Løkkeveien 2, Áltá

Áltá gávpotguovddáš

 
 

Váldde oktavuođa

Deaivvadanbáiki
Min bálvalusat leat 2. gearddis Byportenis
Galledanadreassa
Løkkeveien 2 (Kart)
9510 Áltá

Busseáiggit Álttá dearvvašvuođaguovddáš

Bussevuordinsadji lea 50 mehtera váldouvssas eret.

Gávpotbusses lea vuolgga juohke diibmobeali dii. 06:00 rájes – juohke kvártta gaskal 07:00 ja 09:00:
140 Gávpotbusse Áltá

Girdibusse vuodjá viđa geardde beaivái:
261 Girdibusse Áltá

Busseáiggit Álttá gávpotguovddáš

Mátkkoštanvejolašvuođat ovdan ruoktut Álttá dearvvašvuođaguovddážii

Pasieantamátkkošteamit

Váldonjuolggadus leat ahte du mátki ovdan ruoktut dikšui gokčojuvvo hálbbimus ruvttosáhtuin.

Eanet Finnmárkku Pasieantamátkkoštemiid birra

Praktihkalaš dieđut

Kioska / buvda / kaféa

​Álttá gávpotguovddáš lea 100 mehtera eret, doppe leat gávpeguovddážat ja kaféat.

Árvvoštallanjoavku gárrendillihttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/vurderingsteam-rusÁrvvoštallanjoavku gárrendilli
Gárrendille veahkkejoavku, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/rusteam-altaGárrendille veahkkejoavku, Áltá
GPG Oarje-Finnmárkuhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmarkGPG Oarje-FinnmárkuGuovllupsykiátriija guovddáš
Joavkoterapiija bargojoavku, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/gruppeterapi-altaJoavkoterapiija bargojoavku, Áltá
Psykalaš dearvvašvuođasuddjen- ja gárrendilledivššu klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rusPsykalaš dearvvašvuođasuddjen- ja gárrendilledivššu klinihkkaKlinihkas leat golbma gáidduspsykiátralaš guovddáža (DPS) main leat ovttadagat daid vuolde.
VD-dikšu, Áltáhttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/vpp-alta/lar-behandling-altaVD-dikšu, ÁltáVeajuiduhttin dálkasiiguin

Gávdnet go dan maid ohcet?