HELSENORGE

Sped- og småbarnsteam

Sped- og småbarnsteamet ved SANKS, Sámi klinihkka tilbyr psykisk helsehjelp til barn i alderen 0-6 år og deres nærmeste omsorgspersoner.

Sped- og småbarnsteamet skal jobbe for at barn som utvikler psykisk, atferdsmessige eller kroppslige symptomer reduseres og at de som trenger det får hjelp så tidlig som mulig.

Alle barn har en psykisk helse, allerede fra det ligger i mors mage. Den videre utviklingen av den psykiske helsen skjer i samspill mellom egenskapene hos barnet og miljøet det vokser opp i.

Sped- og småbarnsteamet tilbyr utredning og behandling av barnet, observasjon i barnehage eller hjemmet, veiledning til omsorgspersoner og til samarbeidspartnere. Teamet har samarbeid med helsesykepleiere, jordmor, barnevern, barnehager, PP- tjenesten og fastlege.
Teamet tilbyr også undervisning om sped- og småbarns psykiske helse.

Hvem kan henvises: 

Barn og omsorgspersoner som strever i sitt samspill. Barn som lever i familie der omsorgsperson har psykiske vansker, tidligere rusmisbruk, eller andre psykososiale belastninger. Gravide i risikogruppe som selv sliter med psykiske vansker.


Hvem kan henvise?

Fastlege, kommunepsykolog og barnevernstjenesten​

Informasjonsfilm om sped- og småbarnsteamet ved SANKS​

 

Fant du det du lette etter?