HELSENORGE

HelseIArbeid

I HelseIArbeid samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi helhetlige og samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester. HelseIArbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak. 

Fant du det du lette etter?