HELSENORGE

Tiden brukes til beredskapsøvelser

Vi har ikke hatt pasienter med påvist covid-19 smitte siden slutten april. Vi har brukt tiden godt og vi øver for å være forberedt på en eventuell ny smittebølge. Her er noen bilder fra øvelsene som har vært gjennomført på Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus. 

bilde av ansatte ved Kirkenes sykehus
Ansatte ved Kirkenes sykehus. Foto: Jo Lundbø

23. april går alarmen på Kirkenes sykehus og øvelsen er i gang. En pasient med påvist covid-19 må forflyttes til UNN ved bruk av smittekuvøsen. Men pasienten må først etableres på ECMO. For å få dette til må først ECMO-teamet og smittekuvøsen transporteres fra UNN til Kirkenes sykehus.

Førstegangs transport med ECMO i Finnmark

ECMO står for Extra Corporeal Membrane Oxygenation og er en teknikk som brukes for å ivareta hjerte - og lunge funksjonen hos kritiske syke pasienter med svikt i disse organene.

Dette er en komplisert øvelse da smittevern skal ivaretas samtidig som pasienten legges på ECMO inne på operasjonsavdelingen, og transporteres videre i smittekuvøse med luftambulansen. Det stilles store krav til logistikk og organisering. 

- At Helse Nord kan skilte med et ECMO team som reiser ut er storartet, forteller Hilde Wara, anestesilege ved Kirkenes sykehus. 

Alt foregår som en ordinær operasjon med full sterilitet når pasienten, for anledningen en simuleringsdukke, får operert inn sla

Alt foregår som en ordinær operasjon med full sterilitet når pasienten, for anledningen en simuleringsdukke, får operert inn slanger i lysken som skal føre blodet fra kroppen gjennom ECMO-maskinen. Foto: Anita Brekken

ECMO-teamet ankommer Kirkenes sykehus og pasienten skal kobles på maskinen inne på operasjonsavdelingen. Operasjonsavdelingen har på forhånd forberedt pasienten etter fastlagte prosedyrer fra ECMO-teamet.

Under operasjon skal også smittevernet ivaretas forsvarlig, slik at de ansatte jobber under trygge forhold, her under oppsikt av

Under operasjon skal også smittevernet ivaretas forsvarlig, slik at de ansatte jobber under trygge forhold, her under oppsikt av smittevernpersonell ved hygienesykepleier Anita Brekken. Foto: Mary Sofie Jensen

Smittevernet var et viktig øvingsmoment. Involvert personell erfarte at når øvelsen var godt planlagt og det var satt et tydelig fokus på bruk av beskyttelsesutstyr, et skille mellom rent og urent, samt ivaretakelse av sterilt område så gikk dette veldig bra.

Det skal både forebygges at pasienten ikke får en postoperativ infeksjon etter innsettelse av de store slangene, samtidig som personellet skal beskyttes mot covid-19 smitte. 

Her er de store slangene etablert i lysken på pasienten og klare til å føre blodtet gjennom ECMO-maskinen. Foto: Anita Brekken

Her er de store slangene etablert i lysken på pasienten og klare til å føre blodet gjennom ECMO-maskinen. Foto: Anita Brekken

- Pasienter som legges på ECMO vil være ustabil og tiden er knapp, sier Hilde Wara.

ECMO gir kunstig lunge og blodsirkuasjon. Dette kan ikke skrus av under en forflytning, og skulle en slange eller en kanyle flytte på seg så kan pasienten dø. 

Etter øvelsen fikk Kirkenes sykehus meget gode tilbakemeldinger på at pasienten hadde vært korrekt forberedt, slik at tilkoblingen til ECMO kunne skje raskt og pasienten ble ivaretatt optimalt. Selve tilkoblingen med slangene og oppstart på ECMO tok kun 20 minutter, noe som ansees å være veldig raskt.

ECMO-pasienten er ferdigkoblet til ECMO-maskinen og skal samtidig kobles til transportal respirator før transport til UNN. Foto:

ECMO-pasienten er ferdigkoblet til ECMO-maskinen og skal samtidig kobles til transportal respirator før transport til UNN. Foto: Jo Lundbø.

​Erle (4 år) var markør under øvelse

En måned senere ringer alarmen på Hammerfest sykehus. Et barn med mistenkt covid-19 har blitt værre i løpet av natten og må på sykehus. Barnet har ikke testet positivt, men har en far som har bodd i samme hus med påvist covid-19. 

Øvelsen kan se enkel ut på papiret. Barnet skal flyttes fra mottakelsen og opp til barneavdelingen, målet er en god og riktig transport gjennom sykehuset. Prosessen rundt krever strenge smittevernrutiner. 

Ansatte ved Hammerfest sykehus

Sykepleiere på mottakelsen som venter på pasienten. Foto: Malene Nicolaysen

Pasienten ankommer mottakelsen sammen med sin mor, som for anledningen er overlege Ingrid Wæraas Rønning ved barneavdelingen og hennes datter Erle (4 år). 

Pasient og mor ankommer mottakelsen

Pasienten og mor ankommer mottakelsen og det det gjøres en ekstra sjekk på smittevernutsttyret før transporten videre til avdelingen. Foto: Malene Nicolaysen

​Ettersom pasienten håndteres som mulig påvist covid-19 smitte så blir pasienten flyttet inn på et egnet rom på barneavdelingen. Et slikt rom vil være tilpasset smittevern, og dermed er det ikke et vanlig mottakelsesrom. 

Pasienten klar på rommet

Pasienten klar på rommet og undersøkelser skal starte. Foto: Malene Nicolaysen

Øvelsen avsluttes så snart pasienten er klar på rommet før videre undersøkelser blir gjort. 

Andre øvelser

Slik skjer forflytning med kuvøse 

Ny simuleringsdukke gir bedre covid-beredskap (UNN)

ECMO-teamet 

ECMO-teamet i Helse Nord