten-tanaJándorovttadat, DeatnuD
Deanu RPPhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-ost-finnmark/vpp-tanaDeanu RPPD
Dialysaovttadat, Čáhcesuoluhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/spesialistpoliklinikken-i-vadso/dialyse-vadsoDialysaovttadat, ČáhcesuoluD
Dialysaovttadat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/dialysaovttadat-hammarfeastaDialysaovttadat, HámmarfeastaD
Dialysaovttadat, Leavdnjahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-lakselvDialysaovttadat, LeavdnjaD
Dialyseenheten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-hammerfestDialyseenheten, HammerfestD
Dialyseenheten, Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-lakselvDialyseenheten, LakselvD
Dialyseenheten, Vadsøhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/spesialistpoliklinikken-i-vadso/dialyse-vadsoDialyseenheten, VadsøD
GPG Gaska-Finnmárku / SÁNAGhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanksGPG Gaska-Finnmárku / SÁNAGD
Døgnenhet for avhengighetsbehandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/tsb-altaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaD
Døgnenheten avhengighetsbehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/tsb-altaDøgnenheten avhengighetsbehandlingD
Døgnenheten for psykisk helsevern, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/dognenheten-og-psykisk-helsevern-altaDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaD
Døgnenheten psykisk helse og avhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/dognenhetenDøgnenheten psykisk helse og avhengighetD
Døgnenheten Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/dognenheten-tanaDøgnenheten TanaD
Ergoterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/ergoterapi-hammerfestErgoterapi, HammerfestE
Ergoterapiija, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/ergoterapi-hammerfestErgoterapiija, HámmarfeastaE
Fáhkkabuhcciid ossodat, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenesFáhkkabuhcciid ossodat, GirkonjárgaF
Fáhkkabuhcciid ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestFáhkkabuhcciid ossodat, HámmarfeastaF
Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/akuttmottak-kirkenesFáhkkabuhcciid vuostáiváldin, GirkonjárgaF
Fáhkkabuhcciid vuostáiváldin, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestFáhkkabuhcciid vuostáiváldin, HámmarfeastaF
Familieenheten Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/familienheten-karasjokFamilieenheten KarasjokF
Finnmárkku buohcciviesu veahkaváldindustenhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/finnmarkku-buohcciviesu-veahkavaldindustenFinnmárkku buohcciviesu veahkaváldindustenF
FSD - Fágaidrasttildeaddji spesialiserejuvvon gárrendilledikšuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/tsb-karasjokFSD - Fágaidrasttildeaddji spesialiserejuvvon gárrendilledikšuF
Fundusfotografering, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/oyepoliklinikk/fundusfotografering-hammerfestFundusfotografering, HammerfestF
Fundusgovvideapmi, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfest/oyepoliklinikk-hammerfest/fundusfotografering-hammerfestFundusgovvideapmi, HámmarfeastaF
Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fysio-ergoterapi-og-ernering-kirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesF
Fysioterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/fysioterapi-hammerfestFysioterapi, HammerfestF
Fysioterapiija, ergoterapiija ja biebman, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/habilitering-og-rehabilitering-kirkenes/fysio-ergoterapi-og-ernering-kirkenesFysioterapiija, ergoterapiija ja biebman, GirkonjárgaF
Fysioterapiija, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/fysioterapi-hammerfestFysioterapiija, HámmarfeastaF
Føde/gyn, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/fode-gyn-kirkenesFøde/gyn, KirkenesF
Føden, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/foden-hammerfestFøden, HammerfestF
Fødestuahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/fodestue-altaFødestuaF
Fødestue, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/fodestue-altaFødestue, AltaF
Gárrendille veahkkejoavku, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/rusteam-altaGárrendille veahkkejoavku, ÁltáG
Geriatriija poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost-hammerfest/geriatrisk-poliklinikk-hammerfestGeriatriija poliklinihkka, HámmarfeastaG
Geriatrisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost/geriatrisk-poliklinikk-hammerfestGeriatrisk poliklinikk, HammerfestG
Girkonjárgga RPPhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-ost-finnmark/vpp-kirkenesGirkonjárgga RPPG
GPG Nuorta-Finnmárkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-ost-finnmarkGPG Nuorta-FinnmárkuG
GPG Oarje-Finnmárkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmarkGPG Oarje-FinnmárkuG
Gruppeterapeutisk team, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/gruppeterapi-altaGruppeterapeutisk team, AltaG
Gynekologalaš poliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/gynekologisk-poliklinikk-kirkenesGynekologalaš poliklinihkka, GirkonjárgaG
Gynekologalaš poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/kvinnepost-hammerfest/gynekologisk-poliklinikk-hammerfestGynekologalaš poliklinihkka, HámmarfeastaG
Gynekologalaš seaŋgalanjat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/kvinnepost-hammerfest/gynekologisk-sengepost-hammerfestGynekologalaš seaŋgalanjat, HámmarfeastaG
Gynekologisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/gynekologisk-poliklinikk-kirkenesGynekologisk poliklinikk, KirkenesG
Gynekologisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/gynekologik-sengepostGynekologisk sengepost, HammerfestG
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/voksenhabilitering-kirkenesHabiliteringstjenesten for voksneH
Hámmarfeastta RPPhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-hammerfestHámmarfeastta RPPH
Inntaksteam rehab. & hab.https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/inntaksteam-hab-rehab-kirkenesInntaksteam rehab. & hab.I
Intensiiva, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiiva, GirkonjárgaI
Intensiiva, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiiva, HámmarfeastaI
Intensiv, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiv, HammerfestI
Intensiv, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiv, KirkenesI
Joavkoterapiija bargojoavku, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/gruppeterapi-altaJoavkoterapiija bargojoavku, ÁltáJ
Johtti bargiidjoavku Gaska / Nuortahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/bup-karasjok/ambulant-team-midt-ostJohtti bargiidjoavku Gaska / NuortaJ
Johtti veajuiduhttinjoavkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/habilitering-og-rehabilitering-kirkenes/ambulant-rehabilitering-kirkenesJohtti veajuiduhttinjoavkuJ
Kirurgalaš poliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-poliklinikk-kirkenesKirurgalaš poliklinihkka, GirkonjárgaK
Kirurgalaš poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk-hammerfestKirurgalaš poliklinihkka, HámmarfeastaK
Kirurgalaš/ortopedalaš ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgalaš/ortopedalaš ossodat, HámmarfeastaK
Kirurgalaš/ortopedalaš seaŋgalanjat, Girkonjárga https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-sengepost-kirkenesKirurgalaš/ortopedalaš seaŋgalanjat, Girkonjárga K
Kirurgalaš/ortopedalaš seaŋgalanjat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgiskortopedisk-sengepost-hammerfestKirurgalaš/ortopedalaš seaŋgalanjat, HámmarfeastaK
Kir/ort, riegádahttin/gyn ossodat Girkonjárggashttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenesKir/ort, riegádahttin/gyn ossodat GirkonjárggasK
Kirurgisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, HammerfestK
Kirurgisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-poliklinikk-kirkenesKirurgisk poliklinikk, KirkenesK
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestK
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgiskortopedisk-sengepostKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestK
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-sengepost-kirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesK
Klinihkka Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenesKlinihkka GirkonjárgaK
Klinihkka Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfestKlinihkka HámmarfeastaK
Klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-altaKlinikk AltaK
Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfestHammerfest sykehusK
Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenesKirkenes sykehusK
Ambulanse (Klinikk prehospitale tjenester)https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenesterAmbulanse (Klinikk prehospitale tjenester)K
Koordinerejeaddji ovttadat (KO)https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/habilitering-og-rehabilitering-kirkenes/koordinerende-enhetKoordinerejeaddji ovttadat (KO)K
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhetK
Kreftpoliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/kreftpoliklinikk-hammerfestKreftpoliklinikk, HammerfestK
Kreftpoliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesKreftpoliklinikk, KirkenesK
Kvinne- og barneavdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavdeling, HammerfestK
Laboratoriet, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/laboratoriet-hammerfestLaboratoriet, HammerfestL
Laboratoriet, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/laboratoriet-kirkenesLaboratoriet, KirkenesL
Laboratoriija, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/laboratoriet-kirkenesLaboratoriija, GirkonjárgaL
Laboratoriija, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/laboratoriet-hammerfestLaboratoriija, HámmarfeastaL
LAR-behandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/lar-behandling-altaLAR-behandling, AltaL
Læring og mestring, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfest/lering-og-mestring-altaLæring og mestring, AltaL
Læring og mestring Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfestLæring og mestring HammerfestL
Læring og mestring, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/lering-og-mestring-karasjokLæring og mestring, KarasjokL
Læring og mestring Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/lering-og-mestring-kirkenesLæring og mestring KirkenesL
Mánáid návccaiduhttinovttadathttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepost-hammerfest/barnehabilitering-hammerfestMánáid návccaiduhttinovttadatM
Mánáid seaŋgalanjat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepost-hammerfest/barnesengepost-hammerfestMánáid seaŋgalanjat, HámmarfeastaM
Mánáidlanjat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepost-hammerfestMánáidlanjat, HámmarfeastaM
Mánáidpoliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepost-hammerfest/barnepoliklinikk-hammerfestMánáidpoliklinihkka, HámmarfeastaM
Medisiinnalaš bálvalusaid ossodat, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenesMedisiinnalaš bálvalusaid ossodat, GirkonjárgaM
Medisiinnalaš bálvalusat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfestMedisiinnalaš bálvalusat, HámmarfeastaM
Medisiinnalaš ossodat, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenesMedisiinnalaš ossodat, GirkonjárgaM
Medisiinnalaš ossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisiinnalaš ossodat, HámmarfeastaM
Medisiinnalaš poliklinihkka, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisiinnalaš poliklinihkka, GirkonjárgaM
Medisiinnalaš poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfestMedisiinnalaš poliklinihkka, HámmarfeastaM
Medisiinnalaš seaŋgalanjat, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisiinnalaš seaŋgalanjat, GirkonjárgaM
Medisiinnalaš seaŋgalanjat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost-hammerfestMedisiinnalaš seaŋgalanjat, HámmarfeastaM
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, HammerfestM
Medisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenesMedisinsk avdeling, KirkenesM
Medisinsk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfestMedisinsk poliklinikk, HammerfestM
Medisinsk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisinsk poliklinikk, KirkenesM
Medisinsk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, HammerfestM
Medisinsk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisinsk sengepost, KirkenesM
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-serviceMedisinsk service, HammerfestM
MNP Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-altaMNP ÁltáM
MNP Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-ost-finnmark/bup-kirkenesMNP GirkonjárgaM
MNP Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestMNP HámmarfeastaM
MNP Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/bup-karasjokMNP KárášjohkaM
Nisson- ja mánáidossodat, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestNisson- ja mánáidossodat, HámmarfeastaN
Nissoniidlanjat, Hammarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/kvinnepost-hammerfestNissoniidlanjat, HammarfeastaN
NPS Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/upa-karasjokNPS KárášjohkaN
Oahppama- ja hálddašeami guovddáš, Kárášjohka https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/lering-og-mestring-karasjokOahppama- ja hálddašeami guovddáš, Kárášjohka O
Oahppan ja hálddašeapmi, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfest/lering-og-mestring-altaOahppan ja hálddašeapmi, ÁltáO
Oahppan ja hálddašeapmi, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/habilitering-og-rehabilitering-kirkenes/lering-og-mestring-kirkenesOahppan ja hálddašeapmi, GirkonjárgaO
Oahppan ja hálddašeapmi, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfestOahppan ja hálddašeapmi, HámmarfeastaO
Operasjon, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperasjon, HammerfestO
Operasjon, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperasjon, KirkenesO
Operašuvdna, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperašuvdna, GirkonjárgaO
Operašuvdna, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperašuvdna, HámmarfeastaO
Ortopedalaš poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/ortopedisk-poliklinikk-hammerfestOrtopedalaš poliklinihkka, HámmarfeastaO
Ortopedisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk, HammerfestO
Overgrepsmottak i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/overgrepsmottak-i-finnmarkssykehusetOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetO
Pasieantahotealla kir/ort, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/pasienthotell-kirort-hammerfestPasieantahotealla kir/ort, HámmarfeastaP
Pasieantahotealla Nissonat/mánát, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/pasienthotell-kvinnebarn-hammerfestPasieantahotealla Nissonat/mánát, HámmarfeastaP
Pasienthotell kir/ort, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/pasienthotell-kirurgiskortopediskPasienthotell kir/ort, HammerfestP
Pasienthotell kvinne/barn, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/pasienthotell-kvinnebarnPasienthotell kvinne/barn, HammerfestP
Preoperatiiva Poliklinihkka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperatiiva Poliklinihkka, HámmarfeastaP
Preoperativ poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperativ poliklinikk, HammerfestP
Prest, Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/sykehusprest-hammerfestPrest, Hammerfest sykehusP
Psyhkalaš dearvvašvuođa ja darváneami jándorovttadathttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-psykisk-helse-og-avhengighetPsyhkalaš dearvvašvuođa ja darváneami jándorovttadatP
Psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu - Hábmerishttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/sanks-hamaroyPsyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu - HábmerisP
Psykisk helsevern og avhengighet, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-altaPsykisk helsevern og avhengighet, AltaP
Psykisk helsevern og rus, Alta https://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-alta-Psykisk helsevern og rus, Alta P
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, HammerfestP
Psykisk helsevern og rus, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesP
Psykisk helsevern og rus, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesP
Rehabilitering, døgnenhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fmr-kirkenesRehabilitering, døgnenhetR
Riegádahttin, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/kvinnepost-hammerfest/foden-hammerfestRiegádahttin, HámmarfeastaR
Riegádahttin/gyn, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/fode-gyn-kirkenesRiegádahttin/gyn, GirkonjárgaR
RPP Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/vpp-karasjokRPP KárášjohkaR
Rusteam, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/rusteam-altaRusteam, AltaR
Røntgenhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/rontgen-altaRøntgenR
Røntgen – radiologi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/rontgen-radiologi-hammerfestRøntgen – radiologi, HammerfestR
Røntgen – radiologi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/rontgen-radiologi-kirkenesRøntgen – radiologi, KirkenesR
Røntgen – radiologiija, Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/rontgen-radiologi-kirkenesRøntgen – radiologiija, GirkonjárgaR
Røntgen – rádiologiija, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/rontgen-radiologi-hammerfestRøntgen – rádiologiija, HámmarfeastaR
Røntgen, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/rontgen-altaRøntgen, AltaR
Røntgen, Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjok/rontgen-karasjokRøntgen, KárášjohkaR
Røntgen, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjok/rontgen-karasjokRøntgen, KarasjokR
Sámegielat dulka, Hámmarfeastahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service-hammerfest/samisk-tolk-hammerfestSámegielat dulka, HámmarfeastaS
Sami Klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkkaSami KlinihkkaS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-rorosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaS
Samisk tolk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/samisk-tolk-hammerfestSamisk tolk, HammerfestS
Samisk tolketjenestehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks-fou/samisk-tolketjenesteSamisk tolketjenesteS
SÁNAG nášunála bargojoavkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-teamSÁNAG nášunála bargojoavkuS
SANKShttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanksSANKSS
SANKS nasjonalt teamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-teamSANKS nasjonalt teamS
Somatisk avdeling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdelingSomatisk avdeling, AltaS
Somatisk sengeenhet, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/somatisk-sengeenhetSomatisk sengeenhet, AltaS

Dikšobáikkit

Áltá Klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/klinikk-altaÁltá KlinihkkaKlinikk Alta inneholder spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk og psykisk helsevern og rus. Klinikken har egen fødestue.
Álttá dearvvašvuođaguovddášhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/alta-helsesenterÁlttá dearvvašvuođaguovddáš
Ávjovárgeaidnuhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/avjovargeaidnuÁvjovárgeaidnuPå Ávjovárgeaidnu finner du voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), spesialistlegesenteret og døgnenhet psykisk helse og avhengighet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen.
BUP og VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehus/bup-og-vpp-hammerfestBUP og VPP Hammerfest
Čáhcesullo dearvvašvuođaguovddášhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/vadso-helsesenterČáhcesullo dearvvašvuođaguovddáš
Deanu dearvvašvuođaguovddášhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/tana-helsesenter-deanu-dearvvasvuodaguovddasDeanu dearvvašvuođaguovddáš
Deanu RPPhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/tana-helsesenter-deanu-dearvvasvuodaguovddas/vpp-tanaDeanu RPP
Girkonjárgga buohcciviessuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/kirkenes-sykehusGirkonjárgga buohcciviessu
Hámmarfeastta buohcciviessuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/hammerfest-sykehusHámmarfeastta buohcciviessu
Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehusHammerfest sykehus
Jándorovttodat psyhkalaš dearvvašvuohta ja darváneapmihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-karasjok/dognenhet-psykisk-helse-og-avhengighetJándorovttodat psyhkalaš dearvvašvuohta ja darváneapmi
Kárášjoga dearvvašvuođaguovddášhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/karasjok-helsesenterKárášjoga dearvvašvuođaguovddáš
Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/kirkenes-sykehusKirkenes sykehus
klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/klinikk-alta-markveienklinikk AltaKlinikk Alta inneholder spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk og psykisk helsevern og rus.
Løkkeveien 2, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/lokkeveien-2Løkkeveien 2, Alta
Gárrendille veahkkejoavku Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/rusteam-altaGárrendille veahkkejoavku Áltá
MNP ja OPP Girkonjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/kirkenes-sykehus/bupvpp-kirkenesMNP ja OPP Girkonjárga
MNP ja OPP Hámmarfeasttahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/hammerfest-sykehus/bup-og-vpp-hammerfest-mnp-ja-opp-hammarfeastaMNP ja OPP Hámmarfeastta
Sámi klinihkka https://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/avjovargeaidnuSámi klinihkka
SÁNAG Áhkánjárgahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-narvikSÁNAG Áhkánjárga
SÁNAG Ávjovárgeaidnuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-karasjok/voksenpsykiatrisk-poliklinikkSÁNAG Ávjovárgeaidnu
SÁNAG Bådåddjohttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-bodoSÁNAG Bådåddjo
SÁNAG Divttasvuotnahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-tysfjordSÁNAG Divttasvuotna
SÁNAG Hábmerhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-hamaroySÁNAG Hábmer
SÁNAG Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-osloSÁNAG Oslo
SÁNAG Plassjehttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-rorosSÁNAG Plassje
SÁNAG Snoasahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-snasaSÁNAG Snoasa
SÁNAG Kárášjohkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/steder/sanks-karasjokSÁNAG Kárášjohka
SANKS Bodøhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-bodoSANKS Bodø
SANKS Hamarøyhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-hamaroySANKS Hamarøy
SANKS Narvikhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-narvikSANKS Narvik
SANKS Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-osloSANKS Oslo
SANKS Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-rorosSANKS Røros
SANKS Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-snasaSANKS Snåsa
SANKS Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-tysfjordSANKS Tysfjord
Stuorraluohkkáhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/stuorraluohkkaStuorraluohkkáVed SANKS Stuorraluohkká finnes både behandlingstilbud og forsknings- og utvilklingsvirksomhet knyttet til den nasjonale kompetansetjenesten.
Tana Helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenterTana Helsesenter
Vadsø helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/vadso-helsesenterVadsø helsesenter
VPP Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenter/vpp-tanaVPP Tana

Gávdnet go dan maid ohcet?