HELSENORGE

Friddja dikšonválljejupmi

Galggat go iskosii dahje divššodeapmái buohccevissui? Don sáhtát ieš válljet divššodanbáikki. Ovdal go válddát mearrádusa lea deaŧalaš ahte dus lea buorre diehtu makkár molssaeavttut dus leat. Geavat diehtojuohkinbálvalusaid válljet divššodanbáikki ja min ráđđeaddiid veahkkin válljemii. 

Fierpmádatsiidu divššodanbáikki válljen  

Fierpmádatsiidu válljet divššodanbáikki:is lea earret eará diehtu vuordináiggi birra ja man máŋga divššodeami guđege divššodanbáikkis leat čađahan. Fierpmádatsiiddus leat maid dieđut vuoigatvuođaid birra, ođđaseamos máhttu dávddaid ja divššodemiid, ja leaŋkkat nationála kvalitehtamearkkaid birra. 

Pasieanttarávvejeaddjit 

Pasieanttarávvejeaddjit leat buohccedivššárat geain lea hárjáneapmi spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Telefovnna bokte sáhtát oažžut rávvagiid válljet divššodanbáikki ja du vuoigatvuođaid birra. Pasieanttarávvejeddjiin lea jávohisvuođageasku. Du olahat iežat lagasbiras pasieanttarávvejeaddji telefovdnanummáris 24 24 05 00 .

Fástadoaktára ovddasvástádus  

Fástadoavttir lea pasieantta deaŧaleamos rávvejeaddji go áiggot válljet divššodanbáikki. Čujuheaddji doavttirin berret don ovttasráđiid pasieanttain iskkat vuordináiggiid iešguđet divššodanbáikkiin.  

Fástadoaktára ovddasvástádus (Fastlegens ansvar) (helsedirektoratet.no)

Gávdnet go dan maid ohcet?