HELSENORGE

Dialyseenheten, Hammerfest

Til dialyseenheten kommer pasienter med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling

Fant du det du lette etter?