HELSENORGE

SÁNAG Snåase

Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG) fállá kulturheivehuvvon divššu sápmelaččaide. SÁNAG našunála bargojoavkkus lea kantuvra Snåase dearvvašvuođaguovddážis.

Gávdnet go dan maid ohcet?