Avdelinger

Avdelinger, enheter og steder

Finn avdeling

Akuttmedisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfestAkuttmedisinsk avdeling, HammerfestA
Akuttmedisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenesAkuttmedisinsk avdeling, KirkenesA
Akuttmottaket, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/akuttmottaket-hammerfestAkuttmottaket, HammerfestA
Akuttmottaket, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenes/akuttmottak-kirkenesAkuttmottaket, KirkenesA
Ambulant rehabiliteringsteamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/ambulant-rehabilitering-kirkenesAmbulant rehabiliteringsteamA
Ambulant team Midt / Østhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjok/ambulant-team-midt-ostAmbulant team Midt / ØstA
AMK Finnmarkhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenester/amkAMK FinnmarkA
Audiograf, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/audiograf-hammerfestAudiograf, HammerfestA
Kir/ort - føde/gyn avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenesKir/ort - føde/gyn avdeling, KirkenesA
Medisinsk service, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenesMedisinsk service, KirkenesA
ReHabiliteringhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabiliteringReHabiliteringA
Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/bup-altaBarne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, AltaB
Barnehabiliteringenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnehabilitering-hammerfestBarnehabiliteringenB
Barnepoliklinikken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnepoliklinikk-hammerfestBarnepoliklinikken, HammerfestB
Barnesengeposten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/barnesengepostBarnesengeposten, HammerfestB
Bil- og båtambulansenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenester/bil-og-batambulanseBil- og båtambulansenB
Blodbanken, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/blodbanken-hammerfestBlodbanken, HammerfestB
Blodbanken, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/blodbanken-kirkenesBlodbanken, KirkenesB
BUP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus/dps-vest-finnmark/bup-hammerfestBUP HammerfestB
BUP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/bup-karasjokBUP KarasjokB
BUP Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/bup-kirkenesBUP KirkenesB
Dagkirurgi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfest/dagkirurgi-hammerfestDagkirurgi, HammerfestD
Dagkirurgi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/dagkirurgi-kirkenesDagkirurgi, KirkenesD
Dialyseenheten, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-hammerfestDialyseenheten, HammerfestD
Dialyseenheten, Lakselvhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/dialyse-lakselvDialyseenheten, LakselvD
Dialyseenheten, Vadsøhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/spesialistpoliklinikken-i-vadso/dialyse-vadsoDialyseenheten, VadsøD
Døgnenhet for avhengighetsbehandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/tsb-altaDøgnenhet for avhengighetsbehandling, AltaD
Døgnenheten for psykisk helsevern, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/dognenheten-og-psykisk-helsevern-altaDøgnenheten for psykisk helsevern, AltaD
Døgnenheten psykisk helse og avhengighethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/dognenhetenDøgnenheten psykisk helse og avhengighetD
Døgnenheten Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/dognenheten-tanaDøgnenheten TanaD
Ergoterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/ergoterapi-hammerfestErgoterapi, HammerfestE
Familieenheten Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/familienheten-karasjokFamilieenheten KarasjokF
Fundusfotografering, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/oyepoliklinikk/fundusfotografering-hammerfestFundusfotografering, HammerfestF
Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fysio-ergoterapi-og-ernering-kirkenesFysioterapi, ergoterapi og ernæring, KirkenesF
Fysioterapi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/fysioterapi-hammerfestFysioterapi, HammerfestF
Føde/gyn, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/fode-gyn-kirkenesFøde/gyn, KirkenesF
Føden, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/foden-hammerfestFøden, HammerfestF
Fødestue, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/fodestue-altaFødestue, AltaF
Geriatrisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepost/geriatrisk-poliklinikk-hammerfestGeriatrisk poliklinikk, HammerfestG
Gruppeterapeutisk team, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/gruppeterapi-altaGruppeterapeutisk team, AltaG
Gynekologisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk, HammerfestG
Gynekologisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/gynekologisk-poliklinikk-kirkenesGynekologisk poliklinikk, KirkenesG
Gynekologisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/gynekologik-sengepostGynekologisk sengepost, HammerfestG
Habiliteringstjenesten for voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/voksenhabilitering-kirkenesHabiliteringstjenesten for voksneH
Inntaksteam rehab. & hab.https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/inntaksteam-hab-rehab-kirkenesInntaksteam rehab. & hab.I
Intensiv, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/intensiv-hammerfestIntensiv, HammerfestI
Intensiv, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/intensiv-kirkenesIntensiv, KirkenesI
Kirurgisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk, HammerfestK
Kirurgisk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-poliklinikk-kirkenesKirurgisk poliklinikk, KirkenesK
Kirurgisk/ortopedisk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfestKirurgisk/ortopedisk avdeling, HammerfestK
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgiskortopedisk-sengepostKirurgisk/ortopedisk sengepost, HammerfestK
Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/kir-ort-sengepost-kirkenesKirurgisk/ortopedisk sengepost, KirkenesK
Klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-altaKlinikk AltaK
Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfestHammerfest sykehusK
Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenesKirkenes sykehusK
Klinikk prehospitale tjenesterhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenesterKlinikk prehospitale tjenesterK
Koordinerende enhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/koordinerende-enhetKoordinerende enhetK
Kreftpoliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/kreftpoliklinikk-hammerfestKreftpoliklinikk, HammerfestK
Kreftpoliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenes/kreftpoliklinikk-kirkenesKreftpoliklinikk, KirkenesK
Kvinne- og barneavdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfestKvinne- og barneavdeling, HammerfestK
Laboratoriet, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/laboratoriet-hammerfestLaboratoriet, HammerfestL
Laboratoriet, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/laboratoriet-kirkenesLaboratoriet, KirkenesL
LAR-behandling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/lar-behandling-altaLAR-behandling, AltaL
Luftambulansenhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-prehospitale-tjenester/luftambulansenLuftambulansenL
Læring og mestring, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfest/lering-og-mestring-altaLæring og mestring, AltaL
Læring og mestring Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfest/lering-og-mestring-hammerfestLæring og mestring HammerfestL
Læring og mestring, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/lering-og-mestring-karasjokLæring og mestring, KarasjokL
Læring og mestring Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/lering-og-mestring-kirkenesLæring og mestring KirkenesL
Medisinsk avdeling, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfestMedisinsk avdeling, HammerfestM
Medisinsk avdeling, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenesMedisinsk avdeling, KirkenesM
Medisinsk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-poliklinikk-hammerfestMedisinsk poliklinikk, HammerfestM
Medisinsk poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-poliklinikk-kirkenesMedisinsk poliklinikk, KirkenesM
Medisinsk sengepost, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-avdeling-hammerfest/medisinsk-sengepostMedisinsk sengepost, HammerfestM
Medisinsk sengepost, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-avdeling-kirkenes/medisinsk-sengepost-kirkenesMedisinsk sengepost, KirkenesM
Medisinsk service, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-serviceMedisinsk service, HammerfestM
Operasjon, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/operasjon-hammerfestOperasjon, HammerfestO
Operasjon, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/akuttmedisinsk-avdeling-kirkenes/operasjon-kirkenesOperasjon, KirkenesO
Ortopedisk poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/ortopedisk-poliklinikkOrtopedisk poliklinikk, HammerfestO
Overgrepsmottak i Finnmarkssykehusethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/overgrepsmottak-i-finnmarkssykehusetOvergrepsmottak i FinnmarkssykehusetO
Pasienthotell kir/ort, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/pasienthotell-kirurgiskortopediskPasienthotell kir/ort, HammerfestP
Pasienthotell kvinne/barn, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kvinne-og-barneavdeling-hammerfest/pasienthotell-kvinnebarnPasienthotell kvinne/barn, HammerfestP
Preoperativ poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/akuttmedisinsk-avdeling-hammerfest/preoperativ-poliklinikk-hammerfestPreoperativ poliklinikk, HammerfestP
Prest, Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/sykehusprest-hammerfestPrest, Hammerfest sykehusP
Psykisk helsevern og avhengighet, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-altaPsykisk helsevern og avhengighet, AltaP
Psykisk helsevern og rus, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/psykisk-helsevern-og-rus-hammerfestPsykisk helsevern og rus, HammerfestP
Psykisk helsevern og rus, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenesPsykisk helsevern og rus, KirkenesP
Rehabilitering, døgnenhethttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/avdeling-rehabilitering/fmr-kirkenesRehabilitering, døgnenhetR
Rusteam, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-alta/rusteam-altaRusteam, AltaR
Røntgen – radiologi, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/rontgen-radiologi-hammerfestRøntgen – radiologi, HammerfestR
Røntgen – radiologi, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/medisinsk-service-kirkenes/rontgen-radiologi-kirkenesRøntgen – radiologi, KirkenesR
Røntgen, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/rontgen-altaRøntgen, AltaR
Røntgen, Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjok/rontgen-karasjokRøntgen, KarasjokR
Sami Klinihkkahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkkaSami KlinihkkaS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-osloSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, OsloS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/sa/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-rorosSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, RørosS
Samisk psykisk helsevern og rusbehandling, Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-team/samisk-psyk-snasaSamisk psykisk helsevern og rusbehandling, SnåsaS
Samisk tolk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/medisinsk-service/samisk-tolk-hammerfestSamisk tolk, HammerfestS
Samisk tolketjenestehttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks-fou/samisk-tolketjenesteSamisk tolketjenesteS
SANKShttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanksSANKSS
SANKS nasjonalt teamhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/nasjonalt-teamSANKS nasjonalt teamS
Somatisk avdeling, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdelingSomatisk avdeling, AltaS
Somatisk sengeenhet, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/somatisk-sengeenhetSomatisk sengeenhet, AltaS
Spesialistlegesenteret i Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/spesialistlegesenteret-i-karasjokSpesialistlegesenteret i KarasjokS
Spesialistpoliklinikken, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/spesialistpoliklinikkenSpesialistpoliklinikken, AltaS
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/tsb-karasjokTSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandlingT
UPA Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/upa-karasjokUPA KarasjokU
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vpp-altaVoksenpsykiatrisk poliklinikk, AltaV
VPP Karasjokhttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka/sanks/vpp-karasjokVPP KarasjokV
VPP Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/vpp-kirkenesVPP KirkenesV
VPP Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/psykisk-helsevern-og-rus-kirkenes/vpp-tanaVPP TanaV
Vurderingsteam rushttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/psykisk-helsevern-og-rus-alta/vurderingsteam-rusVurderingsteam rusV
Øre-nese-hals-poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-hammerfestØre-nese-hals-poliklinikk, HammerfestØ
Øre-nese-hals-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/ore-nese-hals-poliklinikk-kirkenesØre-nese-hals-poliklinikk, KirkenesØ
Øye-poliklinikk, Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-hammerfest/kirurgiskortopedisk-avdeling-hammerfest/kirurgisk-poliklinikk/oyepoliklinikkØye-poliklinikk, HammerfestØ
Øye-poliklinikk, Kirkeneshttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-kirkenes/kirort-fodegyn-avdeling-kirkenes/oye-poliklinikk-kirkenesØye-poliklinikk, KirkenesØ

Besøksadresser

Ávjovárgeaidnuhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/avjovargeaidnuÁvjovárgeaidnuPå Ávjovárgeaidnu finner du voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), spesialistlegesenteret og døgnenhet psykisk helse og avhengighet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk ligger i underetasjen.
BUP og VPP Hammerfesthttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehus/bup-og-vpp-hammerfestBUP og VPP Hammerfest
Hammerfest sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/hammerfest-sykehusHammerfest sykehus
Kirkenes sykehushttps://finnmarkssykehuset.no/steder/kirkenes-sykehusKirkenes sykehus
klinikk Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/klinikk-alta-markveienklinikk AltaKlinikk Alta inneholder spesialisthelsetjenestetilbud innen somatikk og psykisk helsevern og rus.
Løkkeveien 2, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/lokkeveien-2Løkkeveien 2, Alta
SANKS Bodøhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-bodoSANKS Bodø
SANKS Hamarøyhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-hamaroySANKS Hamarøy
SANKS Narvikhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-narvikSANKS Narvik
SANKS Oslohttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-osloSANKS Oslo
SANKS Røroshttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-rorosSANKS Røros
SANKS Snåsahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-snasaSANKS Snåsa
SANKS Tysfjordhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/sanks-tysfjordSANKS Tysfjord
Stuorraluohkkáhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/stuorraluohkkaStuorraluohkkáVed SANKS Stuorraluohkká finnes både behandlingstilbud og forsknings- og utvilklingsvirksomhet knyttet til den nasjonale kompetansetjenesten.
Tana Helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenterTana Helsesenter
Vadsø helsesenterhttps://finnmarkssykehuset.no/steder/vadso-helsesenterVadsø helsesenter
VPP Tanahttps://finnmarkssykehuset.no/steder/tana-helsesenter/vpp-tanaVPP Tana

Fant du det du lette etter?