HELSENORGE
Narvik sykehus - Frydenlund

SANKS Narvik

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr kulturtilpasset behandling for den samiske befolkingen.  SANKS nasjonale team har kontor ved Narvik sykehus.

Fant du det du lette etter?