HELSENORGE

Vuoigatvuođat pasieantaoahpahusa oktavuođas

Pasieanttain ja oapmahaččain leat vuoigatvuođat sihke mátke- ja orrungoluid-, biebmoruđaid- ja oahpahusruđaid ektui.

Virgelohpi/friddja barggus

Eanas bargoaddit addet bargiide virgelobi bálkkáin go bargi lea doaktáris ožžon čujuhusa pasieantakursii.   Mii rávvet ahte válddát oktavuođa bargoaddiin, vejolaččat fágaservviin jus leat fágaorganiserejuvvon.  Sáhttá leat nu ahte sáhtát váldit juogo čálgovirgelobi, iešdieđáhusa dahje buohcandieđáhusa.

Mátke- ja orrungolut

Dus leat seamma vuoigatvuođat oažžut gokčojuvvot mátkegoluid pasieantakursii, go dan maid oaččut poliklinihkalaš diimmuide buohcceviesus.  Dábálaččat pasieantamátkkit gokčojuvvojit standárda máksomeari mielde juohke kilomehtera nammii.  Dárbbu mielde sáhttet dárbbašlaš lassigolut gokčojuvvot.

Oahpahusruđat go mánát leat buohccit ja go massát bargodietnasa   

Sáhtát oažžut oahpahusruđaid jus massát dietnasa go oassálasttát kurssas dahje eará oahpahusas mii lea dárbbašlaš vai sáhtát fuolahit ja dikšut guhkitáigásaš buohcci dahje doaimmashehttejuvvon máná gean fuolahat.

Mátkkoštit pasieantakursii mii lea Finnmárkkus

Dás gávnnat listtu makkár mátkevuogi don dábálaččat fertet atnit go mátkkoštat min deháleamos dikšunbáikkiide.   Čuojat iežat báikkálaš pasieantamátkekantuvrii telefovdna 91505515, jus dus leat jearaldagat dahje dárbbašat veahki diŋgot girdibileahtaid dahje organiseret mátkki eará ládje.  

Telefuvdna 05515 

Gávdnet go dan maid ohcet?