HELSENORGE

Operasjon, Kirkenes

Operasjonsenheten deltar i operasjoner på avdelingen og i poliklinikk. Enheten har ansvaret for sykehusets sterilsentral. Anestesienhetens hovedoppgave er å overvåke og bedøve pasienter som opereres.

Fant du det du lette etter?