HELSENORGE

Fysioterapi, ergoterapi og ernæring, Kirkenes

Ved Enhet Kliniske servicefunksjoner gis det tilbud til inneliggende og polikliniske pasienter.
Fant du det du lette etter?