Hva skjer før, under og etter behandling?

Behandlinger og undersøkelser fra A til Å

Nyheter

20.03.2017

Gravearbeid – ingen buss rundt Hammerfest sykehus

Nærmeste bussholdeplass er Fugleneskrysset.
17.03.2017

Visste du at Finnmarkssykehuset har nettsider på både norsk og nordsamisk?

Rett under menyknappen øverst på siden kan du velge om du vil se innholdet på norsk eller samisk.
14.03.2017

Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...
10.03.2017

SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.
08.03.2017

"Om du tør å spørre, tør folk å svare"

På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.
23.02.2017

Rossmolla eller dagens tomt er aktuelle for Nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset behandlet torsdag 23. februar idéfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus.
06.02.2017

Lihkku sámi álbmotbeivviin! - Gratulerer med samisk nasjonaldag!

6. februar er en viktig dag i Finnmark og i Sápmi! Da feirer vi samefolkets dag og heiser det samiske flagget.
20.01.2017

Barnehelsepris til SANKS

På fredag mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.
13.01.2017

Nå kan ambulanse­personell bruke samisk tolk

Nå kan ambulansearbeiderne i Finnmarkssykehuset ved behov kontakte en av våre samiske tolker på telefon.
13.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
11.01.2017

– Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
09.01.2017

Kirkeneslege med nyttig kreft-forskning

Lars Lohne Eftangs funn gir et viktig bidrag til økt forståelse av sammenhengen mellom en spesifikk infeksjon og kreft i magesekken.
09.01.2017

Vil du bli pasientvert på Nye Kirkenes sykehus?

Kunne du tenke deg å bruke 4 timer hver uke på å hjelpe pasienter med å finne veien på sykehuset?
20.12.2016

– Winter is coming!

Mens de fleste i Finnmarkssykehuset gjør alt de kan for at pasientbehandling og undersøkelser skal flyte godt uten uhell og avvik, går Marie Røeggen og Hanne Iversen rundt og planlegger for hvordan alt kan gå til helvete.
15.12.2016

Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.
23.11.2016

Andre reisebrev fra Australia

SANKS er opptatt av ehelse siden vi har en samisk befolkning spredt over store avstander. Informasjonen fra Melbourne Univeristy om et innovativt ehelseprosjekt - This is my mob - er av den grunn veldig interessant og inspirerende.
16.11.2016

Reisebrev fra Australia

I februar 2016 fikk jeg anledning til å delta på en reise til Melbourne, Australia blant annet i anledning av Sametingets oppstart av utarbeidelse av etiske retningslinjer for forskning på urfolk.
14.11.2016

- Dæven, det var bra!

Avdelingsleder Stig Aksel Opgård ved luftambulansen i Alta og flysykepleier Bjørn Bjerkan har nettopp avsluttet en stor todagers nasjonal samling for flysykepleiere og er fortsatt litt gira.
08.11.2016

Urfolkshelse i fokus når eksperter samles til internasjonal konferanse i Australia

Ledende internasjonale eksperter innen urfolkshelse samles til The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 i Melbourne 8. –10. november. Leder ved SANKS, Gunn Heatta, deltar også i konferansen.
08.11.2016

Helse Nord-pris til finnmarksforsker

Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.
03.11.2016

Kjernejournal blir nå tilgjengelig i Finnmarkssykehuset

Fra 1. desember får helsepersonell i Finnmarkssykehuset tilgang til kjernejournalen til pasienter som er inne til undersøkelse eller behandling.
01.11.2016

Finnmarksforsker lei av urban arroganse

Psykologspesialist og forsker Malin Fors i Hammerfest tar i en nylig kronikk i Aftenposten et oppgjør med den urbane arrogansen som ikke tar distriktet alvorlig.
14.10.2016

14. oktober ble grunnsteinen i Alta lagt

Det var Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Sametingspresident Aili Keskitalo som la grunnsteinen.
11.10.2016

Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».
30.09.2016

1. oktober forenkles ordningen for pasientreiser

Da kan blant annet pasientene søke om å få dekket enkelte pasientreiser elektronisk.
26.09.2016

Diabetes kurs avlyst pga streik

Vi er dessverre nødt til å avlyse det planlagte diabeteskurset i Tana onsdag 28/9 på grunn av legestreiken.
22.09.2016

Fra Gøteborg for å lære mer om SANKS

Linda Weichselbraun og Anneli Jäderholm fra Gøteborg, kom til SANKS for å lære mer om hvordan vi arbeider kultursensitivt.
19.09.2016

Nå ansetter vi legene som skal utdanne fremtidige kollegaer

Høsten 2017 tar Finnmarkssykehuset og Norges arktiske universitet i mot den første gruppen av legestudenter som skal ta sitt 6. år i medisinstudiet i Finnmark. Prosjektleder Ingrid P. Olsen er nå i gang med å rekruttere spesialistene som sk...
12.09.2016

Planlagt 12-timers strømstans ved Hammerfest sykehus lørdag 17. september

Lørdag den 17. september skal det elektriske inntaket ved Hammerfest sykehus forbedres. Dette betyr at sykehuset blir helt uten elektrisitet fra klokken 08 til 20 lørdag 17. september. Pasienter som ikke kan vente på behandling blir overfør...
12.09.2016

Streik ved Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har som medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter vært i arbeidskonflikt med arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne siden onsdag morgen, 7. september.
12.08.2016

Nytt venterom for pasienter og pårørende på Hammerfest sykehus

Mandag 15. august åpner nytt venterom for pasienter og pårørende på Hammerfest sykehus.
11.08.2016

Kulturforståelse i psykisk helsevern

SANKS og DPS Øst-Finnmark er i gang med et forskningsprosjekt der hensikten er å bedre kulturforståelsen i psykisk helsevern. Prosjektet henvender seg nå til pasienter som kan delta i spørreundersøkelsen. De som deltar er med på trekning av en premie.
03.08.2016

Pokémon «No Go» på sykehusene i Finnmark

Finnmarkssykehuset tillater ikke Pokémon Go på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.
06.07.2016

Medisinerstudenter tar deler av utdanningen sin i «Campus Finnmark»

Fra neste år får medisinerstudenter tilknyttet Universitetet i Tromsø ta deler av utdanningen sin i Hammerfest, Alta og Karasjok.
04.07.2016

Overgrepsmottak i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset overtar 1. juli i år ansvaret for overgrepsmottakene i Finnmark. Overgrepsmottakene i Hammerfest og Kirkenes er i drift fra i dag, og overgrepsmottaket i Alta kommer i gang i løpet av sommeren.  
28.06.2016

Invitasjon til prosjektverksted - Utarbeidelse av gode prosjektsøknader

Senter for Fag, forskning og samhandling, Finnmarkssykehuset, inviterer forskere  som planlegger å sende søknad til Helse Nord, til prosjektverksted.  
28.06.2016

SANKS forlenger sin tilstedeværelse i Tysfjord

Etter VG oppslag om overgrepssaker i Tysfjord tidligere i juni, har Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS) prioritert å styrke sin tilstedeværelse i Tysfjord området. 
22.06.2016

Sveriges regjering får rapport om samers psykososiale helse

– Annenhver ung samisk kvinne i Sverige sier seg å hatt selvmordtanker. Dette er noe av det som kommer fram i en fersk rapport om samer i Sverige. Rapporten er en kunnskapsoversikt om samers psykososiale helse, som nå er overlevert til den...
06.06.2016

Velkommen til våre nye nettsider!

Alle helseforetakene i Helse Nord lanserer nye nettsider i juni. De nye nettsidene gjør det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling. Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet.
31.05.2016

Høythengende pris til Hammerfestlege

Ane Kokkvoll mottok tirsdag 24. mai Marie Spångberg-prisen for 2016 fra Den norske legeforening
30.05.2016

Les din egen pasientjournal på internett

I løpet av 2015 får alle pasienter elektronisk tilgang til deler av sin pasientjournal hos Finnmarkssykehuset.
30.05.2016

Leger var samlet til Karasjok

Fellessamlingen for leger tilknyttet BUP og VOP ble arrangert i Karasjok over to dager. Samlingen hadde fokus på minoriteter og da særskilt på den samiske pasienten.
30.05.2016

Abortforsker i verdensklasse

Kan gi tryggere abortbehandling for kvinner i hele verden. Det er ikke hverdagskost at en norsk forsker publiserer en artikkel i et av verdens mest prestisjetunge fagtidsskrifter innen medisin, The Lancet.
30.05.2016

Hanne Rikstad Iversen er kåret til årets finnmarkslege

Hun får den høyt hengende utmerkelsen for iherdig innsats med å legge til rette for treninger og øvelser slik at helsevesenet skal kunne redde liv i kritiske og vanskelige situasjoner.
06.05.2016

Nytt tilbud til Finnmarks hjertepasienter

6. mai 2016 hadde Finnmarkssykehuset en offisiell markering av det nye tilbudet for Finnmarks befolkning, sammen med giveren av den nye hjerte-CT-maskinen, Trond Mohn.
29.01.2016

SANKS fikk besøk fra Russland

På onsdag fikk SANKS i Karasjok gjester fra Sakha republikken i Russland i forbindelse med deres reise i Nord-Norge. Målet med reisen var å se og lære mer om hvordan distriktshelsetjenesten er organisert i Norge.
Søk i nyheter
Se flere nyheter ()