Nyheter

 • 15.11.2017
  Snakk med SANKS på Skype

  SANKS kan nå tilby behandling via Skype. Du kan nå snakke med terapeuten hjemme, eller et annet sted som er skjermet for innsyn. Samtalen er trygg og sikker.    

 • 06.11.2017
  Full drift på det nye sykehuset i Kirkenes fra 1. mars

  Pasienter i Finnmark og ansatte i Finnmarkssykehuset kan endelig få en dato for når det nye sykehuset i Kirkenes er i full drift.

 • 28.09.2017
  Ansatte tilbys gratis influensavaksine

  Influensasesongen nærmer seg igjen. Finnmarkssykehuset tilbyr i år gratis frivillig vaksine mot sesonginfluensa til alle ansatte.

 • 28.09.2017
  Hammerfest sykehus skal bygges på sjøtomt

  Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september på styremøte i Alta å bygge Nye Hammerfest sykehus på den nye sjøtomta Rossmolla. Saken skal styrebehandles i Helse Nord i oktober.

 • 21.09.2017
  Anbefaler å bygge Hammerfest sykehus på ny tomt

  Administrerende direktør Eva Håheim Pedersens tilrådning til styret er at Rossmolla er beste tomt for Nye Hammerfest sykehus.

 • 07.09.2017
  Finnmarkssykehuset har delovertatt Nye Kirkenes Sykehus

  Finnmarkssykehuset HF har onsdag 6.september overtatt størstedelen av kontraktsarbeidene som er utført på det nye sykehuset i Kirkenes av den tyske totalentreprenøren Cadolto Fertiggebäude.

 • 30.08.2017
  Åpen Dag på Finnmarksklinikken i Karasjok

  Ønsker du å få et innblikk i Finnmarksklinikken i Karasjok eller få høre mer om misbruksproblematikk? Da har du muligheten nå. SANKS - Finnmarksklinikken åpner dørene for alle interesserte onsdag 6.september fra kl. 1200 til 1800. 

 • 29.08.2017
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 24.08.2017
  Informasjon på samisk om pasientreiser

  For samisktalende brukere av Pasientreiser finnes det både informasjon og søknadsskjemaer på samisk.

 • 21.08.2017
  Legestudiet i Finnmark er i gang

  Legeutdanningen i Finnmark hadde sin offisielle åpning 15. august.

 • 28.07.2017
  Verdens hepatittdag 28. juli

  28. juli er verdens hepatittdag. Dagen markeres over hele verden og hepatitt er i andre deler av verden et større helseproblem. I Finnmark er ikke hepatitt for tiden en stor utfordring.

 • 05.07.2017
  Starter samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

  Fredag 30. juni var det oppstartsmøte i Karasjok for Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

 • 26.06.2017
  Omorganisering av akuttpsykiatrisk tilbud

  Finnmarkssykehuset avvikler akuttpsykiatriske ambulante team (APAT), men styrker akuttsberedskapen ved de psykiatriske poliklinikkene.

 • 15.06.2017 Helse Nord RHF
  Ny indikator for å sikre planlagt behandling

  For første gang er det samlet nasjonale tall over hvor mange pasienter som får behandling til planlagt tid.

 • 07.06.2017
  Åpen dag ved Voksenpsykiatrien (VPP) i Lakselv

  Ønsker du å få et innblikk i Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv eller få høre mer om pårørenderettigheter? Da har du muligheten nå. SANKS/DPS Lakselv åpner dørene for alle interesserte torsdag 08. juni fra kl. 1200 til 1600. 

 • 30.05.2017
  Åpent møte, DPS Øst-Finnmark i Tana

  Distriktspsykiatrisk senter for Øst-Finnmark (DPS Øst) og senterets brukerråd inviterer til åpent møte i våre lokaler på Tana helsesenter torsdag 15. juni 2017 kl. 13:00.

 • 30.05.2017
  Søker økt ramme til prosjekt Alta Nærsykehus

  I styremøtet 30. mai i Hammerfest vedtok styret i Finnmarkssykehuset administrerende direktørs endrede forslag til vedtak om å søke Helse Nord om økt investeringsramme på 14,5 millioner kroner for å ha midler til å samle dagens røntgen med...

 • 24.05.2017
  Samisk helsepark vegg i vegg med Finnmarksklinikken

  Kort tid etter at idéfasen og konseptrapporten for Samisk helsepark ble vedtatt 26. april, ble det gjennomført workshop i Karasjok for å sikre seg de gode innspillene fra de ansatte og tillitsvalgte.

 • 19.05.2017 Helse Nord RHF
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 16.05.2017
  Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

  Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres.

 • 08.05.2017
  Verdens beste helsefaglige utdanning?

  I forbindelse med overgang fra idéfasen til konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus startet samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset med en workshop 3. mai.

 • 04.04.2017
  Litt mer vant til å snakke om det - en taushetskultur i endring?

  I lys av en ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har psykologspesialist Anne Lene Turi Dimpas skrevet en kronikk om samisk taushetskultur i endring.

 • 03.04.2017 Helse Nord RHF
  Lyser ut midler til innovasjon

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. For første gang i historien lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 15. mai 2017.

 • 31.03.2017
  Gode resultater for Finnmarkssykehuset

  Årsregnskapet og styrets beretning som ble lagt fram for styret 28.-29. mars, viser at Finnmarkssykehuset hadde gode resultater i fjor. Både kvalitet og økonomiske resultater er bedre enn i 2015.

 • 31.03.2017
  Salg av Kirkenes sykehus med boliger i Dr. Palmstrøms vei

  Eiendommen ligger på Prestøya, ca 2 km utenfor Kirkenes sentrum.

 • 20.03.2017
  Gravearbeid – ingen buss rundt Hammerfest sykehus

  Nærmeste bussholdeplass er Fugleneskrysset.

 • 17.03.2017
  Visste du at Finnmarkssykehuset har nettsider på både norsk og nordsamisk?

  Rett under menyknappen øverst på siden kan du velge om du vil se innholdet på norsk eller samisk.

 • 14.03.2017
  Plan for selvmordsforebygging i Sápmi

  Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasj...

 • 10.03.2017
  SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

  En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

 • 08.03.2017
  "Om du tør å spørre, tør folk å svare"

  På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

 • 23.02.2017
  Rossmolla eller dagens tomt er aktuelle for Nye Hammerfest sykehus

  Styret i Finnmarkssykehuset behandlet torsdag 23. februar idéfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus.

 • 06.02.2017
  Lihkku sámi álbmotbeivviin! - Gratulerer med samisk nasjonaldag!

  6. februar er en viktig dag i Finnmark og i Sápmi! Da feirer vi samefolkets dag og heiser det samiske flagget.

 • 20.01.2017
  Barnehelsepris til SANKS

  På fredag mottar Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS) barnehelsepris i Bergen.

 • 13.01.2017
  Nå kan ambulanse­personell bruke samisk tolk

  Nå kan ambulansearbeiderne i Finnmarkssykehuset ved behov kontakte en av våre samiske tolker på telefon.

 • 13.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 11.01.2017
  – Bruk nettsidene til å forberede deg

  – En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 09.01.2017
  Kirkeneslege med nyttig kreft-forskning

  Lars Lohne Eftangs funn gir et viktig bidrag til økt forståelse av sammenhengen mellom en spesifikk infeksjon og kreft i magesekken.

 • 09.01.2017
  Vil du bli pasientvert på Nye Kirkenes sykehus?

  Kunne du tenke deg å bruke 4 timer hver uke på å hjelpe pasienter med å finne veien på sykehuset?

 • 20.12.2016
  – Winter is coming!

  Mens de fleste i Finnmarkssykehuset gjør alt de kan for at pasientbehandling og undersøkelser skal flyte godt uten uhell og avvik, går Marie Røeggen og Hanne Iversen rundt og planlegger for hvordan alt kan gå til helvete.

 • 15.12.2016
  Innholdsrike fagdager for SANKS ansatte

  Internalisert rasisme og dekolonialisering var blant temaene da SANKS arrangerte fagdager med julebord for sine ansatte.

 • 23.11.2016
  Andre reisebrev fra Australia

  SANKS er opptatt av ehelse siden vi har en samisk befolkning spredt over store avstander. Informasjonen fra Melbourne Univeristy om et innovativt ehelseprosjekt - This is my mob - er av den grunn veldig interessant og inspirerende.

 • 16.11.2016
  Reisebrev fra Australia

  I februar 2016 fikk jeg anledning til å delta på en reise til Melbourne, Australia blant annet i anledning av Sametingets oppstart av utarbeidelse av etiske retningslinjer for forskning på urfolk.

 • 14.11.2016
  - Dæven, det var bra!

  Avdelingsleder Stig Aksel Opgård ved luftambulansen i Alta og flysykepleier Bjørn Bjerkan har nettopp avsluttet en stor todagers nasjonal samling for flysykepleiere og er fortsatt litt gira.

 • 08.11.2016
  Urfolkshelse i fokus når eksperter samles til internasjonal konferanse i Australia

  Ledende internasjonale eksperter innen urfolkshelse samles til The Lowitja Institute International Indigenous Health and Wellbeing Conference 2016 i Melbourne 8. –10. november. Leder ved SANKS, Gunn Heatta, deltar også i konferansen.

 • 08.11.2016
  Helse Nord-pris til finnmarksforsker

  Forsker og barnelege ved Finnmarkssykehuset, Ane Kokkvoll, fikk prisen for beste abstrakt (sammendrag) i somatisk seksjon på den regionale helseforskningskonferansen til Helse Nord.

 • 03.11.2016
  Kjernejournal blir nå tilgjengelig i Finnmarkssykehuset

  Fra 1. desember får helsepersonell i Finnmarkssykehuset tilgang til kjernejournalen til pasienter som er inne til undersøkelse eller behandling.

 • 01.11.2016
  Finnmarksforsker lei av urban arroganse

  Psykologspesialist og forsker Malin Fors i Hammerfest tar i en nylig kronikk i Aftenposten et oppgjør med den urbane arrogansen som ikke tar distriktet alvorlig.

 • 14.10.2016
  14. oktober ble grunnsteinen i Alta lagt

  Det var Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Sametingspresident Aili Keskitalo som la grunnsteinen.

 • 11.10.2016
  Tøff hverdag, men reineierne trives, viser undersøkelse

  Økonomi, diskriminering, omdømme (dårlig), rovdyr og andre inngrep er faktorer i reindrifta som påfører reineierne belastninger. Til tross for en tøff hverdag så trives reineierne med arbeidet. Det viser den nye undersøkelsen «Reindriftas hverdag».

Søk i nyheter