Nyheter

 • 18.10.2018
  Hva du faktisk får ved Klinikk Alta

  Vi bygger nå ut for en halv milliard kroner for å gi et enda bedre tilbud i Alta-regionen, og vi spesialdesigner tilbudet for at det skal bli minst mulig unødig reising.

 • 18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 17.10.2018
  Satser utslippsfritt

  Ansatte ved Kirkenes sykehus tenker grønt og kjører utslippsfritt når de har vakter.

 • 12.10.2018
  Tidenes helseløft i Finnmark

  12. oktober skjer den første åpningen av et helt nytt sykehus i Finnmark på over 60 år. Pasienter og ansatte vil få en helt ny hverdag med Nye Kirkenes sykehus. Ekstra gledelig er det at dette er en del av en stor helsesatsing som nå pågår...

 • 05.10.2018
  SANKS har ansatt en erfaringskonsulent

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste –psykisk helsevern og rus (SANKS) har nå ansatt en erfaringskonsulent. Dette betyr at SANKS skal ha økt fokus på brukermedvirkning.

 • 05.10.2018
  Pasienter får ny time etter innflytting

  Om lag 50 operasjoner må utsettes på grunn av innflyttingen i Nye Kirkenes sykehus. Disse får beskjed, og vil få ny time så raskt som mulig etter flytteprosessen er over.

 • 01.10.2018
  Forlenger avtalen for båtambulansen

  Finnmarkssykehuset og Loppa legeskyssbåter har inngått kontrakt om forlengelse av båtambulansedriften i Vest-Finnmark. Det betyr at båtambulansetilbudet fortsetter som i dag, frem til en ny avtale trer kraft.

 • 01.10.2018
  Fedme og fødsler i Finnmark

  KRONIKK: Fødsler i Alta har vært debattema i medier i Finnmark. Her er bakgrunnen for valgene som gjøres knyttet til fødsler i fylket.

 • 27.09.2018
  Regjeringen sier ja til finansiering av Nye Hammerfest sykehus

  Finnmark er inne i tidenes helseløft, sier direktør Eva Håheim Pedersen etter at helseminister Bent Høie torsdag bekreftet at Nye Hammerfest sykehus er med i statsbudsjettet for 2019.

 • 26.09.2018
  Overtar sykehusbygget 15. oktober

  Det er en tett tidsplan som skal følges de neste ukene frem til overtakelsen av Nye Kirkenes sykehus.

 • 25.09.2018
  Båtambulansetjenesten lyses ut på anbud

  Båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark lyses nå ut på anbud. Anskaffelsesdokumentene er klar og kunngjøringsprosessen er igangsatt. Dette betyr at anskaffelsen vil kunngjøres på den nasjonale databasen Doffin og den europeiske databasen TED...

 • 25.09.2018 Helse Nord RHF
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

 • 18.09.2018
  "Hvordan bli en bedre helsepedagog" og rådgiverdagen

  4. - 5. september ble fagdagene for "Hvordan bli en bedre helsepedagog?" arrangert for 109 deltakere i Kirkenes. 6. september arrangerte fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord «rådgivermøte». Her kan du lese...

 • 13.09.2018 Helse Nord RHF
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 05.09.2018 Helse Nord RHF
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 04.09.2018
  Klart for innflytting i nye Kirkenes sykehus

  Finnmarkssykehuset starter i september innflyttingen i nye Kirkenes sykehus.

 • 03.09.2018
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2019

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklings­prosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for samisk befolkning i Norge.

 • 03.09.2018
  Prosjektteam for forprosjekt nye Hammerfest sykehus er valgt

  Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har innstilt et prosjektteam fra Consto til forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur. Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og sk...

 • 27.08.2018
  Sammen for Hammerfest

  Torsdag 23.08 var representanter fra Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø (UiT) og Sykehusbygg HF samlet for oppstart av forprosjekter for nye Hammerfest sykehus. Her fikk aktørene fremmet sine innspill, ønsker og...

 • 13.08.2018
  Stengte veier under Arctic Race of Norway

  I forbindelse med Arctic Race of Norway vil det være redusert fremkommelighet til Finnmarkssykehusets sykehus og behandlingssteder i Øst- og Vest-Finnmark i perioden 16. - 19. august. Her finner du informasjon om stengte veier, samt kart over løypene. 

 • 25.07.2018
  Stamceller på netthinnen – Hammerfest-lege åpner opp for videre forskning

  LIS-lege ved Finnmarkssykehuset, Rebecca Frøen, spesialiserer seg i ortopedi ved kirurgisk og ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus. 7. juni disputerte hun med sin avhandling «In vitro characterization of adult human retinal stem cells...

 • 25.07.2018
  Norges første kliniske spesialist i familieterapi

  Liv-Reidun Haldorsen, ansatt på BUP i Kirkenes, fikk sin godkjenning som klinisk spesialist i familieterapi tidligere i år og er den aller første i landet som har oppnådd denne spesialiteten.

 • 28.06.2018
  Bilder fra byggeplassen - Samisk helsepark

  Det skjer ting på byggeplassen til Samisk helsepark i Karasjok. Her kan du se et knippe bilder, samt en skisse på hvordan det skal ende opp til slutt.

 • 28.06.2018 Helse Nord RHF
  Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

  Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig.

 • 27.06.2018
  Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla

  På vegne av Sykehusbygg AS og Finnmarkssykehuset HF varsles oppstart av planarbeidet for nye Hammerfest sykehus på Rossmolla med konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Foreliggende varsel sendes ut parallelt m...

 • 26.06.2018
  OMEGA-3 og ADHD studiet søker deltakere

  Har ditt barn ADHD eller ADD og er mellom 6- 16 år? Da har dere mulighet til å delta i forskningsprosjekt der hensikten er å se hvilken effekt OMEGA-3 har på ADHD og ADD symptomer.

 • 14.06.2018
  Blodgivernes dag

  Hvert år den 14. juni, markeres Verdensdagen for blodgivere over hele verden. Formålet med merkedagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

 • 12.06.2018
  Malin Fors ute med ny artikkel

  I en ny artikkel tar Finnmarkssykehusets psykologispesialist for seg hvordan urbane bias regjerer i psykoterapifeltet og ellers i verden.  Artikkelen er publisert på nett og åpen for alle å lese.

 • 11.06.2018
  Finnmarkssykehuset godkjent som opplæringskontor

  29.05 ble Finnmarkssykehuset offisielt godkjent som eget opplæringskontor av Finnmark Fylkeskommune. Vedtaket ble enstemmig godkjent.

 • 05.06.2018
  Hva er viktig for deg? Mii lea dutnje dehálaš?

  Hva er viktig for deg?-dagen markeres internasjonalt 6. juni. Denne dagen vil Finnmarkssykehuset markere i samarbeid med tilhørende kommuner med stand, fargerike buttons og en vandring gjennom byen for å samle inn svar på spørsmålet: Hva er...

 • 01.06.2018
  Reise og opphold i forbindelse med fødsel

  Det har de siste par dagene vært fokus på gravide som må oppholde seg i nærheten av fødested i påvente av fødsel og utgifter i forbindelse med dette. Det har vært fremstilt som at dette er nytt og gjelder for alle, men dette er standard pro...

 • 31.05.2018
  Nytt nasjonalt telefonnummer for pasientreiser!

  1. juni lanseres åttesifret nasjonalt telefonnummer for pasientreiser.

 • 24.05.2018 Helse Nord RHF
  Veiledende kunngjøring - anskaffelse av landeveistransport

  Helse Nord RHF ønsker å informere markedet om kommende prosess for anskaffelse av landeveis transport med drosje/turvogn.

 • 08.05.2018
  Psykologspesialist Malin Fors har utgitt bok

  I 2016 fikk Finnmarkssykehusets psykologspesialist Malin Fors den amerikanske forfatterprisen, Johanna K. Tabin Book Proposal Prize og en bokkontrakt med en av verdens største bokforlag innen psykologi, APA Books. I dag, 8. mai, blir boken utgitt.

 • 05.05.2018 Helse Nord RHF
  Ambulanseflyberedskapen i Helse Nord

  Våren 2018 opplevde vi ustabil drift i ambulanseflytjenesten i landet. Nå er ambulanseflyberedskapen slik den er til vanlig.

 • 04.05.2018
  Laboratoriet i Hammerfest med på den store ryddedagen

  Over 40.000 var med på ryddedugnad i går, 03. mai og vår egen lab bidro til at Hammerfest ble litt renere. Se bilder og les hvordan du kan bidra i denne saken.

 • 30.04.2018
  20 leverandører viste interesse for å delta i byggingen av Nye Hammerfest sykehus

  Fredag 27. april møtte rundt 40 personer fra 20 ulike entreprenører/rådgivere fra hele landet til «dialogkonferansen» for Nye Hammerfest sykehus.

 • 26.04.2018 Helse Nord RHF
  Nå kan du sjekke inn selv på Finnmarkssykehuset

  Regional selvbetjeningsløsning innføres: Pasienter med timeavtale på Finnmarkssykehuset Hammerfest kan nå sjekke inn selv ved ankomst. Det samme gjelder ved Spesialistpoliklinikken i Alta.

 • 20.04.2018
  Den geriatriske pasient

  Byggingen av Samisk Helsepark i Karasjok er godt i gang og planleggingen for behandlingstilbud likeså. En av de store nyetableringene i prosjektet er geriatri.

 • 18.04.2018
  Eirik Palm ansatt som kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset

  Eirik Palm blir Finnmarkssykehusets nye kommunikasjonssjef. Palm jobber i dag som leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen (FeFo), hvor han har det overordnede ansvaret for kommunikasjon og omdømmebygging.

 • 18.04.2018
  SANKS har tatt i bruk Skype i behandling

  SANKS tilbyr samtalebehandling over Skype for business. Alle våre pasienter har en mulighet til å spørre sin behandler om å få samtalebehandling på Skype.

 • 05.04.2018
  Webkamera Alta nærsykehus

  Følg byggingen av Alta Nærsykehus!

 • 28.03.2018
  SANKS bidrar i studiet ADHD OMEGA 3

  Barne- og ungdomspsykiatriskpoliklinikk ved SANKS bidrar i studiet «ADHD OMEGA 3" Det er et forskningsprosjekt som går ut på å undersøke effekten av omega-3 på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og unge med ADHD og ADD.

 • 24.03.2018 Helse Nord RHF
  Alle ni ambulansefly er tilbake i normal beredskap over hele landet

  Det forventes normal beredskap gjennom hele påsken.

 • 21.03.2018
  Noen presiseringer om nye Kirkenes sykehus

  Det har i de siste dagene kommet noen upresise fremstillinger i media om det nye sykehuset i Kirkenes, som Finnmarkssykehuset ønsker å kommentere. – Det er fullt fokus på å sluttføre prosjektet og rette de feilene som er, sier Lill-Gunn K...

 • 16.03.2018
  Hammerfest sykehus med på nasjonalt tiltaksprogram

  Medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus skal nå se hvilke tiltak for å oppdage sepsis som fungerer best. Avdelingen starter testingen av tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis, som eneste sykehus i Helse Nord.

 • 15.03.2018 Helse Nord RHF
  Nye styrer i helseforetakene i Helse Nord

  Alle de seks helseforetakene i Helse Nord har fått nye styrer for 2018–2020.

 • 15.03.2018
  Nå har drosjene i Finnmark hjertestartere

  63 drosjer har nå hjertestartere. Målet er å få de livbergende maskinene i alle 88 drosjer. Mange av de som får hjertestans kunne vært reddet med rask og adekvat behandling. Med hjertestartere i drosjene øker muligheten til rask hjelp.

 • 14.03.2018
  BUP Hammerfest 30 år

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Hammerfest feirer 30 år i år, og jubileet ble markert med fagdag og en bedre middag 1. februar 2018.

 • 13.03.2018
  Verdens glaukom uke

  Glaukom, også kalt grønn stær, kan oppstå når trykket inne i øyet blir for høyt og over tid skader synsnerven. 11. – 17. mars 2018 markeres verdens glaukom uke og verdens glaukomforening oppfordrer til å sjekke øynene for grønn stær. I Finn...

Søk i nyheter