Felles læringsmål for alle leger i spesialisering

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter (felles kompetansemodul). Dette gjelder 24 læringsmål som skal gi LIS kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

UNN vil i løpet av 2019 og 2020 gradvis implementere et utdanningsprogram for LIS som vil dekke kompetansekravene i Felles Kompetansemodul, og programmet vil offentliggjøres fortløpende.

LIS som starter sin spesialisering 1. mars 2019 vil i løpet av 5 år måtte gjennomføre hele programmet for å kunne få godkjent de 24 felles læringsmålene.

Generell årsoversikt:

(med forbehold om endringer)

Januar: 
Hel 6331, veilederstudie 10 studiepoeng ved UiT
Etikkforelesning, felles

Februar: 
gruppeveiledning 1, uke 5
Veiledningskurs UNN – dag 1 (hel dag)

Mars: 
Administrasjon og ledelse, uke 10 (nasjonalt kurs, påmelding til RegUt)
Forbedringsarbeid kull 1 dag 1 (2 timer pr gang)
Veiledningskurs UNN - dag 2

April:
Forbedringsarbeid kull 1 dag 2, 3 og 4 (2 timer pr gang)

Mai: 
Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetodikk og etikk
Brukerutvalg/ ungdomsråd, forelesning
                
August:
Hel 6331, veilederstudie

September: 
veiledningskurs UNN dag 1
Etikkforelesning, felles

Oktober: 
gruppeveiledning 2, uke 40
Forbedringsarbeid kull 2 dag 1,2,3,4 (2 timer pr gang)
Veiledningskurs UNN dag 2

November: 
Administrasjon og ledelse, uke 45 (nasjonalt kurs, påmelding til RegUt)

Desember: 
Brukerutvalget/Ungdomsrådet - forelesning
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.