HELSENORGE
Nordlandssykehuset

SANKS Bodø

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen. SANKS sitt nasjonale team har kontor ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

 

 

Fant du det du lette etter?