Tolketjenesten

Pasienter som har avtale med eller blir innlagt på en av avdelingene til sykehusene i Helse Nord har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl.08:00-22:00 hele uka. 

Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet, på Teams eller telefon. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt. 

For øyeblikkelig hjelp eller kort tid ring 468 47 404. Ved forhåndsbestilling bruk bestillingsskjema under.  

Dersom du har spørsmål kan du kontakte enhetsleder for den samiske tolketjenesten: Rita-Alise Porsanger-Moen
95 79 48 72 | Rita-Alise.Porsanger-Moen@finnmarkssykehuset.no​Rettigheter og taushetsplikt

Dine rettigheter som pasient

Hvis du har samisk som morsmål så har du rett til samisk tolk i møte med spesialisthelsetjenesten, og vil få tilbud om dette fra din behandler. Kom gjerne med en påminnelse om dette blir glemt. 

Du trenger ikke betale noe for bruk av tolk. 

Taushetsplikt

Alle våre tolker har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. 

Våre tolker

Tolking krever kjennskap til helsefaglige begreper, og vi bruker kun våre egne tolker som er trent i disse. Du kan lese mer om hver enkelt tolk nedenfor. 

 Fant du det du lette etter?