Finnmarkssykehuset er i grønn beredskap

Koronavirus

Vi legger ut informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte, media og øvrig befolkning fortløpende.

Velkommen til Finnmarkssykehuset

Nyheter

 • Bilde av fly
  22.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise

  De fire helseforetakene har laget felles anbefalinger for ansatte som kommer fra reise. I Finnmarkssykehuset gjelder rådene for alle ansatte, også de utenom pasientnært arbeid.

 • 15.07.2020
  Avløser Forsvarets helikopter

  Fra onsdag 15. juli overtar Norsk Luftambulanse AS ambulansehelikopterflygningene i Øst-Finnmark i perioden fram til 31. januar 2021. Helse Nord RHF jobber med en løsning etter dette. Samtidig takkes Forsvarets Bell-helikopter av.

 • 06.07.2020 Helse Nord RHF
  Slik skal brukerne påvirke helseforskningen i Helse Nord

  Som første helseregion i landet skal Helse Nord nå ansette en rådgiver og to erfaringskonsulenter for å løfte satsingen på brukermedvirkning i helseforskning.

 • Bilde av et ambulansehelikopter som lander.
  03.07.2020
  Etablerer midlertidig landingsplass ved Kirkenes sykehus

  Finnmarkssykehuset har inngått avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulanse om etablering av midlertidig landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus.

 • Colourbox.com
  30.06.2020 Helse Nord RHF
  Nå vises timeavtalene på Helsenorge

  Pasienter ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer.

 • Portrett av Siri Tau Ursin.
  29.06.2020
  Ny direktør i Finnmarkssykehuset

  Siri Tau Ursin (57) ble i styremøte i dag, mandag 29. juni, ansatt som ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

 • bilde av ansatte ved Kirkenes sykehus
  19.06.2020
  Tiden brukes til beredskapsøvelser

  Vi har ikke hatt pasienter med påvist covid-19 smitte siden slutten april. Vi har brukt tiden godt og vi øver for å være forberedt på en eventuell ny smittebølge. Her er noen bilder fra øvelsene som har vært gjennomført.

 • 16.06.2020 Helse Nord RHF
  Helse Nord lyser ut forskningsmidler for 2021

  Søknadsfristen for å søke forskningsmidler for 2021 er 1. september klokken 16.

 • 08.06.2020
  Første spadetak er tatt

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok mandag første symbolske spadetak for nye Hammerfest sykehus da han la ned grunnsteinen.

 • Illustrasjon av hovedinngagen til nye Hammerfest sykehus.
  05.06.2020
  Høie legger ned grunnstein

  Mandag 8. juni legger helse- og omsorgsminister Bent Høie ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus. Her kan du følge seremonien direkte.

 • bilde av Hammerfest sykehus
  05.06.2020
  Informasjon til pårørende og besøkende

  Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges.

 • Portrett av Lena Nielsen.
  18.05.2020
  Klinikksjef i Alta

  Lena Elisabeth Nielsen er tilsatt som klinikksjef ved Klinikk Alta.

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020
  Slik fungerer slagalarmen

  Fra 18. mai er slagalarmen i Alta operativ. Her kan du lese hva som skjer når alarmen går. Tid er hjerne, heter det. Det betyr at behandling av hjerneslag må starte så raskt som mulig etter symptomdebut.

 • Sofie Bjørnå og Ragnhild Hanne Nilsen sitter i hver sin stol inne på et av behandlerrommene.
  15.05.2020
  Nytt tilbud for rusavhengige

  I dag åpnet den nye døgnenheten for avhengighetsbehandling ved Klinikk Alta. Enheten har 14 årsverk, og de første pasientene kommer allerede 18. mai.

 • 14.05.2020
  Nedlegging av grunnstein blir lukket arrangement

  Covid-19-pandemien gjør at Finnmarkssykehuset må begrense antall gjester under nedleggingen av grunnstein for nye Hammerfest sykehus. Arrangementet blir derfor kun for inviterte, men du kan jo en kan følges direkte på nett.

 • illustrasjonsbilde av dame som nyser
  07.05.2020
  Pollen eller covid-19?

  Pollensesongen er i anmarsj og flere vil få symptomer fra luftveiene uten at de har en akutt luftveisinfeksjon. Vi har derfor laget en oversikt som viser om det er vanlig allergi eller infeksjon.

 • Bilde av Johannes Guttom sammen med sykepleier Elisabeth Sagen-Jerijervi.
  06.05.2020
  Tilbyr øyeinjeksjoner i Kirkenes

  Mange som trenger øyeinjeksjon, har tidligere vært nødt til reise til UNN for å få hjelp. Nå får også pasientene i Øst-Finnmark behandling nær hjemstedet sitt.

 • 04.05.2020
  Håper på færre infeksjoner etter korona

  Smittevernpersonell tror vi kan komme til å se en reduksjon i infeksjoner, rett og slett fordi vi har lært oss å vaske hendene ofte og grundig. Hvor lenge nedgangen varer, er opp til oss selv.

 • 02.05.2020
  Pasienter må i større grad regne med overnatting

  Tiltak for å redusere smittefare gir utfordringer for flytransporten av pasienter. Vi ber pasienter om å ta kontakt med Pasientreiser så snart de har fått time til behandling.

 • 29.04.2020
  Stor økning i bruken av e-helseverktøy

  Stadig flere pasienter slipper å møte opp på behandlingsstedet for å få vurdering eller behandling. I Finnmarkssykehuset er bruken av videokonsultasjoner i behandlingen mer enn doblet.

 • bilde av renholdsarbeider med munnbind
  24.04.2020
  Renholdsarbeiderne sin nye arbeidshverdag

  Da Finnmarkssykehuset gikk over i beredskap på grunn av koronaviruset så var det flere ansatte som fikk en ny arbeidshverdag. For renholdsarbeiderne betydde dette nye rutiner, økt bemanning og økt fokus på smittevern.

 • 24.04.2020
  Kjære kolleger

  Vi har lagt en travel tid bak oss. Mange av oss ventet nok at covid-19-pandemien ville få et større omfang, men erfaringene viser at smitten så langt har vært beskjeden i Finnmark. Den kommer også senere i nord, enn i resten av landet.

 • 17.04.2020
  Finnmarkssykehuset i grønn beredskap

  Finnmarkssykehuset går fra fredag 17. april fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • 16.04.2020
  Slik skjer forflytning med kuvøse

  Vi øver for å være så godt forberedt som mulig. Like før påske gjennomførte akuttavdelingen ved Kirkenes sykehus en øvelse med Super Puma og kuvøse for pasienttransport. Her er noen glimt.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • 03.04.2020
  Kjære kolleger i Finnmarkssykehuset

  Vi er inne i en svært spesiell tid. I løpet av noen uker har situasjonen endret seg i hele landet, med de strengeste tiltakene vi har sett i fredsårene.

 • 03.04.2020 Helse Nord RHF
  Nå er alle fem 330-basene operative med smittekuvøser

  Fra 3. april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

 • 02.04.2020 Helse Nord RHF
  Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

  Mye smittevernutstyr er på vei ut i helseforetakene og ut i kommunene. Alle skal nå ha det de trenger av utstyr til over påske. Ikke noe smittevernutstyr vil bli utlevert foretakene før man er 100 % trygg på kvaliteten.

 • 27.03.2020
  Tilbud om samtaler til reindrifta

  Nå kan du kontakte SANKS, Sámi klinihkka dersom du trenger noen å snakke med om dine bekymringer i fht. reindrifta. Fra uke 14 oppretter vi en egen telefonkontakt for alle barn/unge og voksne. Tilbudet er gjeldende for hele landet. 

 • Tegning av inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.
  25.03.2020
  Velger Consto AS som totalentreprenør for nytt sykehusbygg

  Selskapet Consto AS blir totalentreprenør for det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Styret har gitt direktøren fullmakt til å sluttføre avtalen og inngå kontrakt.

 • 25.03.2020
  Ønsker du å donere eller levere utstyr til Finnmarkssykehuset?

  Vi opplever flere henvendelser fra privatpersoner og næringsliv som ønsker å donere utstyr i forbindelse med koronaberedskapen. Her kan du lese mer om hvordan du kan donere utstyr til Finnmarkssykehuset.

 • 20.03.2020
  Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Nå kan du kontakte BUP, SANKS Karasjok, Sámi klinihkka dersom du er bekymret grunnet koronasituasjonen (Covid-19). Fra uke 13 tilbyr vi Skype-samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre).

 • bilde av direktør Eva Håheim Pedersen
  16.03.2020
  Vi står foran en krevende tid, men vi står sammen

  Gode medarbeidere i Finnmarkssykehuset. Vi står foran en utfordrende tid. Allerede har vi lagt noen krevende dager bak oss, og det eneste vi vet med sikkerhet er at mer venter.

 • Illustrasjonsfoto: Sykebesøk
  15.03.2020 Helse Nord RHF
  Besøksstans på sykehusene

  Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder.

 • 14.03.2020
  Innfører adgangskontroll

  For å begrense faren for smitte av covid-19 (koronavirus) har Kirkenes sykehus innført adgangskontroll. Samme tiltak innføres nå ved Hammerfest sykehus og Klinikk Alta.

 • 14.03.2020
  Informasjon til gravide og fødende

  Tror du fødselen er i gang? Ring fødeavdelingen. Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som skal føde og din ledsager, og vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • Korona illustrasjonsbilde
  12.03.2020 Helse Nord RHF
  Strengeste tiltakene i Norge etter krigen

  Helsedirektoratet har vedtatt de strengeste tiltakene siden krigen for å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

 • bilde av DBT teamet ved VPP Hammerfest
  04.03.2020
  Nytt tilbud på VPP Hammerfest

  Dialektisk atferdsterabi (DBT) er en gruppeterapiform som de siste årene har spredd seg over hele verden. DBT er ikke en vanlig gruppeterapi, men mer som en skole for pasientene. Tilbudet har nå startet opp ved VPP Hammerfest.

 • 02.03.2020
  Finnmarkssykehuset har inngått forlik i tvisten med Cadolto Fertiggebäude

  Det er inngått forlik i tvisten med Cadolto Fertiggebäude knyttet til sluttoppgjøret for nye Kirkenes sykehus. Forliket går ut på at Cadolto utbetaler et erstatningsbeløp på NOK 40 mill. I tillegg er en faktura holdt tilbake.

 • Illustrasjon, inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus.
  26.02.2020
  Legger ned grunnstein for NHS

  8. juni legger helse- og omsorgsministeren ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus.

 • Bilde av de involverte i det nye tilbudet.
  26.02.2020
  Nytt analyse-tilbud for ufrivillig barnløse i Finnmark

  Mer enn hvert tiende par opplever ufrivillig barnløshet. Tidligere måtte menn til UNN, Tromsø for å få undersøkt og analysert sæd, når par skal utredes. Nå får de utført analysen ved Hammerfest sykehus.

 • Bell-helikopter fra Forsvaret. Foto: Ole Sverre Haugli
  15.02.2020 Helse Nord RHF
  Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. april

  Forsvarets Bell-helikopter, som inngår i luftambulanseberedskapen, blir i Kirkenes til 15. april.

 • Bilde av Solveig Nilsson Fossan
  14.02.2020
  ØHN-spesialist til Alta

  Klinikk Alta får fast øre-, nese- og halsspesialist. I tillegg utvides kapasiteten ved radiologisk avdeling, slik at ventetiden blir kortere.

 • Berit Malmo er Årets kollega i Helse Nord 2019
  11.02.2020 Helse Nord RHF
  Berit er Årets kollega

  – Det varmer langt inn i hjerterota, sier Berit Malmo, enhetsleder for Ambulant rehabiliteringsteam i Finnmarkssykehuset Kirkenes. Ergoterapeuten er kåret til Årets kollega i Helse Nord 2019.

 • 04.02.2020
  Slutter som direktør

  Eva Håheim Pedersen har meddelt styret at hun ønsker å gå av som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

 • Åpning av Sámi klinihkka Karasjok
  28.01.2020 Helse Nord RHF
  Noe unikt og langt mer enn bare et bygg

  – I dag feirer vi ikke et nytt bygg, men en ny helsetjeneste. Og det skal vi være stolte av, sa helseminister Bent Høie under åpningen av Sámi klinihkka i Karasjok.

 • Mikroskopbilde av coronavirus
  24.01.2020
  Håndtering av alvorlig koronavirussykdom

  Finnmarkssykehuset har prosedyrer og beredskap for håndtering av alvorlig koronavirus (coronavirus), og følger situasjonen fortløpende i tett samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse-Nord, Folkehelseinsituttet og helsedirektoratet.

 • 24.01.2020
  Klart for offisiell åpning av Sámi klinihkka

  Tirsdag 28. januar er en merkedag for samiske pasienter. Samisk språk og kultur står i fokus når nye, avanserte helsetjenester bygges.

 • 17.01.2020
  Endelig lege!

  Ingvild Skålnes Elverud var ikke sen om å søke da hun hørte at hun kunne ta de siste to årene av legestudiet i Finnmark. Nå er hun ferdig og i jobb som turnuslege (LIS1) i Hammerfest. Og om noen måneder er et nytt kull klar for innsats i legeyrket.

Søk i nyheter