HELSENORGE
Deanu dearvvašvuođaguovddáš

Deanu RPP

Deanu RPP lea visttis gos ovddeš Sieiddájoga mánáidpsykiátralaš divššohat lei Deanu dearvvašvuođaguovddážis.

Gávdnet go dan maid ohcet?