SANKS Ávjovárgeaidnu

Ávjovárgeaidnu, Karasjok

Ved SANKS Ávjovárgeaidnu finnes voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) og spesialistlegesenteret. 
Spesialistlegesenteret ligger i første etasje og voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen. 

Hovedinngang (samme inngang som Sámi klinihkka)
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser i resepsjonen
Besøksadresse
Ávjovárgeaidnu 182 (Kart)
9730 Karasjok
08:00-15:30
Telefon
78 94 76 50

VPP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/psykisk-helsevern-og-rus-karasjok/vpp-karasjokVPP KarasjokVPP tibyr hjelp i form av utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige lidelser.

Fant du det du lette etter?