Nyheter

 • 31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • 30.10.2019
  Fortsetter omleggingen i Finnmarkssykehuset

  Klinikk Alta blir egen klinikk med stedlig klinikksjef og ledergruppe. Samtidig vil psykisk helsevern og rus opphøre som klinikk, til fordel for egne avdelinger i hver av klinikkene. Den nye modellen vil styrke pasienttilbudet og den stedlige ledelsen.

 • 28.10.2019
  Sykehusbygget er nå overtatt

  Det nye klinikkbygget i Alta er nå overlevert fra entreprenør til Finnmarkssykehuset. Prosjektet er dermed avsluttet innenfor tidsplan.

 • 24.10.2019
  Over 300 besøkte Klinikk Alta

  Interessen var stor da ansatte i Alta arrangerte åpen dag ved nye Klinikk Alta, torsdag 24. oktober.

 • 23.10.2019 Helse Nord RHF
  Overleverer rapporten 31. oktober

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

 • 18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • 07.10.2019
  Først ute med Blodgiver-appen

  Er du blodgiver? Nå kan du ta selvtest om du kan gi blod, motta varsler og etter hvert også administrere timeavtalene dine selv.

 • 26.09.2019
  Ja til nye Hammerfest sykehus

  Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i dag byggingen av et nytt sykehus i Hammerfest. Dette blir den fjerde store investeringen helseforetaket gjør i arbeidet med å styrke helsetilbudet til innbyggerne i Finnmark.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

  Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

 • 18.09.2019
  Et enestående sykehus

  26. september blir Nye Hammerfest sykehus behandlet i styret i Finnmarkssykehuset. Det nye sykehuset får en plassutnyttelse som ligger i toppen blant norske sykehus.

 • 11.09.2019 Helse Nord RHF
  I gang med rapporten

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset møttes for tredje gang, for å belyse en rekke sentrale tema.

 • 06.09.2019
  Får fast legebemanning

  Nå får også Finnmark anestesilege med døgnbemanning på ambulansefly. Det betyr at både beredskapen og tilbudet til pasientene styrkes.

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 19.08.2019
  Gode erfaringer med fremskutt enhet

  Den fremskutte ambulanseenheten på Skaidi hadde over 120 oppdrag i løpet av 51 beredskapsdager ved knutepunktet. Ambulansearbeidere mener prøveordningen så langt har vært bra for beredskapen.

 • 16.08.2019
  Nå er datoene for den offisielle åpningen klar

  Onsdag 11. desember er det offisiell åpning av Klinikk Alta. Halvannen måned senere er det Sámi Klinihkka sin tur. Helseministeren deltar på begge åpningene.

 • 31.07.2019 Helse Nord RHF
  Takker Forsvaret for hjelpa

  Beredskapen i ambulanseflytjenesten er god. Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes.

 • 31.07.2019
  Nytt tilbud i preste- og samtaletjenesten ved Hammerfest sykehus

  Pasienter, pårørende og ansatte på Hammerfest sykehus kan nå få møte med samtalepartner uten religiøs tilknytning.

 • 18.07.2019
  MR-maskinen i drift igjen

  Torsdag var MR-maskinen på Kirkenes sykehus i drift igjen. De første pasientene er allerede undersøkt, og sykehuset kontakter nå pasienter ut fra hastegrad og tilgjengelighet i sommerferien.

 • 05.07.2019
  Slik er beredskapen for luftambulansetjenesten

  Finnmarkssykehuset følger situasjonen knyttet til operatørbyttet fortløpende, sammen med Luftambulansetjenesten HF, Helse Nord RHF og UNN HF. Her finner du lenke til daglige oppdateringer.

 • 02.07.2019
  Ambulansebåtkontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

  Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.

 • 01.07.2019 Sykehusinnkjøp
  Ambulansebåt-kontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

  Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.  

 • 28.06.2019
  Ny klinikksjef

  Amund Peder Teigmo er ansatt som klinikksjef i Sámi Klinihkka.

 • 26.06.2019 Helse Nord RHF
  Hvem fortjener brukerprisen 2019?

  Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • 05.06.2019 Helse Nord RHF
  Bedre forutsigbarhet med pakkeforløp psykisk helse og rus

  Behandlere innen psykisk helse og rus ved Finnmarkssykehuset kunne 27. mai ta i bruk funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp pasienter som skal ivaretas i et såkalt pakkeforløp. Bedre forutsigbarhet for denne pasientgruppen er en av flere fordeler.

 • 31.05.2019
  Slik blir røntgentilbudet ved Klinikk Alta

  Klinikk Alta får dagvakt for røntgenundersøkelser fra 8 til 16 på hverdagene og 10 til 12 i helgene. Målet er en lik praksis for alle pasienter i Vest-Finnmark.

 • 29.05.2019
  Inngår avtale om samlokalisering

  Finnmarkssykehuset inngår avtale om samlokalisering av nødmeldingssentralene i Finnmark. Saken ble behandlet i styremøtet denne uka, og styret er enstemmig.

 • 28.05.2019 Sykehusinnkjøp
  Leverandør ber om midlertidig forføyning etter båtambulanse-anbud

  Leverandøren Ambunor AS har begjært midlertidig forføyning mot inngåelse av kontrakten for ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.

 • 28.05.2019
  MR tidligst i gang i august

  Det vil ta minst tre måneder får MR-maskinen i Kirkenes er i drift igjen. Pasienter som blir berørt, får tilbud om undersøkelse andre steder, eller annen tilsvarende undersøkelse i Kirkenes.

 • 27.05.2019
  Snøscooterskader - en gang til?

  Denne vinteren var det igjen flere som omkom i forbindelse med snøscooterkjøring. Hvert dødsfall og hver alvorlig skade er én for mange.

 • 24.05.2019
  Ungdomsrådets første møte

  I april hadde Finnmarkssykehusets ferske ungdomsråd sitt første møte i Hammerfest, her valgte de leder og nestleder, hadde møte med direktøren og fikk designe sitt drømmesykehus. 

 • 24.05.2019
  Vår jobb er å sørge for at drømmen går i oppfyllelse

  Mandag 29. april gjorde styret i Finnmarkssykehuset et enstemmig vedtak om å etablere Sámi Klinihkka i Karasjok. Dette gjør meg svært stolt, for vedtaket er historisk.

 • 22.05.2019
  Styrker kompetansen i ambulansetjenesten

  180 ambulansearbeidere og ansatte ved AMK møtes de neste to ukene i Lakselv for å dele erfaringer, og øve på nye- og eksisterende prosedyrer. Etter samlingen vil de blant annet være i stand til å bekjempe alvorlig blodforgiftning, hjemme hos pasienten.

 • 16.05.2019
  Nå får Vest-Finnmark en av landets mest moderne ambulansebåter

  Konkurransen er avgjort, og Loppa legeskyssbåter AS vant anbudet om ny kontrakt. Selskapet er også i dag leverandør av tjenesten.

 • 13.05.2019
  Slik er responstiden

  Hvor lang tid tar det før ambulansebilen er på stedet ved akuttilfeller?

 • 10.05.2019
  MR i Kirkenes ute av drift

  MR-maskinen ved Kirkenes sykehus har teknisk feil, og er ute av drift. Planlagte undersøkelser vil derfor inntil videre skje ved andre sykehus.

 • 10.05.2019
  Skitur og fargespill

  Første vinner er kåret i vår fotokonkurranse på Instagram "Finnmark og Folkehelse" #jobbifinnmarkssykehuset. Sonni Schumacher  tok dette vakre vinterbilde på tur ned fra Glimmervannshytta på Kvaløya, Hammerfest kommune.

 • 07.05.2019
  Pasienter får tettere oppfølging gjennom Skype

  Finnmarkssykehuset er blant de fremste i helse-Norge når det kommer til bruk av Skype for Business i pasientbehandling. I 2018 hadde behandlerne ved klinikk psykisk helsevern og rus nesten tusen pasientkonsultasjoner med Skype.

 • 04.05.2019
  Bedre tilbud, styrket satsing

  Sámi Klinihkka er et stort løft for samiske spesialisthelsetjenester i Norge, og det gjør meg veldig stolt. Nå går vi i gang med en utredning knyttet til klinikkstrukturen i helseforetaket, en utredning som inkluderer Klinikk Alta. 

 • 29.04.2019
  Vedtok egen klinikk

  Styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt at navnet på den nye klinikken i Karasjok skal være Sámi Klinihkka. Klinikken får egen klinikksjef, direkte underlagt administrerende direktør.

 • 24.04.2019
  Navnet blir Sámi Klinihkka

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen ønsker å løfte samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset ved å etablere en egen, samisk klinikk. Klinikken skal være direkte underlagt direktøren.

 • 16.04.2019
  I rute med prosjekt Samisk helsepark

  Om fem måneder starter prøvedriften i Samisk helsepark. Prosjektet til 87 millioner kroner, er i god rute.

 • 11.04.2019
  Sammen med kommunene skaper vi gode pasientforløp

  I 2018 ble Finnmarkssykehuset en del av et nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp. Hammerfest- og Sør-Varanger kommune er også med og samarbeidet inngår som et ledd i foretakets kontinuerlige forbedringsarbeid. Målet er å sikre br...

 • 11.04.2019
  En sniktitt inn i nye Hammerfest sykehus

  Forprosjektfasen for det nye sykehuset i Vest-Finnmark er halvveis. Nye Hammerfest sykehus blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus, får større fleksibilitet og lavere energiforbruk.

 • 09.04.2019
  Dødsfall og skader ved bruk av snøscooter og ATV

  Finnmark har nesten halvparten av hendelsene i Nord-Norge med Svalbard. Hvert år blir mange skadet og flere drept ved bruk av ATV og snøscooter, men det finnes ingen pålitelig statistikk rundt dette.

 • 05.04.2019
  Finnmark, folkehelse og fotokonkurranse

  I anledning verdens helsedag 07.april, lanserer Finnmarkssykehuset fotokonkurranse! Finnmark er et vilt og vakkert fylke, og vi ønsker å vise resten av landet at Finnmark er et spennende sted å bo og arbeide. Fotokonkurransens formål er å f...

 • 02.04.2019
  MR ute av drift

  MR vil tidligst være i normaldrift 23. april. Pasienter blir kontaktet om endring av time.

 • 25.03.2019
  Kortere ventetid, færre fristbrudd

  Finnmarkssykehuset fortsetter arbeidet med å få ned ventetiden, og å sikre at pasientene får behandling innenfor tidsfristen. Foretaket nådde imidlertid ikke de økonomiske målene 2018.

Søk i nyheter