Velkommen til Finnmarkssykehuset

Nyheter

 • 28.01.2020 Helse Nord RHF
  Noe unikt og langt mer enn bare et bygg

  – I dag feirer vi ikke et nytt bygg, men en ny helsetjeneste. Og det skal vi være stolte av, sa helseminister Bent Høie under åpningen av Sámi klinihkka i Karasjok.

 • 24.01.2020
  Klart for offisiell åpning av Sámi klinihkka

  Tirsdag 28. januar er en merkedag for samiske pasienter. Samisk språk og kultur står i fokus når nye, avanserte helsetjenester bygges.

 • 24.01.2020
  Håndtering av alvorlig coronavirussykdom

  Finnmarkssykehuset har prosedyrer og beredskap for håndtering av alvorlig coronavirus, og følger situasjonen fortløpende i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse-Nord, Folkehelseinsituttet og helsedirektoratet.

 • 17.01.2020
  Endelig lege!

  Ingvild Skålnes Elverud var ikke sen om å søke da hun hørte at hun kunne ta de siste to årene av legestudiet i Finnmark. Nå er hun ferdig og i jobb som turnuslege (LIS1) i Hammerfest. Og om noen måneder er et nytt kull klar for innsats i legeyrket.

 • 10.01.2020
  Lena er første klinikksjef i Alta

  - Jeg ser frem til å jobbe sammen med mange dedikerte medarbeidere, både i somatikken og i psykisk helsevern og rus, sier Lena E. Nielsen. Møt Altas første klinikksjef.

 • 08.01.2020
  Ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter

  Helseforetakene innfører fra 7. januar ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter.

 • 06.01.2020
  Overraskende resultater om barn med høy BMI

  Det trenger ikke være så vanskelig for barn med høy BMI å gå ned i vekt, viser nye studier fra Aktivitetsskolen for overvektige barn. Intensiv oppfølging fra helsepersonell og grupper er ikke avgjørende for å redusere overvekt.

 • 02.01.2020
  Flere fødsler i Finnmark

  643 barn kom til verden ved klinikkene i Finnmark i 2019. Det er en liten økning fra året før.

 • 30.12.2019
  Vest-Finnmark får nytt sykehus

  Finnmarkssykehuset HF går i gang med byggingen av nye Hammerfest sykehus etter at styret i Helse Nord RHF i dag har godkjent tiltaksplanen til helseforetaket.

 • 27.12.2019 Helse Nord RHF
  Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

  De tekniske problemene med ambulanseflyene er løst, og alle fly er teknisk sett tilgjengelige. I romjula har sykdom og personellmangel ført til at fly har vært utmeldt.

 • 17.12.2019
  Ber om rask vurdering av nivåinndeling

  Styret i Finnmarkssykehuset ber Helse Nord RHF om snarest å utrede og vurdere nivåinndelingen for intensivavdelingen på Kirkenes sykehus.

 • 17.12.2019
  Sier ja til tiltaksplan

  Styret i Finnmarkssykehuset har tro at foretaket vil nå målene i 2020-budsjettet. Tiltakene i budsjettet skal også sikre bærekraft til fremtidige investeringer.

 • 16.12.2019
  Her kan du følge styremøtet

  Styret i Finnmarkssykehuset har møte 16. og 17. desember. Møtet strømmes.

 • 12.12.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler godkjenning av gjennomføringsfasen for nytt sykehus i Hammerfest

  Konseptet for nytt sykehus i Hammerfest i samspill med Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø og Sykehusapotek Nord er unikt og fremtidsrettet, og vil gjøre sykehuset attraktivt for fremtidig rekruttering, mener Lars Vorland.

 • 10.12.2019
  Offisiell åpning av Klinikk Alta

  11. desember klippes snora for Klinikk Alta. Her er programmet for den offisielle åpningen.

 • 18.11.2019
  Styret i Finnmarkssykehuset stiller seg bak prosjektgruppens anbefaling

  Et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen UNN HF og Finnmarkssykehuset HF.

 • 18.11.2019
  Utviklingen av Klinikk Alta er igang

  Lena E. Nielsen konstitueres som klinikksjef i Klinikk Alta fra 1. januar 2020.

 • 15.11.2019 Helse Nord RHF
  Oppretter helikopterbase i Kirkenes

  Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 • 15.11.2019
  Videreutvikler samarbeidet mellom Norge og Russland

  Nå forplikter partene seg til å sørge for epikrise på engelsk når en innbygger fra motsatt land er innlagt på sykehus.

 • 31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • 30.10.2019
  Fortsetter omleggingen i Finnmarkssykehuset

  Klinikk Alta blir egen klinikk med stedlig klinikksjef og ledergruppe. Samtidig vil psykisk helsevern og rus opphøre som klinikk, til fordel for egne avdelinger i hver av klinikkene. Den nye modellen vil styrke pasienttilbudet og den stedlige ledelsen.

 • 28.10.2019
  Sykehusbygget er nå overtatt

  Det nye klinikkbygget i Alta er nå overlevert fra entreprenør til Finnmarkssykehuset. Prosjektet er dermed avsluttet innenfor tidsplan.

 • 24.10.2019
  Over 300 besøkte Klinikk Alta

  Interessen var stor da ansatte i Alta arrangerte åpen dag ved nye Klinikk Alta, torsdag 24. oktober.

 • 23.10.2019 Helse Nord RHF
  Overleverer rapporten 31. oktober

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

 • 18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • 07.10.2019
  Først ute med Blodgiver-appen

  Er du blodgiver? Nå kan du ta selvtest om du kan gi blod, motta varsler og etter hvert også administrere timeavtalene dine selv.

 • 26.09.2019
  Ja til nye Hammerfest sykehus

  Styret i Finnmarkssykehuset vedtok i dag byggingen av et nytt sykehus i Hammerfest. Dette blir den fjerde store investeringen helseforetaket gjør i arbeidet med å styrke helsetilbudet til innbyggerne i Finnmark.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

  Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

 • 18.09.2019
  Et enestående sykehus

  26. september blir Nye Hammerfest sykehus behandlet i styret i Finnmarkssykehuset. Det nye sykehuset får en plassutnyttelse som ligger i toppen blant norske sykehus.

 • 11.09.2019 Helse Nord RHF
  I gang med rapporten

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset møttes for tredje gang, for å belyse en rekke sentrale tema.

 • 06.09.2019
  Får fast legebemanning

  Nå får også Finnmark anestesilege med døgnbemanning på ambulansefly. Det betyr at både beredskapen og tilbudet til pasientene styrkes.

 • 02.09.2019
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 19.08.2019
  Gode erfaringer med fremskutt enhet

  Den fremskutte ambulanseenheten på Skaidi hadde over 120 oppdrag i løpet av 51 beredskapsdager ved knutepunktet. Ambulansearbeidere mener prøveordningen så langt har vært bra for beredskapen.

 • 16.08.2019
  Nå er datoene for den offisielle åpningen klar

  Onsdag 11. desember er det offisiell åpning av Klinikk Alta. Halvannen måned senere er det Sámi Klinihkka sin tur. Helseministeren deltar på begge åpningene.

 • 31.07.2019 Helse Nord RHF
  Takker Forsvaret for hjelpa

  Beredskapen i ambulanseflytjenesten er god. Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes.

 • 31.07.2019
  Nytt tilbud i preste- og samtaletjenesten ved Hammerfest sykehus

  Pasienter, pårørende og ansatte på Hammerfest sykehus kan nå få møte med samtalepartner uten religiøs tilknytning.

 • 18.07.2019
  MR-maskinen i drift igjen

  Torsdag var MR-maskinen på Kirkenes sykehus i drift igjen. De første pasientene er allerede undersøkt, og sykehuset kontakter nå pasienter ut fra hastegrad og tilgjengelighet i sommerferien.

 • 05.07.2019
  Slik er beredskapen for luftambulansetjenesten

  Finnmarkssykehuset følger situasjonen knyttet til operatørbyttet fortløpende, sammen med Luftambulansetjenesten HF, Helse Nord RHF og UNN HF. Her finner du lenke til daglige oppdateringer.

 • 02.07.2019
  Ambulansebåtkontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

  Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.

 • 01.07.2019 Sykehusinnkjøp
  Ambulansebåt-kontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

  Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.  

 • 28.06.2019
  Ny klinikksjef

  Amund Peder Teigmo er ansatt som klinikksjef i Sámi Klinihkka.

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • 05.06.2019 Helse Nord RHF
  Bedre forutsigbarhet med pakkeforløp psykisk helse og rus

  Behandlere innen psykisk helse og rus ved Finnmarkssykehuset kunne 27. mai ta i bruk funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp pasienter som skal ivaretas i et såkalt pakkeforløp. Bedre forutsigbarhet for denne pasientgruppen er en av flere fordeler.

 • 31.05.2019
  Slik blir røntgentilbudet ved Klinikk Alta

  Klinikk Alta får dagvakt for røntgenundersøkelser fra 8 til 16 på hverdagene og 10 til 12 i helgene. Målet er en lik praksis for alle pasienter i Vest-Finnmark.

 • 29.05.2019
  Inngår avtale om samlokalisering

  Finnmarkssykehuset inngår avtale om samlokalisering av nødmeldingssentralene i Finnmark. Saken ble behandlet i styremøtet denne uka, og styret er enstemmig.

 • 28.05.2019 Sykehusinnkjøp
  Leverandør ber om midlertidig forføyning etter båtambulanse-anbud

  Leverandøren Ambunor AS har begjært midlertidig forføyning mot inngåelse av kontrakten for ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.

 • 28.05.2019
  MR tidligst i gang i august

  Det vil ta minst tre måneder får MR-maskinen i Kirkenes er i drift igjen. Pasienter som blir berørt, får tilbud om undersøkelse andre steder, eller annen tilsvarende undersøkelse i Kirkenes.

 • 27.05.2019
  Snøscooterskader - en gang til?

  Denne vinteren var det igjen flere som omkom i forbindelse med snøscooterkjøring. Hvert dødsfall og hver alvorlig skade er én for mange.

Søk i nyheter