HELSENORGE

Barne- og ungdomssengeposten, Hammerfest

Tilbudet innen barne- og ungdomsmedisin i Hammerfest er fylkets eneste barnesenter. Vi tar imot barn og unge fra hele fylket i alderen 0 – 18 år for akutte og planlagte innleggelser, både for indremedisinske og ortopediske/kirurgiske problemstillinger.

Fant du det du lette etter?