SÁNAG Kárášjohka

Stuorraluohkká, Kárášjohka

SÁNAG:s Kárášjogas lea sihke dikšufálaldat ja dutkan- ja ovdánahttindoaimmat mat leat čadnon našunála gealbobálvalussii.

Váldouksa
Resepšuvdna

Váldde oktavuođa

Deaivvadanbáiki
Buohkat galget váldit oktavuođa resepšuvnnain váldouvssa buohta
Galledanadreassa
Stuorraluohkká 34 (Google maps)
9735 Kárášjohka
Telefovdna
78947500

Busseáiggit SÁNAG Kárášjohka

Kioska / buvda / apotehka / kaféa

SÁNAG lea Kárášjoga márkanbáikkis, doppe leat buvddat, apotehka, kioska ja boradanbáikkit.

Pasieantamátkkošteamit

Váldonjuolggadus leat ahte du mátki ovdan ruoktut dikšui gokčojuvvo hálbbimus ruvttosáhtuin.

Eanet Finnmárkku Pasieantamátkkoštemiid birra

Geavatlaš dieđut

Jođaskeahtes fierpmádat

Mis lea jođaskeahtes fierpmádat pasieanttaide ja gussiide buot min dikšobáikkiin. Váldde oktavuođa du ossodagain oažžun dihte sisaloggendieđuid.

Lobiheapme borgguhit

​Ii leat lohpi borgguhit SÁNAG siste iige olgun uvssaid ja vistti lahka.

Vuordinlatnja

​Pasieanttaide ja oapmahaččaide lea vuordinlatnja resepšuvnna buohta 1. gearddis.

Gávdnet go dan maid ohcet?

​Eat vástit ruovttoluottadieđuide. Ále sádde persovnnalaš dieđuid, omd. e-boasta, telefovdnanummira dahje persovdnanummira.