SANKS Ávjovárgeaidnu

Ávjovárgeaidnu, Karasjok

Ved SANKS Ávjovárgeaidnu finnes voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og spesialistlegesenteret. 
Voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen. 


Følgende enheter er lokalisert her: VPP og døgnenheten psykisk helse og avhengighet.

Hovedinngang (samme inngang som Sámi klinihkka)
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser i resepsjonen
Besøksadresse
Ávjovárgeaidnu 182 (Kart)
9730 Karasjok
08:00-15:30
Telefon
78 94 76 50

DPS Midt-Finnmark / SANKShttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/psykisk-helsevern-og-rus-karasjokDPS Midt-Finnmark / SANKSSANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse og avhengighet.
Døgnenheten psykisk helse og avhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/psykisk-helsevern-og-rus-karasjok/dognenheten-psykisk-helse-og-avhengighetDøgnenheten psykisk helse og avhengighetDøgnenheten er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og der tettere oppfølging anses nødvendig.
Læring og mestring, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/lering-og-mestring-karasjokLæring og mestring, Karasjok
VPP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/psykisk-helsevern-og-rus-karasjok/vpp-karasjokVPP KarasjokVPP tibyr hjelp i form av utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige lidelser.

Fant du det du lette etter?