Finnmárkkuklinihkka

Kárášjohka

Gárrendilledivššu jándorovttadat rávisolbmuide Kárášjogas lea Rávdojogas, sullii 1,5 kilomehtera Kárášjogas eret.

 
 

Váldde oktavuođa

Galledanadreassa
Rávdojohka (Google maps)
9730 Kárášjohka

Geavatlaš dieđut

Lobiheapme borgguhit

​Ii leat lohpi borgguhit SÁNAG siste iige olgun uvssaid ja vistti lahka.

Kioska / buvda / apotehka / kaféa

​Kárášjoga márkanbáiki lea sullii 1,5 kilomehtera Rávdojogas eret, doppe leat buvddat, boradanbáikkit ja apotehka.

Jođaskeahtes fierpmádat

Mis lea jođaskeahtes fierpmádat pasieanttaide ja gussiide buot min dikšobáikkiin. Váldde oktavuođa du ossodagain oažžun dihte sisaloggendieđuid.

FSD Finnmárkku klinihkka Kárášjogashttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-midt-finnmark-sanks/dognenheten-rus-voksne-karasjokFSD Finnmárkku klinihkka KárášjogasFágaidrasttildeaddji spesialiserejuvvon gárrendilledikšu
Psykalaš dearvvašvuođasuddjen- ja gárrendilledivššu klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rusPsykalaš dearvvašvuođasuddjen- ja gárrendilledivššu klinihkka