Nyheter

 • 15.12.2018
  Priser til dyktige kolleger

  Fay Johansen, Kanthan Poopalasingam, Heidi Solvang og Snefrid Møllersen fikk årets priser i Finnmarkssykehuset.

 • 14.12.2018
  Utvider samarbeidet med kommunen

  Nye Hammerfest sykehus vil få et eksternt kjøkken i samarbeid med Hammerfest kommune. Styret forutsetter at Finnmarkssykehuset får en avtale med kommunen som blant annet ivaretar kvalitet, ernæring og drift.

 • 12.12.2018
  Venter med behandling av fremskutt ambulanseenhet

  Direktøren trekker saken om fremskutt ambulanseenhet på Skaidi inntil videre. Sammenblanding med debatten om møtekjøring er årsaken.

 • 10.12.2018
  Styremøte 12. desember

  Årets siste styremøte i Finnmarkssykehuset finner sted 12. desember.

 • 07.12.2018
  Ny milepæl i Alta

  Ny milepæl ved spesialistpoliklinikken i Alta: Kikkhullsoperasjon nummer 1000 er gjennomført.

 • 30.11.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 27.11.2018
  Vi er igang på nye Kirkenes sykehus

  Tirsdag morgen klokka 9 var beredskapen overført til nye Kirkenes sykehus. Gamle Kirkens sykehus er nå historie.

 • 23.11.2018
  Redusert drift på Kirkenes sykehus

  Driften på Kirkenes sykehus er nå på sitt laveste. Hammerfest sykehus og UNN står klare til å ta imot pasienter fra Øst-Finnmark i tiden innflyttingen i nye Kirkenes sykehus pågår. 

 • 18.11.2018
  Nestor i nord-norsk barnepsykiatri Cecilie Jávo fyller 70 år

  Pådriver innen psykiatri i Nord-Norge, Cecilie Jávo fyller 70 år og vi på SANKS ønsker å gratulere henne på det varmeste med dagen!

 • 16.11.2018
  Her er Årets Finnmarkslege

  Harald Gunnar Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, ble Årets Finnmarkslege 2018.

 • 14.11.2018
  Samisk nasjonalt brukerråd er opprettet

  Fellessamling av samiske brukerrepresentanter i Tromsø 2. november, førte til opprettelsen av samisk nasjonalt brukerråd.

 • 09.11.2018 Helse Nord RHF
  Nye resultater om behandlingskvalitet ved norske sykehus

  Helseminister Bent Høie åpner presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre tirsdag 13.november.

 • 09.11.2018
  27. november er alle på plass i nytt sykehus

  Flyttingen over til nye Kirkenes sykehus pågår for fullt. I løpet av 27. november er alle enheter og pasienter flyttet over. Pasienter som får endret time, vil få beskjed om det.

 • 09.11.2018
  Bli kvitt angsten på fire dager

  Svært mange av oss vil oppleve angst i løpet av livet. Noen sliter med det hele livet. Nå starter Finnmarkssykehuset med et unikt behandlingstilbud, hvor målet er at pasientene kommer på tirsdag, og spaserer ut friske på fredag.

 • 02.11.2018
  Forlenger avtalen om båtambulansen

  Finnmarkssykehuset forlenger avtalen for båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark.

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 01.11.2018
  Ambulansebåtanskaffelsen avlyses og lyses ut på nytt

  Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

 • 24.10.2018
  Ny klinikksjef i Hammerfest

  Jonas Valle Paulsen er tilsatt som klinikksjef, klinikk Hammerfest.

 • 18.10.2018
  Hva du faktisk får ved Klinikk Alta

  Vi bygger nå ut for en halv milliard kroner for å gi et enda bedre tilbud i Alta-regionen, og vi spesialdesigner tilbudet for at det skal bli minst mulig unødig reising.

 • 18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 17.10.2018
  Satser utslippsfritt

  Ansatte ved Kirkenes sykehus tenker grønt og kjører utslippsfritt når de har vakter.

 • 12.10.2018
  Tidenes helseløft i Finnmark

  12. oktober skjer den første åpningen av et helt nytt sykehus i Finnmark på over 60 år. Pasienter og ansatte vil få en helt ny hverdag med Nye Kirkenes sykehus. Ekstra gledelig er det at dette er en del av en stor helsesatsing som nå pågår...

 • 05.10.2018
  Pasienter får ny time etter innflytting

  Om lag 50 operasjoner må utsettes på grunn av innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus. Disse får beskjed, og vil få ny time så raskt som mulig etter flytteprosessen er over.

 • 01.10.2018
  Forlenger avtalen for båtambulansen

  Finnmarkssykehuset og Loppa legeskyssbåter har inngått kontrakt om forlengelse av båtambulansedriften i Vest-Finnmark. Det betyr at båtambulansetilbudet fortsetter som i dag, frem til en ny avtale trer kraft.

 • 01.10.2018
  Fedme og fødsler i Finnmark

  KRONIKK: Fødsler i Alta har vært debattema i medier i Finnmark. Her er bakgrunnen for valgene som gjøres knyttet til fødsler i fylket.

 • 27.09.2018
  Regjeringen sier ja til finansiering av Nye Hammerfest sykehus

  Finnmark er inne i tidenes helseløft, sier direktør Eva Håheim Pedersen etter at helseminister Bent Høie torsdag bekreftet at Nye Hammerfest sykehus er med i statsbudsjettet for 2019.

 • 26.09.2018
  Overtar sykehusbygget 15. oktober

  Det er en tett tidsplan som skal følges de neste ukene frem til overtakelsen av Nye Kirkenes sykehus.

 • 25.09.2018
  Båtambulansetjenesten lyses ut på anbud

  Båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark lyses nå ut på anbud. Anskaffelsesdokumentene er klar og kunngjøringsprosessen er igangsatt. Dette betyr at anskaffelsen vil kunngjøres på den nasjonale databasen Doffin og den europeiske databasen TED...

 • 25.09.2018 Helse Nord RHF
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

 • 18.09.2018
  "Hvordan bli en bedre helsepedagog" og rådgiverdagen

  4. - 5. september ble fagdagene for "Hvordan bli en bedre helsepedagog?" arrangert for 109 deltakere i Kirkenes. 6. september arrangerte fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord «rådgivermøte». Her kan du lese...

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 05.09.2018 Helse Nord RHF
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 04.09.2018
  Klart for innflytting i nye Kirkenes sykehus

  Finnmarkssykehuset starter i september innflyttingen i nye Kirkenes sykehus.

 • 03.09.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.09.2018
  Prosjektteam for forprosjekt nye Hammerfest sykehus er valgt

  Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har innstilt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og sk...

 • 27.08.2018
  Sammen for Hammerfest

  Torsdag 23.08 var representanter fra Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø (UiT) og Sykehusbygg HF samlet for oppstart av forprosjekter for nye Hammerfest sykehus. Her fikk aktørene fremmet sine innspill, ønsker og...

 • 13.08.2018
  Stengte veier under Arctic Race of Norway

  I forbindelse med Arctic Race of Norway vil det være redusert fremkommelighet til Finnmarkssykehusets sykehus og behandlingssteder i Øst- og Vest-Finnmark i perioden 16. - 19. august. Her finner du informasjon om stengte veier, samt kart over løypene. 

 • 25.07.2018
  Stamceller på netthinnen – Hammerfest-lege åpner opp for videre forskning

  LIS-lege ved Finnmarkssykehuset, Rebecca Frøen, spesialiserer seg i ortopedi ved kirurgisk og ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus. 7. juni disputerte hun med sin avhandling «In vitro characterization of adult human retinal stem cells...

 • 25.07.2018
  Norges første kliniske spesialist i familieterapi

  Liv-Reidun Haldorsen, ansatt på BUP i Kirkenes, fikk sin godkjenning som klinisk spesialist i familieterapi tidligere i år og er den aller første i landet som har oppnådd denne spesialiteten.

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 28.06.2018 Helse Nord RHF
  Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

  Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig.

 • 27.06.2018
  Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla

  På vegne av Sykehusbygg AS og Finnmarkssykehuset HF varsles oppstart av planarbeidet for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla med konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Foreliggende varsel sendes ut parallelt m...

 • 26.06.2018
  OMEGA-3 og ADHD studiet søker deltakere

  Har ditt barn ADHD eller ADD og er mellom 6- 16 år? Da har dere mulighet til å delta i forskningsprosjekt der hensikten er å se hvilken effekt OMEGA-3 har på ADHD og ADD symptomer.

 • 14.06.2018
  Blodgivernes dag

  Hvert år den 14. juni, markeres Verdensdagen for blodgivere over hele verden. Formålet med merkedagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

 • 12.06.2018
  Malin Fors ute med ny artikkel

  I en ny artikkel tar Finnmarkssykehusets psykologispesialist for seg hvordan urbane bias regjerer i psykoterapifeltet og ellers i verden.  Artikkelen er publisert på nett og åpen for alle å lese.

 • 11.06.2018
  Finnmarkssykehuset godkjent som opplæringskontor

  29.05 ble Finnmarkssykehuset offisielt godkjent som eget opplæringskontor av Finnmark Fylkeskommune. Vedtaket ble enstemmig godkjent.

 • 05.06.2018
  Hva er viktig for deg? Mii lea dutnje dehálaš?

  Hva er viktig for deg?-dagen markeres internasjonalt 6. juni. Denne dagen vil Finnmarkssykehuset markere i samarbeid med tilhørende kommuner med stand, fargerike buttons og en vandring gjennom byen for å samle inn svar på spørsmålet: Hva er...

 • 01.06.2018
  Reise og opphold i forbindelse med fødsel

  Det har de siste par dagene vært fokus på gravide som må oppholde seg i nærheten av fødested i påvente av fødsel og utgifter i forbindelse med dette. Det har vært fremstilt som at dette er nytt og gjelder for alle, men dette er standard pro...

 • 31.05.2018
  Nytt nasjonalt telefonnummer for pasientreiser!

  1. juni lanseres åttesifret nasjonalt telefonnummer for pasientreiser.

Søk i nyheter