HELSENORGE

Dialyseenheten, Lakselv

Til dialyseenheten kommer pasienter med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling. I Lakselv tilbys dialyse tre ganger i uken utfra pasientenes behov. Du kan nå oss på telefon disse dagene.


Fant du det du lette etter?