HELSENORGE

Kirurgisk/ortopedisk sengepost, Hammerfest

Kirurgiske og ortopediske pasienter som trenger døgninnleggelse, legges inn ved kirurgisk/ortopedisk sengepost.

Fant du det du lette etter?