HELSENORGE

Ergoterapi, Hammerfest

Ergoterapeutene behandler primært inneliggende pasienter, men samarbeider også med kommunehelsetjenesten gjennom geriatriteam.

Fant du det du lette etter?